ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
27/02/2566 ประกาศเลขที่ B34/2566 จ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
21/02/2566 ประกาศเลขที่ B32-2566 จ้างพัฒนาระบบยืนยันการเข้ารับบริการผ่านอุปกรณ์พกพาด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดและการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/02/2566 ประกาศเลขที่ B33/2566 เรื่องประกวดราคาการจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
17/02/2566 ประกาศเลขที่ B31/2566 เรื่องจ้างเหมาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ทั้งหน่วยบริการและ สปสช. ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงาน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพและนำเสนอแนวคิดและบูรณาการระบบเบิกชดเชยตามรายการบริการ (Fee Schedule)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2566 ประกาศเลขที่ B30/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/2566 ประกาศเลขที่ B29/2566 เรื่องการจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/02/2566 ประกาศ เรื่อง การชี้แจงข้อสอบถามการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/01/2566 ประกาศเลขที่ B28/2566 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/01/2566 ประกาศเลขที่ B27/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและหลังคาโรงจอดรถ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2566 ประกาศเลขที่ B26/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/01/2566 ประกาศเลขที่ B24/2566 เรื่องจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/01/2566 ประกาศเลขที่ B25/2566 เรื่องจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพ พร้อมจัดส่งจำนวน 2 รายการ ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/2566 ประกาศเลขที่ B23/2566 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช. ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/01/2566 ประกาศเลขที่ B22/2566 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2565 ประกาศเลขที่ 21/2566 เรื่องประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2565 ประกาศเลขที่ B20/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวเทวี จูมทอง)
14/12/2565 ประกาศเลขที่B19/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2565 ประกาศเลขที่ B18/2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพในรูปแบบ Media Convergence ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/12/2565 ประกาศเลขที่ B17/2566 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการช่องทางแฟนเพจ กปท. เพื่อสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1831 รายการ