รายชื่อหน่วยบริการเอกชน

หน่วยบริการเอกชนนำร่อง 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

123828 แชร์

ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เมื่อมีอาการเจ็บป่วย นอกจากเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิของท่านหรือหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิได้ทุกแห่งแล้ว ยังเข้ารักษาได้ที่หน่วยบริการเอกชนที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว

 1. ร้านยา
 2. คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
 3. คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
 4. คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
 5. คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
 6. คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
 7. คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น
ไม่ว่าสิทธิบัตรทอง 30 บาทจะอยู่ที่ไหน หากอยู่ในจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวก็ใช้บริการได้ทันที นำร่อง 45 จังหวัดดังนี้
ระยะที่ 1 ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ระยะที่ 2 ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
ระยะที่ 3 ครอบคลุม 6 เขตสุขภาพ 33 จังหวัด ได้แก่ เขต 1 เขต 3 เขต 4 เขต 8 เขต 9 และเขต 12 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
• เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน
• เขตสุขภาพที่ 3 กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี
• เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
• เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย บึงกาฬ
• เขตสุขภาพที่ 9 ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
• เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา
และจะขยายครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2567
ข้อมูลอัพเดทวันที่ 25/07/2024
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   45607 คลินิกทันตกรรม แฟมิลี่ สไมล์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0869194442 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48411 คลินิกทันตกรรมเดนทัลจอย ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0877887333 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45528 ฮักฟันคลินิกทันตกรรม ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0903165005 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46599 คลินิกทันตกรรม เดอะวัน สนามบินเก่า สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0980615616 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48144 คลินิกทันตกรรมเดนตัลไลฟ์ สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053275340,0918595212 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45869 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ เชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0613031999 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   49253 คลินิกทันตกรรมสวนดอกสุวิทย์ สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0866716640 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47970 คลินิกเจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม ชั้น 1 อาคารเลิศกิตติ เจริญเมือง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053266557 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45781 คลินิกทันตกรรมสไมล์พลัส หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053851686 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   18864 คลินิกรักศักดิ์ทันตแพทย์ เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45824 คลินิกทันตกรรมฟันสไมล์แอทหนองหอย ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0869100096 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   41412 คลินิกทันตกรรมเฮาส์ออฟเดนทิส วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-271988 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45773 คลินิกทันตกรรมแม่ริมสไมล์ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 0643487555 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47742 คลินิกทันตกรรมอารมณ์ดีแม่ริม ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 0932781154 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47832 คลินิกทันตกรรมเดนทาเนียร์ ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 0616245053 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47966 คลินิกทันตกรรมสไมล์โซน ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 0946286269 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   23146 ปอสาทันตคลินิก บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 053339261 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45839 คลินิกทันตกรรมยิ้มใส ดอนจั่น-สันกำแพง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 053-128549 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45596 คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม เชียงใหม่-สันกำแพง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 0897344862 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48389 คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่ สไมล์ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 0944169163 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48186 มดตะนอยคลินิกทันตกรรม ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 052069576 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45603 คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์สไมล์ ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 0909613050 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45780 คลินิกทันตกรรมเอ็น เอ็ม สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 0957095950 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   43994 คลินิกทันตกรรมเดนทัลนนท์ เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 084-0909901 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   43947 คลินิกทันตกรรมนีโอเด็นท์ เชียงใหม่ - พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0918548978 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   18614 คลินิกทันตกรรมวี-สไมล์ เชียงใหม่-แม่โจ้ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0897595080 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46226 คลินิกทันตกรรมหมอกิตติพงษ์ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0935515961 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48038 คลินิกทันตกรรมซันแอนด์ซี เชียงใหม่ - ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 0818821914 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48495 ธิตินันท์คลินิกทันตกรรม ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 0947210034 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45604 มายเดนท์คลินิกทันตกรรม สันกำแพง-แม่ออน ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 053-128431 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   44423 คลินิกทันตกรรมเดนท์ดีไซน์ สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 094-6359933 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45508 คลินิกทันตกรรมนิวสไมล์ หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 0853059911 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47990 คลินิกทันตกรรมหางดง เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ 053442788 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   44564 เมษาคลินิกกายภาพบำบัด ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0823564619 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   46416 สปาย คลินิกกายภาพบำบัด เชียงใหม่-ฮอด บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 095-6752651 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   44888 ศรีพิงค์สหคลินิก ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0927314440 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   48218 แคทรียาคลินิกกายภาพบำบัด สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 0810206301 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   47357 คลินิกกายภาพบำบัดแม่ริม แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 0994276455 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   47692 ยินดีคลินิกกายภาพบำบัด สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 0612653235 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   42165 ยินดีคลินิกกายภาพบำบัด สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 0946013755 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   47126 คลินิกกายภาพบำบัดหนองจ๊อม เชียงใหม่-แม่โจ้ หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 0925193636 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   43383 รวมโชคมีชัยคลินิกกายภาพบำบัด หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 0999798859 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   D4923 เด่นเหนือเภสัช เชียงใหม่-ฮอด สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 0866845162 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4808 ร้านขายยา บ้านใหม่เภสัช บ้านใหม่หนองบัว หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0934577138 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2265 ร้านศิริเภสัช ฮอด-แม่ตื่น ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 083576721 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0892 ร้านบ้านยาจันทร์ดาว เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2007 ร้านยาประกฤษเภสัช สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 089-8529977 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D2300 ซุปเปอร์ฟาร์ม่า สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 09569544736 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4455 วัตสันฟาร์มาซี สาขา โลตัสส์ ฝาง เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0655203751 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1778 คำมูน โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0894336334 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0889 ปันยาเภสัช เวียง ฝาง เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2458 สุทธิเภสัช เขื่อนเพชร เวียง พร้าว เชียงใหม่ 0816716969 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4706 สหะฟาร์มาซี เวียง พร้าว เชียงใหม่ 0654212444 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1733 ร้าน 56 ฟาร์มาซี ลอยเคราะห์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0898120051 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4085 คลังยากาดธานินทร์ ช้างเผือก ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0615296290 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2404 พิสิฐเภสัช ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0818858308 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2374 ร้านวัตสันฟาร์มาซี (สาขาเมญ่าเชียงใหม่) ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0922812551 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0139 ร้านศาลากลางเภสัช โชตนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0629594459 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4065 ศักดิ์ศรีเภสัช สาขาเจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0841916556 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0083 ศูนย์ยาสี่แยกช่วงสิงห์ ช้างเผือก ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0866733447 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3932 ศักดิ์ศรีเภสัช สาขาข่วงสิงห์ โชตนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0952326556 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3927 ศักดิ์ศรีเภสัช สาขาราชภัฏ หมื่นด้ามพร้าคต ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0983289636 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3936 ร้านศักดิ์ศรีเภสัช ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0993946599 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1971 บู๊ทส์-เมญ่า เชียงใหม่ ศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052081510 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1924 ร้านบู๊ทส์ สาขาเมญ่า เชียงใหม่ 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053081148 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2061 นิวเจน ฟาร์มาซี ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0835040892 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1816 ร้านบู๊ทส์-ถนนท่าแพ เชียงใหม่ ท่าแพ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053234570 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0142 ร้านธนากร เภสัช วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0136 เอ็ม ฟาร์มาซี ช้างม่อย ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053874177 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4518 วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 1 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0655107548 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0895 ร้านเพียว (Pure) สาขาเชียงใหม่ ดอนจั่น ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053262300 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D3746 มิตรสาส์นเภสัช เจริญเมือง ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0855236896 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1876 ร้านบู๊ทส์ - พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053142651 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4863 ป่าแดดฟาร์มาซี ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0832039301 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3928 ศักดิ์ศรีเภสัช 2 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0841916556 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1890 ฟาร์มาเมด (Pharmamed) มหิดล ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0902415456 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3601 บ้านยา 881 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 093-5533881 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3264 บริษัทฟาร์มาแคร์ พลัส จำกัด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053272123 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3463 ร้านขายยาโลตัส สาขาเชียงใหม่หางดง เชียงใหม่-ฮอด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053807478 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2225 ร้านยาเฮลท์อัพ สาขาโลตัสเชียงใหม่หางดง ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053807537 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3877 ร้านวัตสัน (สาขาโลตัสคำเที่ยง) ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2708 ร้านขายยาพงษ์เภสัชกร ป่าตัน ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0899981674 053110441 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D0143 ร้านพงษ์เภสัช แอนด์ คอสเมติกส์ โชตนา ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4483 สุพัตราเภสัช โชตนา ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 095-3265154 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0897 ร้านขายยา ฟาร์มาเวย์ สาขา โลตัสคำเที่ยง ตลาดคำเที่ยง ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052009473 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3231 ร้านขายยาโลตัส สาขาคำเที่ยง ตลาดคำเที่ยง ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053872777ต่อ340 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2183 บ้านท่อเภสัช ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0896373236 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1904 บู๊ทส์-ท่าแพ เชียงใหม่ 2 ราชดำเนิน พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053271654 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2303 ร้านนัดเภสัช สามล้าน พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0966895659 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4472 ร้านวัตสันฟาร์มาซี (สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่ 2) ชั้น G เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0922829541 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2376 วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซนทรัลเชียงใหม่ 2 ชั้น 4 ซุปเปอร์ไฮเวย์ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0655107561 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3957 ร้านวัตสันฟาร์มาซี (สาขามีโชคพลาซ่าเชียงใหม่) ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 092-246-3415 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4814 ริญญ์ยาเภสัช 2 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0855456562 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4671 ฟาสซิโน สาขากรีนพาร์ค เชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 08-8262-4191 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D1926 ร้านบู๊ทส์-เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 ซุปเปอร์ไฮเวย์ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053288725 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1864 ร้านบู๊ทส์-เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053288929 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2063 ร้านพีแอนด์เอฟ ชั้น G เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0812349274 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3459 ร้านขายยาโลตัส สาขาเชียงใหม่รวมโชค ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0956984296 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1969 ร้านบู๊ทส์ บิ๊กซีหางดง บิ๊กซีหางดง แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053447118 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3961 ร้านวัตสันฟาร์มาซี (สาขาบิ๊กซีหางดง) แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 092-246-3427 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0894 บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053447831 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4427 บ้านหมอ-ยา-ดี เชียงใหม่ - หางดง แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0932329229 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4727 ร้านยาใกล้ฉัน แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0640016161 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D5009 ฟูยูฟาร์ม่า แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0656252263 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D5022 บ้านยาเพิ่มพูน แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0979619387 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3856 เจริญเมืองเภสัช เจริญเมือง วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0962254262 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D0134 ร้านกิตติเชียงใหม่ฟาร์มาซี เจริญเมือง วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053244557 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3425 ร้านยาฟาสซิโน สาขาศูนย์ยาเชียงใหม่ แก้วนวรัฐ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053261150-2 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0133 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ แก้วนวรัฐ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3502 เน็กซ์พลัสเภสัช ลำพูน วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0932628866 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2622 บู๊ทส์ - วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ราชดำเนิน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053217358 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0140 ศรีพิงศ์ ฟาร์มาซี ช้างเผือก ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0659239499 053218410 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0135 ร้านขายยาศาลายา มูลเมือง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4394 ศักดิ์ศรีเภสัช สาขาช้างเผือก ช้างเผือก ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0841916556 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4596 คิดถึงฟาร์มาซี อาคารบ้านอิ่มรัก สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0804921040 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4510 ร้านวัตสัน ฟาร์มาซี สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0922463350 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1925 ร้านบู๊ทส์-ถนนนิมมาน นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053218237 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3426 ร้านฟาสซิโน สวนดอก สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0-5327-8259 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3933 ศักดิ์ศรีเภสัช สาขาประตูศึกษา มช. สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0841916556 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3427 ร้านฟาสซิโน สาขาถนนสุเทพ สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 09-0969-3926 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4363 มียา ริมคลองชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0926939545 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0138 ร้านสวนดอกฟาร์มา สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0137 คาร์โก้ ฟาร์มาซี สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4485 ร้านวัตสันฟาร์มาซี สาขา บิ๊กซี เชียงใหม่ 2 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0655042892 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0896 ร้านยาเพรียว (Pure) (สาขาเชียงใหม่ 2) เชียงใหม่-ลำปาง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053240139 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4372 หนองประทีปเภสัช เจริญเมือง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0896558877 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D3865 ร้านยาฟาสซิโน สาขา ปตท.หนองหอย เชียงใหม่ ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 088-2624157 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D2465 ฟาร์มาเซีย สมโภชเชียงใหม่700ปี หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0966951553 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1902 บู๊ทส์-เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้นจี วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053271094 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1981 ร้านบู๊ทส์-เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ มหิดล หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053283550 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2375 ร้านวัตสันฟาร์มาซี (สาขาเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ชั้น G) มหิดล หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0922463279 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4452 ร้านวัตสัน ฟาร์มาซี (สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ชั้น 1) มหิดล หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0922463239 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2205 บ้านจินฟาร์ม่า นันทาราม หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0816730044 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3154 ร้านขายยายาใจเภสัช สุริยวงษ์ หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0935928890 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4991 ปิ๊กปี้ เภสัช สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 0914785564 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1710 เมืองแกนเภสัช อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0833055797 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D3363 พร้อมยาแม่ริม แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 0869113553 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0145 เวียงพิงค์เภสัช สาขา ตรงข้ามแม็คโครแม่ริม แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0144 ร้านเวียงพิงค์เภสัช สาขาสุขุมเซอร์วิส แม่ริม ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4791 ร้านยาเฮลท์ตี้ ไลฟ์ สาขาบ้านกาด แม่วาง บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 0632265585 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2764 มานิตา ฟาร์มาซี แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0923642881 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4152 นครเวชภัณฑ์ สาขาศรีดอนแก้ว แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0866582461 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4148 นครเวชภัณฑ์ สาขาแม่อาย แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0866582460 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4004 ร้านยามะลิชื่น แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0963966542 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D0891 คลังยาบ่อสร้าง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 053338897 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D1048 เกียรติภูมิเภสัช ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 0947085553 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0893 นานายา ฟาร์มา ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4310 วิรัชเภสัช บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 0882690533 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3597 โอบอุ้มเภสัช บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 0828515961 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1734 ร้านยาจันทร์ศรี สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 0954026451 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2614 ร้านจ.เจริญเภสัช สันกำแพงสายใหม่ สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 0954492124 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4792 ร้านยาป่าเห็ว เจริญโชค สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 0857202200 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D2006 เบนน์ ฟาร์มาซี (BENN PHARMACY) เชียงใหม่-สันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 096-6847789 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3364 ร้านพร้อมยาป่าเหมือด ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 0869113553 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4575 พร้อมยา สันทราย สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 0851074798 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0084 บริษัทฟาร์ม่า เฮ้ลธ์ แคร์ จำกัด สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 0987789715 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2450 เจตน์เภสัช หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 0656259155 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3598 คลังยาแม่โจ้ หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 0814262661 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4447 ธีภพเภสัช หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0843496891 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4845 เภสัชใจดี หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 0616852777 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4158 ร้านบ้านยาฟาร์มาเชีย ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 0925847537 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D3402 บ้านยาแฮปปี้ เชียงใหม่-ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 063-6869934 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3156 ร้านขายยาเภสัชกรประธาน เชียงใหม่-ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 0846116697 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1831 ร้านขายยาซีเค ฟาร์มาซี (CK Pharmacy) เชียงใหม่-ลำพูน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 0836112986 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1839 ห้องยาเภสัช เชียงใหม่-ลำพูน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 0987475228 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3807 ร้านวัตสันฟาร์มาซี (สาขากาดฝรั่งวิลเลจ) บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 092-246-3515 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2188 พัฒนเภสัช วงแหวนรอบ 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 0631532453 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3564 เฮลท์ตี้ไลฟ์ หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 0980102895 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4558 ฟาร์มามิกซ์ เพลินเพลส หางดง หางดง เชียงใหม่ 0929935997 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4019 ศักดิ์ศรีเภสัช สาขาตลาดหางดง หางดง หางดง เชียงใหม่ 0841916556 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0890 ร้านฟาสซิโน สาขาตลาดหางดง หางดง หางดง เชียงใหม่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4037 สองเภสัช เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ 0825422201 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3337 ร้านขายยาช.เจริญเภสัช เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ 0956827997 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3811 ร้านดรัก ไพร้ซ (DRUGS PRIZE) หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 0882695566 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3401 ออลเดย์ฟาร์มาซี (ออลเดย์เภสัช) เชียงใหม่-ฮอด หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 0946344749 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0085 ละเอียดเภสัช หางดง ฮอด เชียงใหม่ 0816714505 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   48115 ห้วยม่วงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0812873784 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44540 สงค์ประชาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โชตนา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0643942892 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   46553 เกษราภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0930482917 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44658 ยุพินคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0861179694 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48994 พรรณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 0819601235 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48968 บ้านสองแควคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 0882526590 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48092 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปิ่นรักษ์ โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0918594147 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47149 ภคนันท์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0979435784 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48461 แจ๋วแว๋วคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0959354540 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   49138 รุ่งทิวาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 094-6291927 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48292 โชติกาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 0882684699 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47697 ศศิวิมลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0811695911 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   45232 จันจิราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เวียง พร้าว เชียงใหม่ 0882687420 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47137 บ้านผึ้ง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0892661682 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44795 ป่าจี้คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0819514254 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47419 เวียงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0875120449 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47811 อรวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 0625298145 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   42701 โยษิตา คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0838545847 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   46933 สุวิทย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 0908914130 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   49018 รัญชนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 0857156409 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   43932 ศกลวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0812874052 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48311 ศรีบุญเรืองคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 0873550742 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   49221 นงนุชคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 0811799264 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44832 ชนนีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 0614536664 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   46825 สันผักหวานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 0810329505 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   46020 กัลยารัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 0850399236 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48228 เหมืองง่า คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 0840425579 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48515 บ้านใหม่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0863561669 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48478 ธวัชชัยคลินิกเวชกรรม โชตนา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0869144464 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   46424 หมอทรัสต์คลินิกเวชกรรม โครงการสตาร์เอวีนิว 3 มหิดล ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0896558877 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   44888 ศรีพิงค์สหคลินิก ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0927314440 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   44500 มิตรมวลชนคลินิกเวชกรรม สาขาม.ราชภัฎเชียงใหม่ ช้างเผือก ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 099-8211790 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   41681 เอ็มพลัสสหคลินิก เชียงใหม่ - ฮอด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053283108 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   44501 มิตรมวลชนคลินิกเวชกรรม สาขาวัดเกต ทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 099-8210814 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   44499 มิตรมวลชนคลินิกเวชกรรม สาขาตลาดทิพย์เนตร ทิพย์เนตร หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 099-8209808 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   42681 บ้านคุณหมอ คลินิกเวชกรรม เชียงใหม่-ฝาง ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   42376 รพีคลินิกเวชกรรม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0966961999 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   47035 คลินิกเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ สาขาเชียงใหม่ อนุบาล ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052080653 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น, LAB Anywhere
   47537 เชียงใหม่ เมดิคอล แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ โพธาราม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0819521472 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
   43348 คลินิกเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่อาร์ ไอ เอ แล็บ รัตนโกสินทร์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0532330267 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น, LAB Anywhere
   41681 เอ็มพลัสสหคลินิก เชียงใหม่ - ฮอด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053283108 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
   42761 บีทีคลินิกเทคนิคการแพทย์ ริมคลองชลประทาน แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053282092 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
   41936 คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่ สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052005458 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
   42234 เอ็น เฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่ ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052007132 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น, LAB Anywhere
   44191 เมดิคอลเทรนด์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 0952472631 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
   47623 คลินิกเทคนิคการแพทย์ ดี เค เอ็น แล็บ มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0953293100 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น, LAB Anywhere
   46170 คลินิกทันตกรรมกู๊ดฟ.ฟัน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0869051296 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46450 คลินิกทันตกรรมฮันนี่สไมล์ สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0640022246 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   41655 คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0632494424 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   43434 คลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ มหิดล ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-281881 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45612 อาริยาคลินิกทันตกรรม เชียงใหม่แลนด์ ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0618069900 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47837 คลินิกทันตกรรมไดมอนด์เดนท์ เจริญประเทศ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0956758800 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   43639 คลินิกทันตกรรมยูนิคอร์น ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 060942269563 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48287 วี-สไมล์คลินิกทันตกรรม คชสาร ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0612863922 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48329 ยัวร์สไมล์ คลินิกทันตกรรม ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 081 530 4859 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47722 คลินิกทันตกรรมไอสไมล์พลัส สันติธรรม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053218670 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48388 คลินิกทันตกรรมเอฟเวอรี่เดย์ สไมล์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0943292393 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   43767 คลินิกทันตกรรมม่อนปาย ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0953614546 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46572 คลินิกทันตกรรมโมทกะ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0874525659 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45474 คลินิกทันตกรรมออลสไมล์ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052008515 , 0951409960 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47822 คลินิกทันตกรรม ไอ สไมล์ สมโภชน์เชียงใหม่700ปี แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053804881 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45480 พิพัฒน์คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ - ฮอด แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0843705048 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45767 ปลูกรักสหคลินิก เชียงใหม่-หางดง แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0987524057 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46510 คลินิกทันตกรรม กู๊ด ฟ.ฟัน แม่เหียะ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0659926478 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45722 คลินิกทันตกรรมไทม์เดนทัลแคร์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0661129963 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45647 วันทนาคลินิกทันตกรรม วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0910284699 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46800 คลินิกทันตกรรมทูธดรีม โอสถาพันธ์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0951463592 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47968 คลินิกทันตกรรมสไมล์ทูยู ลำพูน วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053803050 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47739 คลินิกทันตกรรมดับเบิ้ลยูเชียงใหม่ ชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0623956969 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47740 คลินิกทันตกรรม แมจิก สไมล์ สนามบินเก่า สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0632391999 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   47757 บ้านฟันสุขใจคลินิกทันตกรรม สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0856151645/0816590865 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   48507 คลินิกเชียงกลางทันตแพทย์ทันตกรรม เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 0814273635 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48480 คลินิกกายภาพบำบัดน่านน้ำทอง ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 0956906967 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   D4825 ร้านยาฟาร์มาแคร์ เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 0918047942 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4779 ร้านศาลายา ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0869235425 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4357 อิ่มสุขเภสัช นาน้อย นาน้อย น่าน 0923504648 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D3562 ใบหยกฟาร์มาซี ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน 0816712269 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3744 ร้านหมอยา ปัว ปัว น่าน 0867314131 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4809 ฟาร์มาแคร์ 2 ปัว ปัว น่าน 0836891963 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4251 เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาวรนคร(ปัว) วรนคร ปัว น่าน 0845082799 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4253 ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาบ้านแสงดาว(พระธาตุแช่แห้ง) ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0845089328 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4730 จตุพรเภสัช ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 0871730518 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D2372 วัตสันฟาร์มาซี สาขาบิ๊กซีน่าน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 0614208762 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4619 บ้านยาหัวสะพาน ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 0925515653 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1194 เอ็กซ์ต้า พลัส สาขา