ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 39 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๐๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง (ครั้งที่๒)

...

สร้างโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
แก้ไขโดย : ประภาพรรณ ปิยะพงษ์ : สำนักบริหารทั่วไป
วันที่แก้ไข : 08 มิถุนายน 2564

ไฟล์ดาวน์โหลด