ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
17/09/2564 ประกาศเลขที่ B97/2564 การซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloudera) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/09/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B94/2564เรื่องจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์e-Claim โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/09/2564 ประกาศประกวดราคา เลขที่ B95/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (MA Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/09/2564 ประกาศเลขที่B96/2564 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค Outsource Helpdesk IT Support สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต๑๓ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2564 ประกาศเลขที่ B90/2564 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2564 ประกาศเลขที่ B92/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2564 ประกาศเลขที่ B91/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูลกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/09/2564 ประกาศเลขที่B89/2564 เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศ (MA NHSO Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/09/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B84/2564เรื่องการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศยาและเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/09/2564 ประกาศเลขที่ B83/2564 เรื่องประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft Office ๓๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/09/2564 ประกาศเลขที่ B85/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาการจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OP Refer)ในระบบSeamless โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/09/2564 ประกาศเลขที่ B86 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการและระบบการเงินและบัญชี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/09/2564 ประกาศเลขที่ 87-2564 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ IBM COGNOS Business Intelligence ระบบคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/09/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่B79/2564 เรื่องการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานการจัดสรรเงินกองทุน (E-Budget) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
01/09/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B80/2564เรื่องการจ้างเหมาบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
01/09/2564 ประกาศเลขที่ B82/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบงานลงทะเบียน (ERM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2564 ประกาศเลขที่ B73/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมประมวลผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (Seamless) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2564 ประกาศเลขที่ B75/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานทะเบียนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2564 ประกาศเลขที่ B77/2564 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์คลังสื่อ มัลติมีเดีย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1586 รายการ