ติดต่อเรา

352445 แชร์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

  • โทรศัพท์ : เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)
  • โทรสาร : 02-143-9730-1
  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nhso.go.th
  • เว็บไซต์ : www.nhso.go.th
  • ตำแหน่ง GPS : 13.8828179,100.5652935

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ สิทธิหลักประกันสุขภาพ ติดต่อได้ที่

สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ)
หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กรณีเหตุเกิดใน กทม.) ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มมที่ "สายด่วน สปสช. 1330"

สปสช.เขต 13 เขต