แบบประเมิน ITA

3870 แชร์

แบบประเมิน ITA ประจำปี 2561

แบบประเมิน ITA ประจำปี 2562

  • คู่มือการประเมิน ITA 

แบบประเมิน ITA ประจำปี 2563

  • คู่มือการประเมิน ITA 

แบบประเมิน ITA ประจำปี 2564

  • คู่มือการประเมิน ITA 

แบบประเมิน ITA ประจำปี 2565

  • คู่มือการประเมิน ITA