เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
27/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00677 เช่าซอฟต์แวร์สิทธิการใช้งานแบบดูรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเว็บบราว์เซอร์ (Tableau Explorer)
24/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00668 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring
19/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00670 จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขั้นต้นของรายการต้องสงสัยการเบิกจ่ายเงินชดเชยอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Pre-audit automation system) ปีงบประมาณ 2565
19/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00626 จ้างพัฒนาระบบงบบริหารและตัวชี้วัด (NHSO Budget KPI Management System BKM) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใหม่ของ สปสช.
18/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00644 เรื่องเช่าบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับหัวหน้างาน (Supervisor)และระบบประเมินการให้บริการ (QA)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สปสช.1330
17/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00671 จ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2565
14/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00612 จ้างดำเนินการบำรุงรักษาการใช้งานระบบ e-office สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
14/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00649 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คประมวลผล จำนวน 204 เครื่อง
12/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00650 จ้างการตรวจสอบและส่งมอบบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) ปีงบประมาณ 2565
10/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00646 เรื่องซื้อ Head Set จำนวน 204 ชุด
10/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00647 เรื่องจ้างบริหารศูนย์ข่าวของ สปสช. ผลิตเนื้อหาข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ฯ
10/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00624 จ้างจัดกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์แบบครบวงจรฯ
05/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00645 เช่าบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบวงจรสายโทรศัพท์ภายในสำหรับพนักงานรับสาย (Agent) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สปสช. 1330
29/12/2564 สัญญาเลขที่ 65A00611 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Office 365 เพิ่มเติม สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก
29/12/2564 สัญญาเลขที่ 65A00564 จ้างผลิตคลิปวีดีโอ แอนิเมชั่น 3 มิติ (Animation 3D) เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
29/12/2564 สัญญาเลขที่ 65A00610 จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
27/12/2564 สัญญาเลขที่ 65A00565 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก
17/12/2564 สัญญาเลขที่ 65A00517 โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าว/สกู๊ปข่าวตามโครงการพัฒนากลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์
17/12/2564 สัญญาเลขที่ 65A00473 เช่ารถยนต์ 6 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)
15/12/2564 สัญญาเลขที่ 65A00516 จ้างเขียนข่าวบทความผลการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์ยอดนิยม
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 419 รายการ