ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
30/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาววริษา ศรีบุญรอด)
29/11/2565 ประกาศเลขที่ B12/2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวนวัตกรรมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2565 ประกาศเลขที่ B10/2566 ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช.ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2565 ประกาศเลขที่B11/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/11/2565 ประกาศเลขที่ B09/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการชดเชยโรคไตวายเรื้อรังและการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2565 ประกาศเลขที่ B08/2566 ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยมประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/11/2565 ประกาศเลขที่ B07/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/11/2565 ประกาศเลขที่ B06/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างบริหารศูนย์ข่าวออนไลน์ พัฒนาเนื้อหาข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวนงนภัส ภักดี)
03/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายศรราม โพธิ์ทอง)
03/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวฐานิกา บุญมณี)
03/11/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวอภิชญา อ่อนน้อม)
01/11/2565 ประกาศเลขที่ B04/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าวและรายการสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2565 ประกาศเลขที่ B05/2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักประกันสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2565 ประกาศเลขที่ B03/2565 เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2565 ประกาศเลขที่ B02/2566 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 305 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/10/2565 ประกาศเลขที่ B01/2566 เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลางและสำนักงานเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26/09/2565 ประกาศเลขที่ B120/2565 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 305 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสุภาพร พลลี)
16/09/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายคณาธิป สมหวังดี)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1788 รายการ