ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
28/11/2566 ประกาศเลขที่ B18/2567 ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/11/2566 ประกาศเลขที่ B17/2567 ประกวดราคาจ้างบริหารศูนย์ข่าวออนไลน์ พัฒนาเนื้อหาข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2566 ประกาศเลขที่ B16/2567 ประกวดราคาเช่าระบบวิเคราะห์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Loss Prevention DLP) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล สปสช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2566 ประกาศเลขที่ B15/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั้น 3 และ 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)
17/11/2566 ประกาศเลขที่ B14/2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักประกันสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2566 ประกาศเลขที่ B13/2567 ประกวดราคาจ้างผลิตเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าว และรายการสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/11/2566 ประกาศเลขที่B12/2567 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/11/2566 ประกาศเลขที่ B10/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/11/2566 ประกาศเลขที่ B11/2567 เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่นส่วนกลางและเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/11/2566 ประกาศเลขที่ B09/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ (Outsource IT Support) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2566 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั้น 3 และ 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2566 ประกาศเลขที่ B08/2567 ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบ Feature Remote Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/10/2566 ประกาศเลขที่ B07/2567 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ (Outsource IT Support) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/10/2566 ประกาศเลขที่ B06/2567 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAP (ABAP_ Consultant) และปรับปรุงระบบรายงานที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/10/2566 ประกาศเลขที่ B04/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั้น 3 และ 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
19/10/2566 ประกาศเลขที่ B05/2567 ประกวดราคาซื้อบริการซอฟต์แวร์และต่ออายุสมาชิกการใช้งานซอฟต์แวร์แบบดูรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขนาดใหญ่ (Tableau Unlimited and R Studio) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/10/2566 ประกาศเลขที่ B03/2567 ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC27001 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2566 ประกาศเลขที่ B02/2567 ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบ Feature Remote Control ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/10/2566 ประกาศเลขที่B01/2567 เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Medical Audit : eMA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/09/2566 ประกาศเลขที่ B87/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1924 รายการ