ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
28/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยมประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดิโอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการชดเชยโรคไตวายเรื้อรังและการผ่าตัดปลูกอวัยวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวทีนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าวและรายการสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พร้อมจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนบทความเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวระบบหลักประกันสุขภาพในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักประกันสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ Tablet จำนวน 35 เครื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบรวมอะไหล่ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Poster) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างรับบริการข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ไอคิวนิวส์คลิปออนไลน์และนิวส์เซ็นเตอร์) ประจำปี 2566 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดพิมพ์เอกสารประกอบการฟ้องคดีสถานพยาบาลเอกชน
07/11/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานการบริการสาธารณสุขเพื่อจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2563-2567 ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1339 รายการ