เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
21/11/2565 สัญญาเลขที่66A00505 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลางและสำนักงานเขตทุกเขต จำนวน 27 เครื่อง
09/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00323 เช่าใช้ระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภทดิจิทัล สำหรับระบบ Call Center 1330 (DR Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00314 เช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
09/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00538 เหมาบริการงานให้บริการ Contact Center
07/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00530 ซื้อวัสดุ จำนวน 305 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
04/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00431 เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ห้องเลขที่ BM-501 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00432 เช่าสำนักงานของหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00104 ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและกระจายสัญญาณระบบเครือข่าย สปสช.เขต
02/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00203 เช่ารถยนต์ 1 คัน
01/11/2565 สัญญาเลขที่ 66A00529 จ้างเขียนสกู๊ปข่าวและบทสัมภาษณ์พิเศษเพื่อเผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่างๆ
27/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00110 จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ประจำปีงบประมาณ 2566
27/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00521 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Hearing Online)
26/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00133 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Outsource Network)
26/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00280 จ้างเหมาบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
26/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00330 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์คลังสื่อ มัลติมีเดีย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
26/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00331 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (Seamless for DMIS) และระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP)
26/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00332 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Medical Audit : eMA)
26/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00434 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการและระบบการเงินและบัญชี
26/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00436 จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (e-Claim)
26/10/2565 สัญญาเลขที่ 66A00312 จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรม Sabuy
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 834 รายการ