รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช. (ประจำปี / รายไตรมาส)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช. (ประจำปี / รายไตรมาส)

วันที่ ประกาศ
13/07/2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 3)
26/04/2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2)
25/01/2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)
04/11/2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
20/10/2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 4)
22/07/2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3)
02/06/2565 นำเสนอกองจัดซื้อจัดจ้างฯ (เสนอต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุน) 24 พย.64
28/04/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)
27/01/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)
10/11/2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
03/11/2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4)
15/07/2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3)
08/04/2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)
18/01/2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)
27/10/2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาพรวมทั้งปี)
19/10/2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)
15/07/2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)
22/04/2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
28/01/2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)
19/11/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภาพรวมทั้งปี)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 29 รายการ