ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
21/01/2565 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน Contact Center 1330 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (วงเงินไม่เกิน 1 แสน) ไตรมาสที่ 1
20/01/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center 1330 เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิประชาชนในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/01/2565 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย (Single Claim) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการสื่อสารผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT สปสช.ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/01/2565 ประกาศผลยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการติดตามการจ่ายชดเชยรายโรคเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Seamless for DMIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ และฐานข้อมูลกลางหมอครอบครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/01/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเรื่องจ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Medical Audit eMA)
12/01/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการการจ่ายชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์-จัดทำศูนย์กลางการรวมระบบยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Smart money transfer User Interface (ระยะที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอินเตอร์เน็ต โดยวิธีคัดเลือก
07/01/2565 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/01/2565 ประกาศผลประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธฺ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/12/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขั้นต้นของรายการต้องสงสัยการเบิกจ่ายเงินชดเชยอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Pre-audit automation system) ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารและตัวชี้วัด (NHSO Budget KPI Management System BKM) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใหม่ของ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2564 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2564 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน Contact Center 1330 โดยวิธีคัดเลือก
29/12/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการตรวจสอบและส่งมอบบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) ปีงบประมาณ 2565 วิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับหัวหน้างาน Supervisorฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 910 รายการ