ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAP (ABAP & Consultant) และปรับปรุงระบบรายงานที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

สร้างโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ทิพวรรณ สาสงเคราะห์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 14 กันยายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด