รวมรายชื่อบริการออนไลน์

10500246 แชร์
 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ 
 2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก 
 3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
 4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 
 5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 
 6. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 
 7. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 
 8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 
 9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
 10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 
 11. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี 
 12. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 
 13. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 1. ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย Hemophilia 
 2. ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย Cleft Lip Cleft Palate 
 3. ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ                
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
 1. ระบบสารสนเทศให้บริการผู้ป่วยวัณโรค (TB DATA HUB) 
 1. รายงานเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนประชากร
 2. รายงานเกี่ยวกับระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
 3. รายงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
 4. รายงานสรุปข้อมูลการให้บริการประจำปี