รายชื่อหน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

รายชื่อหน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

32419 แชร์
ข้อมูลอัพเดทวันที่ 20/06/2024
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   11510 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 176 เทศบาลดำริห์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054751869 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00/เสาร์ 08:00-12:00
   22779 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดน่าน 28 ผากอง ในเวียง เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ
   10716 รพ.น่าน 1 วรวิชัย ในเวียง เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-719000 จันทร์-ศุกร์ 00:01-23:59/เสาร์ 00:01-23:59/อาทิตย์ 00:01-23:59
   06448 รพ.สต.บ่อ บ่อ เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718868 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10372 รพ.สต.บ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06466 รพ.สต.สวก บ่อสวก เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054681089 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06449 รพ.สต.ผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718456 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06452 รพ.สต.เรือง เรือง เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718025 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10373 สสช.ห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06468 รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง สะเนียน เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718900 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06469 รพ.สต.บ้านละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06467 รพ.สต.บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06476 รพ.สต.น้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06474 รพ.สต.น้ำพาง น้ำพาง แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0909596917 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06475 รพ.สต.บ้านน้ำตวง น้ำพาง แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30
   10376 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า น้ำพาง แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0948454436 จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30
   10375 สสช.น้ำปูน น้ำพาง แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0892649474- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06472 รพ.สต.บ้านตอง แม่จริม แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0823875109 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06471 รพ.สต.แม่จริม แม่จริม แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   11173 รพ.แม่จริม 218 หนองแดง แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5476-9036,0-5476-9223 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06473 รพ.สต.หมอเมือง หมอเมือง แม่จริม น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   11177 รพ.เวียงสา 131 กลางเวียง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5475-2012-3 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06510 รพ.สต.ขึ่ง 03 ขึ่ง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718226 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06526 รพ.สต.บ้านนาเคียน 02 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054 718373 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06512 รพ.สต.ตาลชุม 4 ตาลชุม เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718322 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06528 รพ.สต.บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   14014 รพ.สต.บ้านศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0930495026 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06513 รพ.สต.นาเหลือง 4 นาเหลือง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718339 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06517 รพ.สต.น้ำปั้ว 1234 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718831 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06516 รพ.สต.บ้านวังม่วง น้ำปั้ว เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06515 รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง น้ำมวบ เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10384 สสช.สาลี น้ำมวบ เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30
   06519 รพ.สต.ปงสนุก ปงสนุก เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718215 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06524 รพ.สต.บ้านป่าแพะ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718832 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06523 รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   14361 รพ.สต.บ้านห้วยไฟ - ตะเคียนทอง แม่ขะนิง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0871740679 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10388 สสช.ห้วยหยวก แม่ขะนิง เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06527 รพ.สต.แม่สา 02 แม่สา เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054 718634 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06525 รพ.สต.แม่สาคร 02 แม่สาคร เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10386 รพ.สต.บ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06518 รพ.สต.ยาบหัวนา 04 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10385 สสช.ฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30
   14013 รพ.สต.บ้านทรายทอง ส้าน เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06514 รพ.สต.ส้าน 08 ส้าน เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718145 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06522 รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06511 รพ.สต.ไหล่น่าน 06511 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 05444444 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06521 รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054050094 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06520 รพ.สต.อ่ายนาไลย 05 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06549 รพ.สต.ชนแดน ชนแดน สองแคว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10403 สสช.ใหม่ชายแดน ชนแดน สองแคว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   11183 รพ.สองแคว 99 ท่าวังผา-เชียงคำ นาไร่หลวง สองแคว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-718817 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00/เสาร์ 08:00-16:00/อาทิตย์ 08:00-16:00
   06548 รพ.สต.บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10402 สสช.น้ำโมง นาไร่หลวง สองแคว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06550 รพ.สต.ยอด ยอด สองแคว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10404 สสช.สะเกิน ยอด สองแคว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   11181 รพ.สันติสุข 205 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-602042 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:00-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06544 รพ.สต.ป่าแลวหลวง 04 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718497 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10395 รพ.สต.บ้านราษฎร์-รัฐพัฒนา 11 พงษ์ สันติสุข น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ non จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06545 รพ.สต.พงษ์ 03 พงษ์ สันติสุข น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718494 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10396 สสช.ปางช้าง พงษ์ สันติสุข น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0912556595 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06552 รพ.สต.บ้านด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 093-1842126 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06553 รพ.สต.บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 097-1564885 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14016 รพ.สต.บ้านสะจุก ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10407 สสช.กิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718751 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11625 รพ.เฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-719719 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06551 รพ.สต.ห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10405 สสช.สบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11179 รพ.เชียงกลาง 116 อดุลย์เดชจรัส เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054797111 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06533 รพ.สต.บ้านงิ้ว เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06532 รพ.สต.บ้านชี เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30/เสาร์ 08:00-16:30/อาทิตย์ 08:00-16:30
