ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
05/04/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 42)
31/03/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 41)
12/03/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 40)
11/03/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 39)
09/03/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
03/03/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 37)
24/02/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 35)
24/02/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 34)
20/01/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 32)
08/01/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 23)
08/01/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 29)
06/01/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 28)
30/12/2563 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 27)
29/12/2563 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 26)
24/12/2563 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 25)
22/12/2563 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 24)
21/12/2563 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 24)
08/12/2563 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 23)
08/12/2563 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 23)
08/12/2563 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 22)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 140 รายการ