รายชื่อหน่วยบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น

136796 แชร์
ข้อมูลอัพเดทวันที่ 25/07/2024
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   48801 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ พาน เมืองพาน พาน เชียงราย 080-8312999
   43462 คลินิกทันตกรรมลักษมิ์ยิ้ม ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 053912235/ 0840632973
   43430 เจนจิตติ์ทันตคลินิก บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0954493494
   43425 คลินิกทันตแพทย์คมคาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0891912519
   46150 คลินิกอุไรวรรณทันตแพทย์ ไตรรัตน์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 0817244012
   46159 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ แม่สาย เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0980293999
   46106 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ เวียงป่าเป้า เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0631058999
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46170 คลินิกทันตกรรมกู๊ดฟ.ฟัน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0869051296
   46450 คลินิกทันตกรรมฮันนี่สไมล์ สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0640022246
   41655 คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0632494424
   43434 คลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ มหิดล ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-281881
   45612 อาริยาคลินิกทันตกรรม เชียงใหม่แลนด์ ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0618069900
   47837 คลินิกทันตกรรมไดมอนด์เดนท์ เจริญประเทศ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0956758800
   43639 คลินิกทันตกรรมยูนิคอร์น ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 060942269563
   48287 วี-สไมล์คลินิกทันตกรรม คชสาร ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0612863922
   48329 ยัวร์สไมล์ คลินิกทันตกรรม ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 081 530 4859
   47722 คลินิกทันตกรรมไอสไมล์พลัส สันติธรรม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053218670
   48388 คลินิกทันตกรรมเอฟเวอรี่เดย์ สไมล์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0943292393
   43767 คลินิกทันตกรรมม่อนปาย ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0953614546
   46572 คลินิกทันตกรรมโมทกะ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0874525659
   45474 คลินิกทันตกรรมออลสไมล์ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052008515 , 0951409960
   47822 คลินิกทันตกรรม ไอ สไมล์ สมโภชน์เชียงใหม่700ปี แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053804881
   45480 พิพัฒน์คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ - ฮอด แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0843705048
   45767 ปลูกรักสหคลินิก เชียงใหม่-หางดง แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0987524057
   46510 คลินิกทันตกรรม กู๊ด ฟ.ฟัน แม่เหียะ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0659926478
   45722 คลินิกทันตกรรมไทม์เดนทัลแคร์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0661129963
   45647 วันทนาคลินิกทันตกรรม วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0910284699
   46800 คลินิกทันตกรรมทูธดรีม โอสถาพันธ์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0951463592
   47968 คลินิกทันตกรรมสไมล์ทูยู ลำพูน วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053803050
   47739 คลินิกทันตกรรมดับเบิ้ลยูเชียงใหม่ ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0623956969
   47740 คลินิกทันตกรรม แมจิก สไมล์ สนามบินเก่า สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0632391999
   47757 บ้านฟันสุขใจคลินิกทันตกรรม สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0856151645/0816590865
   45607 คลินิกทันตกรรม แฟมิลี่ สไมล์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0869194442
   48411 คลินิกทันตกรรมเดนทัลจอย ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0877887333
   45528 ฮักฟันคลินิกทันตกรรม ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0903165005
   46599 คลินิกทันตกรรม เดอะวัน สนามบินเก่า สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0980615616
   48144 คลินิกทันตกรรมเดนตัลไลฟ์ สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053275340,0918595212
   45869 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ เชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0613031999
   49253 คลินิกทันตกรรมสวนดอกสุวิทย์ สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0866716640
   47970 คลินิกเจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม ชั้น 1 อาคารเลิศกิตติ เจริญเมือง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053266557
   45781 คลินิกทันตกรรมสไมล์พลัส หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053851686
   18864 คลินิกรักศักดิ์ทันตแพทย์ เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
   45824 คลินิกทันตกรรมฟันสไมล์แอทหนองหอย ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0869100096
   41412 คลินิกทันตกรรมเฮาส์ออฟเดนทิส วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-271988
   45773 คลินิกทันตกรรมแม่ริมสไมล์ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 0643487555
   47742 คลินิกทันตกรรมอารมณ์ดีแม่ริม ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 0932781154
   47832 คลินิกทันตกรรมเดนทาเนียร์ ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 0616245053
   47966 คลินิกทันตกรรมสไมล์โซน ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 0946286269
   23146 ปอสาทันตคลินิก บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 053339261
   45839 คลินิกทันตกรรมยิ้มใส ดอนจั่น-สันกำแพง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 053-128549
   45596 คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม เชียงใหม่-สันกำแพง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 0897344862
   48389 คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่ สไมล์ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 0944169163
   48186 มดตะนอยคลินิกทันตกรรม ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 052069576
   45603 คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์สไมล์ ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 0909613050
   45780 คลินิกทันตกรรมเอ็น เอ็ม สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 0957095950
   43994 คลินิกทันตกรรมเดนทัลนนท์ เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 084-0909901
   43947 คลินิกทันตกรรมนีโอเด็นท์ เชียงใหม่ - พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0918548978
   18614 คลินิกทันตกรรมวี-สไมล์ เชียงใหม่-แม่โจ้ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0897595080
   46226 คลินิกทันตกรรมหมอกิตติพงษ์ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0935515961
   48038 คลินิกทันตกรรมซันแอนด์ซี เชียงใหม่ - ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 0818821914
   48495 ธิตินันท์คลินิกทันตกรรม ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 0947210034
   45604 มายเดนท์คลินิกทันตกรรม สันกำแพง-แม่ออน ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 053-128431
   44423 คลินิกทันตกรรมเดนท์ดีไซน์ สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 094-6359933
   45508 คลินิกทันตกรรมนิวสไมล์ หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 0853059911
   47990 คลินิกทันตกรรมหางดง เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ 053442788
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   48507 คลินิกเชียงกลางทันตแพทย์ทันตกรรม เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 0814273635
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46005 คลินิกทันตกรรม ซีเค สไมล์ พลัส หย่วน เชียงคำ พะเยา 0815311250
   48720 คลินิกทันตกรรมสะมายดี หย่วน เชียงคำ พะเยา 0837988795
   48245 ดอกคำใต้ สหคลินิก บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 0800346854
   45851 คลินิกทันตกรรมบ้านรักษ์ฟัน อัสสัมชัญ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0817248717
   43490 บ้านต๋อมคลินิกทันตกรรม บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0835656558
   48406 คลินิกทันตกรรมอัลเดนเต้ แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0916554750
   46883 คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันหมอแม็ก รอบเวียงประตูกลอง เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0900979955
   46029 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ พะเยา ประตูชัย เวียง เมืองพะเยา พะเยา 093-4857999
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46063 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ แพร่ ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 062-1367999
   26170 ศิริพรรณคลินิกทันตกรรม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054511731
   26165 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สมศักดิ์ ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054521465
   26169 คลินิกทันตแพทย์มนตรี ภูเก็ต ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054533537
   26164 ธันยาภรณ์คลินิกทันตกรรม ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054534587
   45253 คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมสาขาทันตกรรมจัดฟันหมอฐิติกา ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 081822214
   26166 คลินิกทันตแพทย์ธตรัฐ สันเหมืองหลวง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0818828695
   26168 คลินิกทันตกรรมจริยา ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0987478478
   26173 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อดิเรก เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 0896352420
   45124 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 0820787378
   46978 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อรวรรณ บ้านกลาง สอง แพร่ 0654790991
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   48819 คลินิกทันตกรรมบ้านแก้ว ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 0809519244
   44896 คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม ริว เด็นทัล แกลลอรี่ ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0635982941
   44426 คลินิกทันตกรรม มอสไมล์ ลำปาง-แม่ทะ พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0818812508
   44936 คลินิกทันตกรรม เด็นทัล แคร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0822915463
   44901 คลินิกทันตกรรม บ้านฟันดี ลำปาง-แม่ทะ พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0926155545
   23241 คลินิกครอบครัวฟันดี วังขวา สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง 054-310395,054-218007
   44886 คลินิกทันตกรรม กิ๊ฟท์ เฮ้าส์ ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง 0870762400
   44917 คลินิกทันตกรรมโฮม พหลโยธิน สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง 0824664451
   44924 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ ลำปาง ไฮเวย์-ลำปาง-งาว สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง 0935621999
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46813 คลินิกทันตกรรมเคดีซี บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 0956921904
   46843 คลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์ ลำพูน - ป่าซาง ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 053090499
   46038 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ ลำพูน สันเหมือง ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 098-3067999
   48330 คลินิกทันตกรรม ซี-สไมล์ พลัส บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 0898561389, 0840401555
   45004 คลินิกทันตกรรม พร้อมพลัส บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 0908939445, 0903311555
   48333 มดตะนอยคลินิกทันตกรรมสาขา 2 ลำพูน บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 0966972745
   44898 คลินิกทันตกรรมเดนตี้ บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 0949199955
   47069 คลินิกทันตกรรมเอฟบีเดนท์ บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 0979749599
   46690 คลินิกทันตกรรมดีทีสไมล์ ลำพูน - ดอยติ ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 0979563558
   46685 เอ็ม แอนด์ ยู เดลทัล แคร์ คลินิกทันตกรรม เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 0621464964
   46687 คลินิกทันตกรรมฟอฟันอารมณ์ดี เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 0882887466
   43052 คลินิกทันตกรรมหมอแอม พหลโยธิน ลี้ ลี้ ลำพูน 0845438644
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   42732 คลินิกทันตกรรม เดนทัลไบร์ท สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 0862455666
   24208 คลองลานโพลีคลินิก คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0898563171
   44816 หมอโต๋คลินิกทันตกรรม ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 0622633397
   48380 คลินิกทันตกรรมบ้านหมออาร์ต พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0819091375
   47665 ชัยพรคลินิกทันตกรรม พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0944244111
   43074 หมอโดมทำฟันคลินิกทันตกรรม เทศา1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0846881634
   48407 ศูนย์ทันตกรรม เอสดีซี ราษฎร์รวมใจ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055173123
   48672 คลินิกทันตกรรมบิ๊กสไมล์ เจริญสุข ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0914515991
   46135 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ ชากังราว เจริญสุข ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0934803999
   48612 สหคลินิกแพทย์พงศ์สุรีย์-ทันตแพทย์กรวิสา ราษฏร์รวมใจ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0897088898
   48372 คลินิกทันตกรรมยิ้มสดใส วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0877272928
   43597 เมดิเดนท์ สหคลินิก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0826968729
   48360 คลินิกทันตกรรม บ้านหมอ ฟ.ฟัน ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 0918405677
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   48401 คลินิกทันตกรรมแอทโฮม ลูกเสือ 2 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 0858738081
   48587 คลินิกทันตกรรมฟันสไมล์ สาขาชัยนาท วงษ์โต ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 0845981425
   44903 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟันชัยนาท พหลโยธิน บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 0870116730
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   47024 คลินิกทันตกรรมบ้านรักฟัน แสงราษฎรใต้ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 0881669943
   47075 คลินิกทันตกรรมฟันสไมล์ พหลโยธิน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 0859111668
   26724 คลินิกทันตกรรมบ้านรอยยิ้ม ตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 0973944922
   47625 คลินิกทันตกรรมดีเดนท์ พหลโยธิน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 0816260208
   47437 คลินิกทันตกรรมหมอเจี๊ยบ เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 0812465549
   26705 คลินิกทันตกรรมฟันยิ้มได้ ศรีพยุหะ พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 056003065
   26723 คลินิกทันตกรรมบ้านรักษ์ฟัน พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 0815321600
   47104 คลินิกทันตกรรม ซิงซิง เด็นทิส สวรรค์วิถี นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0638566669
   47230 คลินิกทันตกรรมไอสไมล์เดนทัลคลินิก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0649589261
   47387 คลินิกทันตกรรมบีสไมล์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0982495239
   26702 คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคฟัน-เพชราพร อรรถกวี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056213053
   26693 คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056222849
   45913 คลินิกทันตกรรม นิเทศเด็นทัลคลินิก สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0814571223
   26697 คลินิกทันตกรรมยัวร์เดนท์ สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0814754961
   26732 คลินิกทันตกรรมสมทบทันตแพทย์ สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0819537097
   47141 คลินิกทันตกรรมปันยิ้ม โกสีย์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0845981425
   47370 คลินิกทันตกรรมเดนท์เต้ มาตุลี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0992635991
   26713 คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์เพ็ญพักตร์ สุชาดา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056222159
   26699 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ภมรรัตน์ มาตุลี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0959199158
   48603 คลินิกทันตกรรมเบลล่าเฮ้าส์ ตัดใหม่ร.รปากน้ำโพเดิม ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0963618866
   47331 คลินิกทันตกรรมนวมินทร์ หมอปาลิดา วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0944925403
   47138 คลินิกทันตกรรมแฮปปี้สมายล์ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056255244
   47327 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ปรีดา ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 0822256340
   47121 คลินิกทันตกรรมกู๊ดสไมล์บายหมอพี สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 0932371717
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   28916 คลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม มธุรสเหนือ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
   29097 คลินิกทันตกรรมการะเกด มธุรสใต้ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 056622122
   48297 คลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม สาขาบางมูลนาก ประเวศน์เหนือ บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 0653282651
   46855 คลินิกทันตกรรมฟันดี ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 098-6264519
   29010 วัชรินทร์ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม ศรีมาลา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 056613673
   47793 คลินิกทันตกรรมกรีนเด็นท์ พิจิตร สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 0829519428
   48334 คลินิกทันตกรรมเดนทัลโฮม สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 0865903330
   46601 คลินิกทันตกรรมบ้านฟ.ฟัน บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 0821775882
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   47460 คลินิกทันตกรรมณพัชธีนันท์ทันตแพทย์ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 0815332328
   48312 คลินิกทันตกรรมบิ๊กสไมล์ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 0846602860
   48481 คลินิกทันตกรรมหมอสอง บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 061-7727292
   29148 นาตยาคลินิกทันตกรรม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0828446464
   29144 คลินิกอรศรีทันตแพทย์ ศรีอุทัย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 0818874105
   48266 คลินิกทันตกรรมบ้านเติมยิ้มหมอเอก หมอหยก ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 0933136464
   48265 คลินิกทันตกรรมลิตเติ้ลทรี พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 0611844885
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   47130 คลินิกทันตกรรมสไมล์ซีซันส์ สาขาเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 021143274
   32963 คลินิกทันตกรรมบางกรวย เทอดพระเกียรติ วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 028838105
   43364 คลินิกทันตกรรม บ้านรักยิ้ม2 บางกรวย-ไทรน้อย บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 0930923355
   23388 คลินิกทันตกรรมบางกร่าง บางกรวย-ไทรน้อย บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 029035148,089-4661524
   48357 คลินิกทันตกรรมไบร์ทมี เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 0909839125
   45499 คลินิกทันตกรรมพลัส สาขาแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 020969659
   45941 คลินิกทันตกรรมเลอทูธ แจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 0961644197
   22898 คลินิกศุภวรรณทันตแพทย์ แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 025837997
   32882 คลินิกทันตกรรมยิ้มแย้ม แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 0818660230
   44825 คลินิกทันตกรรม เดอไวท์ เดลทัล คลินิก เรวดี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0873404618
   48753 เอสเต้ สไมล์ สหคลินิก ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 093-306-4139
   45850 คลินิกทันตกรรม นิช เดนทัล โฮม ประชาราษฎร์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0994691535
   45498 คลินิกทันตกรรมพลัส สาขางามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 020969659
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   44638 คลินิกทันตกรรม ที เดนทิสต์ คลองหลวง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 0627510770
   44587 คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่เด้นท์ (พรธิสาร 3) คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 0656639322
   45483 คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่เด้นท์ อาคารยูเพลิน คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 0922791434
   46244 คลินิกทันตกรรมธัญรักษ์ฟัน คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 0955534100
   48331 คลินิกทันตกรรมพอส สาขาคลองหก คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 0994402599
   45517 คลินิกทันตกรรม คุณาสานต์ รังสิต-นครนายก คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 0946644246
   45878 คลินิกทันตกรรมสไมล์พลัส พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0825196555
   45821 คลินิกทันตกรรม 12 ยิ้ม คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0646965995
   47617 คลินิกทันตกรรมเพื่อนฟัน สาขานวนคร เทพกุญชร 1 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0613700258
   48857 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ นวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 080-0842999
   43018 คลินิกทันตกรรม เอ็ม.ที.สไมล์ เดนทัน คลินิก พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0889936456
   44267 คลินิกทันตกรรมพบพลอย บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 0931626459
   45554 คลินิกทันตกรรม ออลเวย์สไมล์ สาขาโลตัส รังสิต อาคารเทสโก้ โลตัส สาขารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 029582686
   27639 คลินิกทันตกรรมสะพานแดง เลียบคลองรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 029929600
   44427 คลินิกทันตกรรมพลัส สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น1 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 020969659
   45992 เฟซสไมล์ คลินิกทันตกรรม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 025670789
   44630 เอย์เมย์ คลินิกทันตกรรม ติวานนท์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0825354554
   45555 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันมีสุข บุญคุ้ม คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 0832304252
   43231 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลโฟกัส ตลาดนานาเจริญ เสมาฟ้าคราม รังสิตคลอง 2 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 098-261-0024, 095-950-8383
   45700 คลินิกทันตกรรม บ้านเรา เสมาฟ้าคราม คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 0898916063
   46463 คลินิกทันตกรรมพอส ฟ้าคราม คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 0993933924
   45346 คลินิกทันตกรรมวันดีดี บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 0611544546
   45108 คลินิกทันตกรรมวิชุณี ไสวประชาราษฎร์ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 0956469156
   44354 คลินิกทันตกรรม ลิทเทิลจอย ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 0929298894
   46581 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฝน กระแชง สามโคก ปทุมธานี 0929523929
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   48375 คลินิกทันตกรรมมิกซ์สไมล์ เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 0831661717
   35041 คลินิกทันตกรรมสไมล์(ประตูน้ำพระอินทร์) เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 0989271905
   47618 คลินิกทันตกรรม เด็นท์บิวตี้ สาขาตลาดโรงเกลือมาร์เก็ต เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 0859111668
   35028 คลินิกทันตกรรมเพื่อนฟัน บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 0863245350
   48422 คลินิกทันตกรรม เซย์ ชีส บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 0618249888
   47685 คลินิกทันตกรรมหมอเกริก สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 0884212546
   47543 คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0805092490
   47668 คลินิกทันตกรรมพระนครศรีอยุธยา(คลินิกรักษ์ฟัน) อู่ทอง(ข) หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0816483640
   44913 สหคลินิก ฐาปกรณ์เวชกรรม ทันตกรรมหมอแป้ง สุวรรณศร ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 0917040063
   35067 คลินิกทันตกรรมวังน้อย ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 0993656546
   44951 คลินิกทันตกรรมเดนท์บีท คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0819789416
   44981 คลินิกทันตกรรมนิวสไมล์ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0814966461
   44953 คลินิกทันตกรรมเดนทอลแฟมิลี่ โรจนะ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0869782775
   44947 คลินิกทันตกรรม ดี.ดี.แลนด์ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0619393205
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   47535 คลินิกทันตกรรมบิ๊กสมาย ศรีสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 0889196695
   47447 คลินิกทันตกรรมเลิฟสมาย สุระนารายณ์ ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 0971942631
   36851 คลินิกเฉพาะทางทันตกรรมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลฟันยิ้ม บ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี 0830486458
   48339 คลินิกทันตกรรมกริน เทศบาล บ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี 0622094094
   36857 เจริญทรัพย์คลินิกทันตกรรม พุแค-หล่มสัก ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 08-1617-7146
   48108 คลินิกทันตกรรมทูธทอล์ค นเรศวร เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0651147882
   36786 พิพัฒคลินิกทันตกรรม เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0957051742
   36791 ยุทธนาคลินิกทันตกรรม นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 0816395373
   47936 คลินิกทันตกรรมบ้านรักยิ้ม พหลโยธิน ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 0619656369
   48200 คลินิกทันตกรรมวิธสไมล์ สีหราชเดโชชัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 0969085800
   38191 คลินิกทันตกรรมสไมล์ นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 0991163882
   47394 คลินิกทันตกรรมหมอบิง ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 0902874977
   47733 คลินิกทันตกรรมโชสไมล์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 0892309044
   36787 ลพบุรีคลินิกทันตกรรม หน้าพระกาฬ ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 0851759976
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   47576 คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน อุไรรัตน์ แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 0950545615
   48273 คลินิกทันตกรรมไอแคร์ ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี 0869449566
   46709 คลินิกทันตกรรมซีสไมล์ 2 สุดบรรทัด ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี 0882959526
   38275 คลินิกทันตกรรมแฮปปี้สไมล์ ตลาดนิคม 5 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 0897759384
   46901 คลินิกทันตกรรมซีสไมล์ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0812331701
   18042 คลินิกทันตกรรมชุมชน พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0816869075
   46814 คลินิกทันตกรรมแอ็ดวานซ์ เด็นทัลแคร์ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0982616363
   48460 คลินิกทันตกรรมศูนย์ทันตกรรมสระบุรี สุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 036212799
   43111 คลินิกทันตกรรม แฮปปี้-เด๊นท์ สุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0655519944
   38312 คลินิกทันตกรรมสุวรรณาเด็นทัล พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0819205952
   43157 ยูเด็นท์ทันตกรรมแอนด์ยูบลิ๊งค์สหคลินิก (คลินิกทันตกรรมและเวชกรรม) สุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0979989245,0841989945
   48424 ท๊อปคลินิกทันตกรรม คำพราน วังม่วง สระบุรี 0918820202,0979989245
   45610 คลินิกทันตกรรม เอ็น-เด็นท์ หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 0628153355
   38247 คลินิกทันตกรรมหมอภรณ์พรรณ ห้วยทราย หนองแค สระบุรี 0992461547
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   22628 คลินิกทันตกรรมโปรัตน์ ร่วมใจนฤมิตร อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 0656906886
   46949 คลินิกทันตกรรมบ้านรักยิ้ม อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 0909358699
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   47481 คลินิกทันตกรรมเดนทัลโฮม สมบุญ-เกตุวัลย์ ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 0890612903
   38387 สหคลินิกหมอชนัดดา อยุธยา-อ่างทอง โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 0865199441
   46426 คลินิกทันตกรรมฟันสมายล์ อ่างทอง - สิงห์บุรี ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 0922824490
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46297 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ ธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 0821127999
   46034 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ นครพนม สมุทรบรรหาร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 0934850999
   48076 วศราคลินิกทันตกรรม ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0871932123
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   48213 คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟัน เซกา เซกา บึงกาฬ 0885613561
   49019 ด็อกเตอร์ ฟ ฟันคลินิกทันตกรรม วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 0640895996
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   33321 คลินิกทันตแพทย์หญิงกรัณฑชา นกแก้ว กุดป่อง เมืองเลย เลย 0840322965
   48030 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ เลย มลิวรรณ กุดป่อง เมืองเลย เลย 080-0828999
   48199 คลินิกทันตกรรมยิ้มเลย เลย-เชียงคาน เมือง เมืองเลย เลย 0889698919
   33343 คลินิกทันตแพทย์อรุณี ภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง เลย 0896223190
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   36087 คลินิกทันตกรรมหมอฟัน รัฐพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 0891867310
   46283 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ สกลนคร เปรมปรีดา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 065-9857999
   47133 คลินิกประวัติทันตกรรม สุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 0817292854
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   30729 คลินิกทันตกรรม เรวดี - ศุภชัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 042420951
   30728 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์พจนีย์ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 0846018331
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   33918 คลินิกฟ.ฟัน นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 0898613505
   47100 คลินิกโนนสังทันตกรรม โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 0896340868
   45544 คลินิกทันตกรรมสไมล์รูม (สาขาหนองบัวลำภู) อุดรวิไสยกิจ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0630122905
   33916 คลินิกทันตกรรมพิมพาภรณ์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0895549893
   33917 กาญจนาทันตแพทย์ โพธิ์ชัย หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0981905265
   33920 คลินิกรักษ์ฟันหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0619599992
   33921 คลินิกหมอก้อยทันตกรรม เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 0943035777
   43373 คลินิกทันตกรรมมีโม่ หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 0948965479
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   47025 คลินิกทันตกรรมไลฟ์ ศรีชมชื่น หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0815251744
   48361 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์เมธินทร์ สุรการ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0897116563
   48513 คลินิกทันตกรรมคลาสวันยูดี โพนพิสัย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0918671271
   47091 เรนโบว์คลินิกทันตกรรม อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0952244133
   49123 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์เมธินทร์ 2 อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0992028666
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   31129 คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์อรอุมา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0956091198
   46824 คลินิกทันตกรรมฟอร์ยู วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 0811465696
   47282 คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์อรอุมา 2 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 0956091198
   45345 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอปลา ชัยประสิทธิ์ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0896300842
   30924 คลินิกทันตกรรม หมอปู โนนม่วง ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0897213003
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46587 คลินิกทันตกรรมขามเด็นทัลคลินิก ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 0659639229
   45755 คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม สาขาจักราช เพชรมาตุคลา จักราช จักราช นครราชสีมา 0990082004
   47258 คลินิกทันตกรรมดับเบิลยู ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 0658763430
   45540 คลินิกทันตกรรม ดีดี โชคชัย โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 0949041516
   45769 คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 0962371568
   45723 คลินิกทันตกรรม มี สไมล์ ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 0902565655
   47411 คลินิกทันตกรรมไบรท์สมาย ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 0917429524
   45541 คลินิกทันตกรรมดีดี โนนสูง เทศบาล โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 0994687887
   45832 คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม โนนสูง-มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 0990082004
   47441 คลินิกทันตกรรมหมอพัชราภา เทศบาล 10 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 0840357697
   46976 คลินิกทันตกรรม เดอะเบร้ด ประทาย ประทาย ประทาย นครราชสีมา 0819698556
   48728 คลินิกทันตกรรม วี-สไมล์เขาใหญ่ วชิราลงกรณ์ หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 0636546247
   47132 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ศศิรัตน์ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 0819675129
   47486 คลินิกทันตกรรมพอเพียงพลัส มิตรภาพ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 086-4630599 ,093-1848548
   47277 คลินิกทันตกรรมเดนท์ทูเก็ตเตอร์ มิตรภาพ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0922468064
   45538 คลินิกทันตกรรมดีดี โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0945654992 , 0824972862
   32291 คลินิกทันตกรรมแอทโฮม จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0842805559
   32302 คลินิกบ้านอัมพวัน(ทันตกรรม) มุขมนตรี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044281182
   45539 คลินิกทันตกรรมดีดีพลัส มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0616916616
   32321 คลินิกทันตกรรมสืบศิริทันตแพทย์ สืบศิริ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0637659938
   44922 คลินิกทันตกรรมเดซี่สไมล์ ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0804625652
   32303 อรพินท์ทันตคลินิก สุรนารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0812661760
   32308 คลินิกทันตกรรมฟันดี สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0816602463
   32294 คลินิกทันตกรรมวีระเพ็ญทันตแพทย์ ประจักษ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0817098908
   32329 คลินิกทันตกรรมแพทย์ปิยตร์ มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0817252644
   32325 คลินิกทันตกรรมดีฟอร์ยู จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0837381519 , 0943732647
   32305 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน(บัวรอง) บัวรอง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 086-8684100
   47252 คลินิกทันตกรรมฟันสไมล์ สาขา3 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0863817711
   32310 คลินิกทันตกรรมสวนหมากทันตแพทย์ มนัส ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0864607478
   32331 อรพินท์คลินิกทันตกรรม สาขา 2 สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0883521010
   32322 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันสวย มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0890729999
   47031 อีซี่คลินิกทันตกรรม เดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0894650214
   47159 คลินิกทันตกรรมเดอะทรูธ มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0902372147
   45681 คลินิกทันตกรรมไนส์สไมล์ ราชดำเนิน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0903603499
   47483 สาริณีทันตคลินิก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0918317808
   45542 คลินิกทันตกรรมดีดีพลัส สุระ 2 เซนต์เมรี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0945349797
   47186 คลินิกทันตกรรมพอเพียง 2 สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0948848782
   43877 คลินิกทันตกรรมเพอร์เฟคสมายล์แอนด์อิมพลานท์ พลแสน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0966592455
   47320 คลินิกทันตกรรมทำฟันคร๊าฟ มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 096661556
   47354 คลินิกทันตกรรมฟันสไมล์ อัษฎางค์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0991593500
   32323 คลินิกบ้านหมอฟัน ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0992084455
   47498 คลินิกทันตกรรม ทูธ แฟรี สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0994428995
   43765 คลินิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ ไชยณรงค์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044248989
   45763 คลินิกทันตกรรมเซย์ไฮ สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 06-3119-9144
   32311 ร้านจางฟุกซินทำฟัน (ลักขณาทันตกรรมคลินิก) โพธิ์กลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0818662723
   32340 คลินิกทันตกรรมไอสไมล์ สุรนารายณ์ บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0935133365
   45756 คลินิกทันตกรรมฟันยิ้ม สาขาหนองปรือ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0990082004
   47187 คลินิกทันตกรรม แอ็บโซลูท สาขาหน้า มทส. มหาวิทยาลัย สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0972465632
   45655 คลินิกทันตกรรมอิมเพรสสไมล์ สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0979874445
   47102 คลินิกทันตกรรมทูธเฮาส์ สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0994759696
   47407 คลินิกทันตกรรม บ้านทันตกรรม หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0952913597
   47103 คลินิกทันตกรรมยูเดนทัล หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0994759696
   46698 คลินิกทันตกรรมแปรงสีฟัน หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0622644256
   32342 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ปาริชาติ พิบูลละเอียด หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0936956663
   43536 ดิ แอเรีย พลัส สหคลินิก สาขาทันตกรรมเฉพาะทางและเวชกรรม หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0877949115
   45537 คลินิกทันตกรรมดีสแควร์ หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0852069196 , 0805961162
   46573 คลินิกทันตกรรมสไมล์พลัส หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0814746223
   32347 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์บงกช สีคิ้ว-ด่านขุนทด สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 0818769722
   47515 คลินิกทันตกรรมวีสไมล์ สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 0806084691
   47346 คลินิกทันตกรรมบ้านฟัน นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 0973357201
   47313 คลินิกทันตกรรมเช็คอินสไมล์ มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 0633593983
   32348 คลินิกทันตกรรมสูงเนิน มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 0807228467
   32349 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันสวย หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา 0850976492
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46743 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันโนนสุวรรณ โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 0949854296
   43880 คลินิกทันตกรรมหมอเจิ้น ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 0936599146
   47814 คลินิกทันตกรรมบ้านรักษ์ยิ้ม อินจันทร์ณรงค์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044161466
   46592 คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟัน ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0832708788
   48129 คลินิกทันตกรรมแฟรี่ ธานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0864096074
   47055 คลินิกทันตกรรมบีสไมล์ จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0992279555
   48009 คลินิกทันตกรรม ทูธ คาเฟ่ ปลัดเมือง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0640811123
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   47978 รักฟันโมเดิร์นสมาย คลินิกทันตกรรม นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0819666373
   36665 คลินิกทันตกรรมยิ้มสวย หลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0819919066
   18246 ฟ.ฟันคลินิก คลินิกทันตกรรม เทศบาล1 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0933535961
   18290 คลินิกทันตกรรม คลีนิครักษ์ฟัน เทศบาล 1 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044512441
   36745 ชีวาดุลสหคลินิก เทศบาล3 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 098-9154499
   47015 คลินิกทันตกรรมหมอโอลีฟ รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 0615014585
   47984 ฟ.ฟันคลินิกทันตกรรม สาขา 2 ศรีนคร รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 0885912504
   46920 คลินิกทันตกรรม ดีดี ศีขรภูมิ สุรินทร์-ศรีสะเกษ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 0818120957
   46472 คลินิกทันตกรรมสไมล์โฮม สังขะ สังขะ สุรินทร์ 061164989221
   47723 คลินิกทันตกรรมวีแคร์เด้นท์ เพชรช่อ สังขะ สังขะ สุรินทร์ 0819479012
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   22940 คลินิกทันตกรรมกันตังฟ.ฟัน ตรังคภูมิ กันตัง กันตัง ตรัง 084-2790178
   44899 คลินิกทันตกรรมยิ้มแฉ่ง โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 095-2622528
   44905 คลินิกทันตกรรมเอ็มสไมล์ ควนขนุน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 063-9909222
   38647 คลินิกทันตกรรมทีดีซี (ตรังเดนทัลคลินิก) เจิมปัญญา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 0834495000
   38634 คลินิกทันตกรรมคลาสวัน วิเศษกุล ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 086-7732219
   38635 คลินิกทันตกรรมหมอเม้าส์ รัษฎา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 0887652250
   38645 คลินิกทันตกรรมคลาสวันพลัส รัษฎา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 095-7478974
   47494 คลินิกทันตกรรมเดอะเบรส(The Braces Dental Clinic) ท่ากลาง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 0952590638
   43311 คลินิกทันตกรรมเอฟซีสไมล์ (FC Smile Dental Clinic) วัดคลองน้ำเจ็ด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 0813523225
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   44000 คลินิกทันตกรรมเดียรี่เด้นท์ ประชาวิวัฒน์ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 0819163855
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   36552 คลินิกทันตกรรมหมอหน่อย รวมมิตร สะเตง เมืองยะลา ยะลา 073-216-096, 083-1688852
   36555 คลินิกทันตกรรมรวมมิตรรักษ์ฟัน รวมมิตร สะเตง เมืองยะลา ยะลา 0885431193
   43149 แพทย์โนรมานสหคลินิก สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 0805397844
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   45969 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอหญิง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 0996295425
   46556 คลินิกทันตกรรมหมอต๊ะ หมอแพร เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0934463592
   47295 คลินิกฟันหมอหวาน 2 กาญจนวนิช พะวง เมืองสงขลา สงขลา 0815989598