ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
29/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายณัฐพงษ์ เจนประโคน)
14/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาววิยะดา รัตนอัน)
14/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายปิยะชาย น้อยเจริญ)
14/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวปัฐวิภา จันทนา)
14/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวอรสุดา เกยเลื่อน)
14/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวภรธิดา แข็งสง่า)
13/03/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
10/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
09/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตไวรัลคลิปสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
02/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบยืนยันการเข้ารับบริการผ่านอุปกรณ์พกพาด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดและการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวภัทราภรณ์ สวนพลู)
02/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวชนิภา ผัดกระโทก)
02/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวศุภากร ช่างสกุลทอง)
02/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวอนุสรา นามมุลตรี)
02/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาววริศรา อำภะรัต)
02/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวรชาดา วีระสัมฤทธิ์)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1434 รายการ