ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ

25778 แชร์

รู้ไหม ... ถ้านอนรักษาเป็นผู้ป่วยใน ต้องเสียค่าอาหารและค่าห้องสามัญหรือไม่ ?

                  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) คุ้มครองค่าอาหารและค่าห้องสามัญ กรณีแพทย์วินิจฉัยเห็นควรรับผู้ป่วยไว้ดูแลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในเรื่องค่าหารและค่าห้องสามัญ

 

  ข้อยกเว้น

                  หากผู้ป่วยประสงค์นอนห้องพิเศษ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง (คิดโดยหักจากค่าอาหารและค่าห้องสามัญ) โดยราคาค่าห้องสามัญและค่าห้องพิเศษ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละหน่วยบริการ

ข้อควรรู้ 

                  ผู้ป่วยใน (IPD : In Patient Department) คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป เช่น ป่วยหนักต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาล การเข้าผ่าตัด ฯลฯ

 

 

อัปเดต วันที่ 2 มีนาคม 2566
1330  Contact Center