ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
19/07/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3 คัน(เช่าต่อเนื่อง 2 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/07/2567 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/07/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค รองรับนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส จำนวน 118 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/07/2567 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายบริการผู้ป่วยนอกที่มีการข้ามพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกประเทศไทย ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
04/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/07/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการะประเมินสมรรถนะทางการบริหารเลขาธิการ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค รองรับนโยบายยกระดับ 30 บาท พลัส จำนวน 118 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/06/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2567 เช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) (เช่าต่อเนื่อง 2 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ 16 คัน(รถนั่งส่วนกลาง)(เช่าต่อเนื่อง 2 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/06/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสำนักงาน ชั้น 2-6 และสำนักงานกลางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ 16 คัน (รถนั่งส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
17/06/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๑๗ คัน (รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/06/2567 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุ
14/06/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1748 รายการ