จัดซื้อ-จัดจ้าง

procurement

29103 แชร์

ประกาศและร่าง

ใบประกาศและการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ

อ่านต่อ

กฎหมายและระเบียบ

ข้อกำหนดและรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ ของหน่วยงาน

อ่านต่อ

อื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน

อ่านต่อ