   06536 รพ.สต.เชียงคาน เชียงคาน เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06534 รพ.สต.บ้านส้อ ตำบลเปือ เปือ เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054797640 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06535 รพ.สต.เปือ เปือ เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-797121 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06538 รพ.สต.พญาแก้ว พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054694595 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10393 สสช.ผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0902403974 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06537 รพ.สต.พระธาตุ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718995 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06539 รพ.สต.พระพุทธบาท พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-797330 จันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00,08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06507 รพ.สต.จอมพระ จอมพระ ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06504 รพ.สต.ตาลชุม ตาลชุม ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14308 รพ.สต.บ้านสบสาย ตาลชุม ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   11176 รพ.ท่าวังผา 84 น่าน-ทุ่งช้าง ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-569666-70 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06499 รพ.สต.ป่าคา ป่าคา ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718077 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10381 รพ.สต.สบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06501 รพ.สต.บ้านน้ำโมง ผาตอ ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054719817 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14998 รพ.สต.บ้านแหน ผาตอ ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-08:30
   06500 รพ.สต.ผาตอ ผาตอ ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14123 รพ.สต.บ้านน้ำกิ ผาทอง ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:31-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06503 รพ.สต.บ้านพร้าว ยม ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06502 รพ.สต.ยม ยม ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718921 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06498 รพ.สต.ริม ริม ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06506 รพ.สต.บ้านคั๊วะ ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718044 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06505 รพ.สต.บ้านดอนตัน ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10383 สสช.ดอยติ้ว ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06508 รพ.สต.แสนทอง แสนทอง ท่าวังผา น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718849- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06530 รพ.สต.งอบ งอบ ทุ่งช้าง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-693064 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10390 สสช.มณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 00:00-00:00
   10389 สสช.ห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0904635035 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   11178 รพ.ทุ่งช้าง 1 น่าน - ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054795100 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10392 รพ.สต.บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 095-1384919 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06529 รพ.สต.ปอน ปอน ทุ่งช้าง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054694048 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06531 รพ.สต.และ และ ทุ่งช้าง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054795107- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10391 สสช.น้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718865 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06482 รพ.สต.เชียงของ เชียงของ นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718913 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10377 สสช.ห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14307 รพ.สต.บ้านคลองชล นาน้อย นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718182 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06487 รพ.สต.น้ำตก น้ำตก นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06486 รพ.สต.บัวใหญ่ บัวใหญ่ นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0861871694 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11175 รพ.นาน้อย 110 เจ้าฟ้า ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-718196 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59
   06483 รพ.สต.ศรีษะเกษ ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0656314791 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06484 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สถาน นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054719305 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10378 รพ.สต.บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06485 รพ.สต.สันทะ สันทะ นาน้อย น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11180 รพ.นาหมื่น 25 เจ้าฟ้า นาทะนุง นาหมื่น น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-787013-4 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00/เสาร์ 08:00-16:00/อาทิตย์ 08:00-16:00
   06541 รพ.สต.นาทะนุง นาทะนุง นาหมื่น น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06540 รพ.สต.บ้านหลักหมื่น นาทะนุง นาหมื่น น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718763 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10394 สสช.น้ำเลา นาทะนุง นาหมื่น น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06543 รพ.สต.ปิงหลวง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0954452794 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06542 รพ.สต.เมืองลี เมืองลี นาหมื่น น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14015 รพ.สต.บ้านสะปัน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11182 รพ.บ่อเกลือ 188 ปัว-บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-778066 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   10397 รพ.สต.บ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10399 สสช.นาบง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0864419485 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10398 สสช.ยอดดอยพัฒนา บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06546 รพ.สต.บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06547 รพ.สต.บ้านนากอก ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10400 สสช.สบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06481 รพ.สต.บ้านพีใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0885779976 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06477 รพ.สต.บ้านนาวี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0966976175 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์-อาทิตย์ 08:30-16:30
   06478 รพ.สต.บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ -0869019942 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30/เสาร์-อาทิตย์ 08:00-16:30
   11174 รพ.บ้านหลวง 102 น่าน-พะเยา ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5476-1060 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06480 รพ.สต.สวด สวด บ้านหลวง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-719402 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์-อาทิตย์ 08:30-16:30
   06488 รพ.สต.แงง แงง ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0638507196 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06495 รพ.สต.เจดีย์ชัย เจดีย์ชัย ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 096-0719120 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06494 รพ.สต.ไชยวัฒนา ไชยวัฒนา ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718072 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14012 รพ.สต.ปัว ปัว ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14377 รพ.สต.บ้านป่ากลาง ป่ากลาง ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06496 รพ.สต.ภูคา ภูคา ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10380 สสช.กอก ภูคา ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:00
   10379 สสช.ผาเวียง ภูคา ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-08:30
   11453 รพร.ปัว 70 ปัว-น้ำยาว วรนคร ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-719613-5 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06492 รพ.สต.ศิลาเพชร ศิลาเพชร ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06490 รพ.สต.ศิลาแลง ศิลาแลง ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718410 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06497 รพ.สต.สกาด สกาด ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0923701218 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06489 รพ.สต.สถาน สถาน ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0988733151 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06493 รพ.สต.อวน อวน ปัว น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06461 รพ.สต.ท่าน้าว ท่าน้าว ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718989 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06462 รพ.สต.นาปัง นาปัง ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718353 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06470 รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718205 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06465 รพ.สต.บ้านใหม่น้ำแก่น น้ำแก่น ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-683344 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10374 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718706 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06459 รพ.สต.บุปผาราม ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718774 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06458 รพ.สต.ฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   25017 รพ.ภูเพียง ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-719591-3 จันทร์-ศุกร์ 08:30-08:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06460 รพ.สต.บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718543 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06464 รพ.สต.บ้านเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 0864287628 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06463 รพ.สต.เมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718449 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06457 รพ.สต.กองควาย กองควาย เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718882 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06456 รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก กองควาย เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718394- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06450 รพ.สต.ไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14360 รพ.สต.บ้านปางค่า ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718479 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06455 รพ.สต.บ้านดอนมูล ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718725 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06454 รพ.สต.บ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-718423 จันทร์-เสาร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06451 รพ.สต.ถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054716152 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06453 รพ.สต.นาซาว นาซาว เมืองน่าน น่าน หน่วยบริการปฐมภูมิ 054718863 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30,08:30-16:30
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   06573 รพ.สต.จุน จุน จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-421413 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 1 จุน จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0939014399 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-447275- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-421666 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง ลอ จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ -054447281 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06577 รพ.สต.ลอ 46 ลอ จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-448-144 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06579 รพ.สต.บ้านสักลอ หงส์หิน จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054896102 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06578 รพ.สต.หงส์หิน 123 หงส์หิน จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054430145 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11184 รพ.จุน 7 จุน-ปง ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-409200-19
   06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม ห้วยยางขาม จุน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054 459 029- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06588 รพ.สต.เจดีย์คำ เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054881140- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06591 รพ.สต.เชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054416650 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-884606 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06583 รพ.สต.น้ำแวน น้ำแวน เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0654498863 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06584 รพ.สต.บ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054430972 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054881474- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054884076 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน แม่ลาว เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 098-7492054 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06592 รพ.สต.แม่ลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0857284882 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   10410 สสช.บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 999 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0887724012 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054430930- จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
   06590 รพ.สต.ร่มเย็น ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 16 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06585 รพ.สต.เวียง เวียง เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10718 รพ.เชียงคำ 244 ประสิทธิประขาราษฏร์ หย่วน เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-409000 จันทร์-อาทิตย์ 06:00-19:00
   06582 รพ.สต.หย่วน หย่วน เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 098-4795162 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06594 รพ.สต.บ้านจำบอน อ่างทอง เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-882547 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง อ่างทอง เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย อ่างทอง เชียงคำ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0903215509 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 09:00-17:00/อาทิตย์ 09:00-17:00
