สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

วันที่ ประกาศ
08/09/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
08/08/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
06/07/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
13/06/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
09/05/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
04/04/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
10/03/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
13/02/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
11/01/2566 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
14/12/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
14/11/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
10/10/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
16/09/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
25/08/2565 สัญญาเลขที่ 65A01200 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำนักงานรองรับนโยบายสำนักงานดิจิทัล (Smart Office) ปีงบประมาณ 2565
08/08/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
20/07/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
16/06/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
23/05/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
22/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
28/03/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 106 รายการ