ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
29/11/2565 ราคากลาง จ้างบริหารศูนย์ข่าวออนไลน์ พัฒนาเนื้อหาข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
25/11/2565 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช.ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565 ราคากลางประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวนวัตกรรมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565 ราคากลางจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2565 ราคากลางจ้างโครงการขับเคลื่อนประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวทีนานาชาติ
03/11/2565 ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการชดเชยโรคไตวายเรื้อรังและการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/2565 ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม
26/10/2565 ราคากลางประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักประกันสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2565 ราคากลาง จ้างผลิตเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าวและรายการสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ประจำปี 2566
18/10/2565 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงบบริหารและตัวชี้วัด (NHSO Budget KPI Management System BKM)
11/10/2565 ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 305 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
10/10/2565 ราคากลาง เช่าอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชนและคุ้มคองสิทธิ (Contact Center) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/10/2565 ราคากลางประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/09/2565 ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลางและสำนักงานเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2565 ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 305 รยการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
20/09/2565 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านของสายงานบริหารกองทุน
16/09/2565 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
16/09/2565 ราคากลางจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
16/09/2565 ราคากลางจ้างเหมาบริการงานด้านกฏหมาย (นิติกร) ระดับ 3
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1244 รายการ