สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

วันที่ ประกาศ
16/06/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
23/05/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
22/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
28/03/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
14/02/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
11/02/2565 สัญญาเลขที่ 65A00334 จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center
19/01/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
20/12/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพศจิกายน 2564
19/11/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
26/10/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
21/09/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
11/08/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
23/07/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
17/06/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
27/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00673 เช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มคู่สายสำหรับเจ้าหน้าที่รับสายภายนอกสำนักงานฯ
24/05/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
22/04/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
12/03/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
19/02/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
19/01/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 90 รายการ