   06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 06:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06598 รพ.สต.บ้านปิน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-495545 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   77741 ศสช.บ้านมาง 193 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0839612078 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 00:00-00:00
   11185 รพ.เชียงม่วน 200 พะเยา-แพร่ บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5449-5018 ต่อ 125 จันทร์-ศุกร์ 08:00-23:59/เสาร์ 08:00-23:59/อาทิตย์ 08:00-23:59
   06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ สระ เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06602 รพ.สต.สระ สระ เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054891486 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10411 สสช.บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 9 สระ เชียงม่วน พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06615 รพ.สต.คือเวียง คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054457303 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06616 รพ.สต.บ้านปาง คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-892093 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054425887 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06609 รพ.สต.ห้วยลาน 130 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-896766 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11186 รพ.ดอกคำใต้ 225 พะเยา-เชียงคำ ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-491119 , 491994 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054894379 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054457526 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06607 รพ.สต.บ้านปิน บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054457299 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06603 รพ.สต.บุญเกิด บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054430942 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06612 รพ.สต.ป่าซาง ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-425882 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-418313 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06610 รพ.สต.สันโค้ง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054491938 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06613 รพ.สต.หนองหล่ม หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-892362 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10413 สสช.บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06608 รพ.สต.ขุนลาน ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06626 รพ.สต.ขุนควร ขุนควร ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054890559 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 09:00-16:00/อาทิตย์ 09:00-16:00
   10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-430906 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06627 รพ.สต.บ้านสบขาม ขุนควร ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054890537 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10421 รพ.สต.บ้านสันติสุข 7 ขุนควร ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10414 สสช.บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:27
   06619 รพ.สต.ควร ควร ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054430902 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06623 รพ.สต.งิม งิม ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-430843 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว งิม ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว งิม ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054448338 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10415 สสช.บ้านทุ่งแต 1 งิม ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10416 สสช.บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0904235431 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11187 รพ.ปง 395 นาปรัง นาปรัง ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-497225,054-497030 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0861989520 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06617 รพ.สต.บ้านม่วง ปง ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-430819 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน ปง ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-429623 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06625 รพ.สต.บ้านปางค่า ผาช้างน้อย ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-883041- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา ผาช้างน้อย ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10417 สสช.ปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว ออย ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ -054890081 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06620 รพ.สต.ออย ออย ปง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-890065 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06554 รพ.สต.ดงเจน 222 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054070332 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06555 รพ.สต.บ้านเจน ดงเจน ภูกามยาว พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054 888034 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06571 รพ.สต.แม่อิง แม่อิง ภูกามยาว พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054422354 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์-อาทิตย์ 08:30-16:30
   40745 รพ.ภูกามยาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ 054079801 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00,16:00-20:00/เสาร์ 08:00-16:00,16:00-20:00/อาทิตย์ 08:00-16:00,16:00-20:
   06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 123 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-888039 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054889544 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06641 รพ.สต.เชียงแรง เชียงแรง ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-880146 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล เชียงแรง ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0645685458- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054455291 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   40744 รพ.ภูซาง ป่าสัก ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ 054465100 จันทร์-ศุกร์ 08:00-08:00/เสาร์ 08:00-08:00/อาทิตย์ 08:00-08:00
   06639 รพ.สต.ตำบลป่าสัก ป่าสัก ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054465096 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06637 รพ.สต.บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054880558 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06638 รพ.สต.ภูซาง ภูซาง ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0828324066 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10424 สสช.บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06643 รพ.สต.สบบง สบบง ภูซาง พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054445535 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06566 รพ.สต.จำป่าหวาย จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-886931 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06570 รพ.สต.ท่าจำปี ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 200/05 พะเยา-ป่าแดด ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054482778 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06567 รพ.สต.ท่าวังทอง ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054412203 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   22791 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพะเยา 58 ซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ
   10717 รพ.พะเยา 269 พหลโยธิน บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054409300 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06560 รพ.สต.บ้านต๋อม บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054458752 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-461000 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06558 รพ.สต.บ้านตุ่น บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-885403 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06569 รพ.สต.บ้านสาง บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06565 รพ.สต.บ้านใหม่ บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-463445 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   41347 รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา 19/1 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-466666 ต่อ 7000, 088-6159295 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054466418 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06564 รพ.สต.แม่กา แม่กา เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-466078 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 106 พหลโยธิน แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 0864311963 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
   06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054889125 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06557 รพ.สต.แม่นาเรือ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06561 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 526 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06568 รพ.สต.แม่ใส แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-889885 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา เวียง เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 086-431-1962 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06572 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจ.พะเยา สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-888843 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054424096 จันทร์-อาทิตย์ 08:30-16:30
   06636 รพ.สต.ป่าแฝก เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054426011 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
   06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06633 รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-886406 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง แม่ใจ แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-428773 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06628 รพ.สต.แม่ใจ แม่ใจ แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054499682 เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00/จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06631 รพ.สต.แม่สุก แม่สุก แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054885525 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11188 รพ.แม่ใจ 80 พหลโยธิน ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5440-9600 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06630 รพ.สต.ศรีถ้อย ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ 054886036 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   11452 รพร.เด่นชัย 545 ยันตรกิจโกศล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5461-3354 , 0-5461-3134 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06407 รพ.สต.ไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06408 รพ.สต.บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0931319338 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06406 รพ.สต.บ้านปากปาน ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054661430 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06412 รพ.สต.บ้านปงป่าหวาย ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-640767 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06411 รพ.สต.บ้านสวนหลวง ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054661254 อาทิตย์ 00:00-00:00/เสาร์ 00:00-00:00/จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06405 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-613395,087-5798877 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06410 รพ.สต.บ้านน้ำแรม ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06409 รพ.สต.ห้วยไร่ ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06359 รพ.สต.กาญจนา กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06357 รพ.สต.ช่อแฮ ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054599220 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06358 รพ.สต.บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ -054063546 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06355 รพ.สต.ท่าข้าม ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-644202 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06354 รพ.สต.ทุ่งกวาว ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06340 รพ.สต.ทุ่งโฮ้ง ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-531600 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06335 รพ.สต.ตำบลนาจักร นาจักร เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054651112 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06336 รพ.สต.บ้านน้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 086-4226686 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   22797 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดแพร่ 20 ไชยบูรณ์ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   10715 รพ.แพร่ 144 ถนนช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054-533500 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   77759 ศสช.เมืองโรงพยาบาลแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06348 รพ.สต.บ้านถิ่น บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0-5464-5207 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06338 รพ.สต.บ้านน้ำกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06337 รพ.สต.บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054599251 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06339 รพ.สต.บ้านแม่ลัว ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054063702 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   14719 รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06347 รพ.สต.ป่าแมต ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054511258- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06353 รพ.สต.บ้านศรีภูมิ แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06352 รพ.สต.แม่คำมี แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-062292 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06356 รพ.สต.แม่ยม แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054652629 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06344 รพ.สต.แม่หล่าย แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054522256 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06341 รพ.สต.ร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06343 รพ.สต.วังธง วังธง เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054644215 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06351 รพ.สต.วังหงษ์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-644201 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06350 รพ.สต.บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0855487092 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06349 รพ.สต.สวนเขื่อน สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-645219 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06345 รพ.สต.บ้านห้วยฮุง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-066137 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06346 รพ.สต.ห้วยม้า ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054649613 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   14720 รพ.สต.บ้านสะบู เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-533646 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06342 รพ.สต.เหมืองหม้อ เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054506763 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   14436 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ เมืองแพร่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-620657 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06364 รพ.สต.ทุ่งศรี ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0864062857 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06361 รพ.สต.น้ำเลา น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054546150 จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30
   14304 รพ.สต.ไผ่ย้อย หมู่ที่ 04 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054 649718 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06363 รพ.สต.บ้านปากห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30
   06362 รพ.สต.บ้านเวียง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054649614 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10367 สสช.ห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06367 รพ.สต.บ้านไทรพร้าว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06369 รพ.สต.บ้านวังปิ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-060094 จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06368 รพ.สต.ไผ่โทน ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-060202 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06372 รพ.สต.บ้านแม่ทราย แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054654058 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06365 รพ.สต.แม่ยางตาล แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054548186 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06374 รพ.สต.บ้านแม่ยางยวง แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054655020 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06373 รพ.สต.แม่ยางร้อง แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-063099 จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06366 รพ.สต.บ้านแม่ยางเปี้ยว แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054654534 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06360 รพ.สต.ร้องกวาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-060212 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11166 รพ.ร้องกวาง 323 ยันตรกิจโกศล ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054597298
   06370 รพ.สต.ห้วยแก๊ต ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054060062 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06371 รพ.สต.ห้วยโรง ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06379 รพ.สต.บ้านผามอก ต้าผามอก ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06385 รพ.สต.ทุ่งแล้ง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0932649722 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06386 รพ.สต.บ้านผาจั๊บ ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-060277 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06387 รพ.สต.บ้านแม่รัง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-069744 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11167 รพ.ลอง 156 จรูญลองรัฐ บ้านปิน ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5458-1479, 0-5458-1661 จันทร์-ศุกร์ 00:01-23:59/เสาร์ 00:01-23:59/อาทิตย์ 00:01-23:59
   06377 รพ.สต.บ้านปิน บ้านปิน ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-581190 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06378 รพ.สต.บ้านผาคัน บ้านปิน ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ -0850374300 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06382 รพ.สต.ปากกาง ปากกาง ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054581189 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   14009 รพ.สต.บ้านแก่งหลวง แม่ปาน ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06388 รพ.สต.บ้านแม่ปานใน แม่ปาน ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06380 รพ.สต.ต้าเหล่า เวียงต้า ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-656592 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06381 รพ.สต.เวียงต้า เวียงต้า ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-656593 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06375 รพ.สต.บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0988188778 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06383 รพ.สต.บ้านนาตุ้ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-545167 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06384 รพ.สต.หัวทุ่ง หัวทุ่ง ลอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-581193- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06434 รพ.สต.นาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06436 รพ.สต.บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06433 รพ.สต.บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0631044960 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06435 รพ.สต.วังลึก นาพูน วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06440 รพ.สต.ป่าสัก ป่าสัก วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 061-0563630 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06441 รพ.สต.แม่สิน 11 แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0983903221 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   14011 รพ.สต.สลก หมู่ที่ 04 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06432 รพ.สต.บ้านแช่ฟ้า แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 098-7473005 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06430 รพ.สต.บ้านโป่ง แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06431 รพ.สต.แม่ป้าก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0810208794- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   14010 รพ.สต.ขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06439 รพ.สต.บ้านป่าม่วง แม่พุง วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06438 รพ.สต.แม่ตึ๊ด แม่พุง วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0613783982 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06437 รพ.สต.แม่พุง แม่พุง วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0848853191 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11171 รพ.วังชิ้น 115 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054589098 จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00/เสาร์ 08:00-16:00/อาทิตย์ 08:00-16:00
   06427 รพ.สต.บ้านวังเบอะ วังชิ้น วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06429 รพ.สต.บ้านไฮย้อย สรอย วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054658589 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06428 รพ.สต.ม่วงคำ สรอย วังชิ้น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0895598260 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06426 รพ.สต.แดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 086-4200041 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06419 รพ.สต.เตาปูน เตาปูน สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-593330 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06420 รพ.สต.บ้านนาไร่เดียว เตาปูน สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0971013782 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   10368 สสช.แม่แรม เตาปูน สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0612679153 จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30
   06414 รพ.สต.บ้านทุ่งน้าว ทุ่งน้าว สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-634019 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06415 รพ.สต.บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 095-690-5262 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11170 รพ.สอง 475 วังซ้าย บ้านหนุน สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0 54591 815 , 0 54591 575 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06413 รพ.สต.บ้านหนุน บ้านหนุน สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054593001 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06425 รพ.สต.บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0979243441 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06424 รพ.สต.บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 064-662523 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06423 รพ.สต.สะเอียบ สะเอียบ สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054662130 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06416 รพ.สต.บ้านลูนิเกตุ ห้วยหม้าย สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06417 รพ.สต.บ้านห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054586223 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06418 รพ.สต.ห้วยหม้าย ห้วยหม้าย สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054586125 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06422 รพ.สต.บ้านวังฟ่อน หัวเมือง สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054652168 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11760 รพ.สต.หนองเสี้ยว หัวเมือง สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0931406124 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06421 รพ.สต.หัวเมือง หัวเมือง สอง แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0863340806 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11169 รพ.สูงเม่น 118 ยันตรกิจโกศล ดอนมูล สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054541299 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06391 รพ.สต.น้ำชำ 125/3 น้ำชำ สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054541350- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06392 รพ.สต.บ้านร่องเลี้ยว น้ำชำ สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06396 รพ.สต.บ้านกวาง บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054520532- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06398 รพ.สต.บ้านกาศ บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054643534- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06397 รพ.สต.บ้านปง บ้านปง สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-547111 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06395 รพ.สต.บ้านเหล่า บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-541504 อาทิตย์ 00:00-00:00/เสาร์ 00:00-00:00/จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06404 รพ.สต.พระหลวง พระหลวง สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-543451- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06400 รพ.สต.บ้านปงพร้าว ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054542787 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06399 รพ.สต.ร่องกาศ ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-650796 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 00:00-00:00/เสาร์ 00:00-00:00
   06403 รพ.สต.บ้านผาสุก เวียงทอง สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054650078 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06402 รพ.สต.เวียงทอง เวียงทอง สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06401 รพ.สต.สบสาย สบสาย สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054660-377 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06390 รพ.สต.บ้านโตน สูงเม่น สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054-547222 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06389 รพ.สต.สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 00:00-00:00/อาทิตย์ 00:00-00:00
   06394 รพ.สต.บ้านช่องลม หัวฝาย สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054541892 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06393 รพ.สต.บ้านป่าผึ้ง หัวฝาย สูงเม่น แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 065-660665 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06446 รพ.สต.บ้านตำหนักธรรม ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0864312983 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06445 รพ.สต.สะเลียม ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0864817796 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06447 รพ.สต.ทุ่งแค้ว ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0931385017- จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   11172 รพ.หนองม่วงไข่ 329 น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 054 647458-9 จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06442 รพ.สต.รัตนปัญญา แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 0864312919 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06444 รพ.สต.วังหลวง วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054647114 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06443 รพ.สต.หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 054506189 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   11203 รพ.ขุนยวม 455 กริชสุวรรณ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5369-1017 จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
   06840 รพ.สต.แม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:00/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06844 รพ.สต.ท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06842 รพ.สต.เมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06843 รพ.สต.แม่ลาก๊ะ เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:00/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06847 รพ.สต.แม่กิ๊ แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06841 รพ.สต.ต่อแพ แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ 053064033 จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   10493 รพ.สต.บ้านห้วยนา แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06846 รพ.สต.แม่แจ๊ะ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06845 รพ.สต.หัวปอน แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06848 รพ.สต.ปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06887 รพ.สต.ถ้ำลอด ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ 053617205 จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06888 รพ.สต.นาปู่ป้อม นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ 088-2845042 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์-อาทิตย์ 08:30-16:30
   14028 รพ.สต.น้ำฮูผาเสื่อ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06886 รพ.สต.แม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11208 รพ.ปางมะผ้า 240 แม่ฮ่องสอน - ปาย สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 0-5361-7154 จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06885 รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:30/เสาร์ 08:00-20:30/อาทิตย์ 08:00-20:30
   06855 รพ.สต.ทุ่งโป่ง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06856 รพ.สต.แพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06858 รพ.สต.โป่งสา โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:30/เสาร์ 08:00-20:30/อาทิตย์ 08:00-20:30
   06857 รพ.สต.เมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-08:30/เสาร์ 08:30-08:30/อาทิตย์ 08:30-08:30
   10501 รพ.สต.ห้วยหมี เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 07:30-20:30/เสาร์ 08:30-20:30/อาทิตย์ 08:30-20:30
   06851 รพ.สต.ม่วงสร้อย แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 00:00-23:59/เสาร์ 00:00-23:59/อาทิตย์ 00:00-23:59
   06852 รพ.สต.แม่ของ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06853 รพ.สต.แม่ปิง แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ 053-065767 จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06854 รพ.สต.แม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   11204 รพ.ปาย 111 ชัยสงคราม เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ , หน่วยบริการประจำ , หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป 053-699031 จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
   06850 รพ.สต.เมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30
   06849 รพ.สต.เวียงเหนือ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปฐมภูมิ จันทร์-ศุกร์ 08:30-20:00/เสาร์ 08:30-16:30/อาทิตย์ 08:30-16:30