รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช. (ประจำปี / รายไตรมาส)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช. (ประจำปี / รายไตรมาส)

วันที่ ประกาศ
02/06/2565 นำเสนอกองจัดซื้อจัดจ้างฯ (เสนอต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุน) 24 พย.64
28/04/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)
27/01/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)
10/11/2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
03/11/2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)
15/07/2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3)
08/04/2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)
18/01/2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)
27/10/2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาพรวมทั้งปี)
19/10/2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)
15/07/2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)
22/04/2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
28/01/2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)
19/11/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภาพรวมทั้งปี)
22/10/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4)
23/07/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)
22/04/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1)
22/04/2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)
27/12/2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
27/09/2561 รายงานข้อมูล ปีงบประมาณ 2557
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 23 รายการ