ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

วันที่ ประกาศ
29/11/2565 ร่างประกวดราคาจ้างบริหารศูนย์ข่าวออนไลน์ พัฒนาเนื้อหาข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
25/11/2565 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565 ร่างประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวนวัตกรรมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565 ร่าง ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช.ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/11/2565 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการชดเชยโรคไตวายเรื้อรังและการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/11/2565 ร่างประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยมประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26/10/2565 ร่างประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักประกันสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2565 ร่าง ประกวดราคาจ้างผลิตเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าวและรายการสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/10/2565 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/09/2565 ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลางและสำนักงานเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2565 ร่าง ประกวดราคาซื้อบริการซอฟต์แวร์และต่ออายุสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์แบบดูรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขนาดใหญ่ (Tableau Unlimited and R Studio) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/09/2565 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลางและสำนักงานเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/09/2565 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/09/2565 ร่างประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Micosoft Office 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2565 ร่างประกาศเช่ารถยนต์ ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/08/2565 ร่าง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2565 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูลกลาง (Outsource DBO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2565 ร่าง ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloudera) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 426 รายการ