เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
28/02/2567 สัญญาเลขที่ 67A00463 เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่นส่วนกลางและเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/02/2567 สัญญาเลขที่ 67A00041 เช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) (เช่าต่อเนื่อง 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2567 สัญญาเลขที่ 67A00625 จ้างเขียนบทความการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์
15/02/2567 สัญญาเลขที่ 67A00627 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช.
07/02/2567 ใบสั่งซื้อเลขที่ 3010013616 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10kVA พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2567 สัญญาเลขที่ 67A00606 เช่าบริการระบบกำกับติดตามและเฝ้าระวัง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
31/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00601 จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั้น 2,3 และ4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
31/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00618 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
26/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00602 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
23/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00591 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ในรูปแบบ Media Convergence
12/01/2567 สัญญาซื้อเลขที่ 67A00553 ซื้อบริการลิขสิทธิ์การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ Windows Server สำหรับผู้ใช้งานระบบการพัฒนารายงานและวิเคราะห์
12/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00559 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ API Gateway
12/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00586 จ้างผลิตและเผยแะร่สื่อประชาสัมพันธ์บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคทาง Application ยอดนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่
11/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00580 เช่าระบบสำหรับบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อกระจายภาระงานทางระบบเครือข่ายแบบ Automatic
09/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00560 จ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2567
09/01/2567 สัญญาจ้างเลขที่ 67A00557 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องแม่ข่าย)
05/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00576 จ้างโครงการบริหารจัดการเพจ กปท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
04/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00536 เช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสายด่วน 1330 (เพิ่มเติม)
04/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00517 ประกวดราคาจ้างผลิตเผยแพร่ข่าว สกู๊ปข่าว และรายการสัมภาษณ์พิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ประจำปี 2567
04/01/2567 สัญญาเลขที่ 67A00558 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1116 รายการ