ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
05/06/2567 ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
30/05/2567 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2567 ราคากลางประกวดราคาเช่ารถยนต์ 16 คัน (รถนั่งส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
28/05/2567 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2567 ราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/05/2567 ราคากลางเช่าพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักงานหลักประกันงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2567 ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
20/05/2567 ราคากลางการเช่าสิทธิการใช้การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ฉบับ ที่ 6 สำหรับการเบิกจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567-2568 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
09/05/2567 ราคากลางซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/04/2567 ราคากลาง ซื้อระบบควมคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2567 ราคากลางจ้างบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารหลักประกันสุขภาพให้กับพยาบาลประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24/04/2567 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการโครงการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้ให้บริการเพื่อแก้ปัญหาเรียกเก็บค่ารักษาส่วนเกินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/04/2567 ราคากลาง เช่าใช้บริการคลาวด์ เพื่อรองรับระบบธุรกรรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2567 ราคากลาง ซื้อระบบควมคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/04/2567 ราคากลางซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2567 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์แห่งชาติ (National AIDS Program NAPPLUS) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
11/04/2567 ราคากลางซื้ออุปกรณ์บริหารสัญญาณเครือข่าย (Bandwidth Management)แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ราคากลางซื้ออุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balance) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
11/04/2567 ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1428 รายการ