ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ (Outsource IT Helpdesk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

...

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 14 กันยายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง