ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

สร้างโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ภัทราพร กรสูต : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 13 กันยายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด