ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3151 แชร์
กดปุ่มนี้เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่

.