เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
17/09/2564 สัญญาเลขที่ 64A00738 เรื่องจ้างบริการจัดการงานรับโทรศัพท์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
13/09/2564 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานีฯ
24/08/2564 เช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอินเตอร์เน็ตจำนวน 50 เลขหมาย
13/08/2564 สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่(เช่าเพิ่ม) จำนวน 200 เลขหมาย
10/08/2564 สัญญาเลขที่ 64A00698 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
04/08/2564 เช่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน200 เลขหมาย(เริ่ม2สค.-30 กย.64)
30/07/2564 สัญญาเลขที่ 64A00729 เรื่องจ้างบริการจัดการงานรับโทรศัพท์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30/07/2564 สัญญาเลขที่ 64A00731 เรื่องจ้างบริการจัดการงานรับโทรศัพท์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
29/07/2564 สัญญาเลขที่ 64A00726เรื่องจ้างพัฒนาระบบรับและประมวลผลข้อมูลการเบิกจ่าย กรณีผู้ป่วยนอกเข 13 กทม.
23/07/2564 สัญญาเลขที่ 64A00696 จ้างเหมาบริการงานด้านบริหารการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์(งานสาธารณสุข)
23/07/2564 สัญญาเลขที่ 64A00723 จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
23/07/2564 สัญญาเลขที่ 64A00724 จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
14/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00685 จ้างพัฒนาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money)
11/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00646 จ้างดำเนินงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่1 ปี64
08/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00686 จ้างโครงการจัดเวทีเสวนาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลและพันธกิจของนโยบายยกระดับระบบบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่
01/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00679 เรื่องจ้างปรับปรุงโครงสร้าง GFMIS ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2564
31/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00675 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับประมวลผลจำนวน 30 เครื่อง
31/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00678 เรื่องเช่าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Zoom Large Meeting
27/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00676 เรื่องจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ Seamless System Integration ฯ
27/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00670 เช่าระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภทฯ
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 290 รายการ