ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสถานที่สำหรับติดตั้งระบบสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : นงลักษณ์ แสงมงคล : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 13 กันยายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด