สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 1 แสน)