ดิอิมเพลส(ขาออกเมืองน่าน) ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 0918081533 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1193 เฮือนยา รอบกำแพงเมืองตะวันตก ในเวียง เมืองน่าน น่าน 054-051052,085-0333994 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3648 ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาแยกสนามกีฬาน่าน มหายศ ในเวียง เมืองน่าน น่าน 0845088371 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4806 ค็อกเทลยา สุมนเทวราช ในเวียง เมืองน่าน น่าน 0804469691 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4796 ร้านบ้านยาสุขใจ สุมนเทวราช ในเวียง เมืองน่าน น่าน 0831945451 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4795 เภสัชชุมชน มหายศ ในเวียง เมืองน่าน น่าน 0956936669 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4945 ยาพร้อม สุมนเทวราช ในเวียง เมืองน่าน น่าน 0626093609 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   48576 กานต์พิชชาคลีนิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สถาน นาน้อย น่าน 0620359958 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48469 กันยกรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมืองลี นาหมื่น น่าน 082-8778710 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48124 นารินคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0873051482 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48506 พิริยาภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สวด บ้านหลวง น่าน 0835156466 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   42888 ปริมวิชญาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ น่าน-ทุ่งช้าง แงง ปัว น่าน 0959693295 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44806 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ธีรพงษ์ อวน ปัว น่าน 0828796596 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   34951 คลินิกดวงเดือนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นาปัง ภูเพียง น่าน 0861871304 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44252 แสงอรุญ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 0638798948 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44265 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชุมชนอบอุ่นสุมนเทวราช ในเวียง เมืองน่าน น่าน 0869112157 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48158 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชุมชนอบอุ่นแอดน่าน สุมนเทวราช ในเวียง เมืองน่าน น่าน 0864465155 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   34982 คลินิกจิรนันท์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0828911166 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48666 คลินิกผู้พันการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0815306864 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   43017 คลินิกเทคนิคการแพทย์น้ำทองแล็บน่าน ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 0864308966 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น, LAB Anywhere
   34962 คลินิกศูนย์แลปน่านเทคนิคการแพทย์ เจ้าฟ้า ในเวียง เมืองน่าน น่าน 054711089 คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46005 คลินิกทันตกรรม ซีเค สไมล์ พลัส หย่วน เชียงคำ พะเยา 0815311250 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48720 คลินิกทันตกรรมสะมายดี หย่วน เชียงคำ พะเยา 0837988795 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48245 ดอกคำใต้ สหคลินิก บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 0800346854 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45851 คลินิกทันตกรรมบ้านรักษ์ฟัน อัสสัมชัญ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0817248717 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   43490 บ้านต๋อมคลินิกทันตกรรม บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0835656558 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   48406 คลินิกทันตกรรมอัลเดนเต้ แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0916554750 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46883 คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันหมอแม็ก รอบเวียงประตูกลอง เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0900979955 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46029 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ พะเยา ประตูชัย เวียง เมืองพะเยา พะเยา 093-4857999 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   44612 อชิรวัทน์คลินิกกายภาพบำบัด หย่วน เชียงคำ พะเยา 0616419464 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   44363 บีแอนด์อี คลินิกกายภาพบำบัด ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 0823937623 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   44919 อุ๋มอิ๋มคลินิกกายภาพบำบัด ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 080-769-3874 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   44306 ไอ แอม คลินิกกายภาพบำบัด บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0656465490 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   45083 คลินิกกายภาพบำบัดพะเยา ประตูชัย เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0910671750 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   D5033 เพชรรุ่งโอสถ สาขาจุน ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0942292829 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2944 ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาชุมชนเชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ พะเยา 0845084223 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0882 ยาพัชรินทร์ พิศาล หย่วน เชียงคำ พะเยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D0885 ชูชัยฟาร์มาซี ศักดาบรรณกิจ หย่วน เชียงคำ พะเยา 054451391 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0884 เฮลท์อัพ สาขา เทสโก้โลตัสเชียงคำ หย่วน เชียงคำ พะเยา 054452596 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3504 ร้านขายยาโลตัส สาขาเชียงคำ หย่วน เชียงคำ พะเยา 0902433409 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0883 ร้านยาเภสัชเอ หย่วน เชียงคำ พะเยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D5037 สระ-(ยอ-อา) ยา สระ เชียงม่วน พะเยา 0988589166 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4941 ร้านยาสรรยา ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0639932451 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D2005 บ้านรักษ์ยา พะเยา-เชียงคำ ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 085-6255050 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2433 เทอดเกียรติเภสัช พะเยา-เชียงคำ บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 0816720711 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3568 อันธิกาเภสัช ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 0931362402 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2408 นภาเภสัช งิม ปง พะเยา 0834198855 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4615 ร้านยาอุ่นใจ งิม ปง พะเยา 0882672149 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3947 คลังยาดอนแก้ว นาปรัง ปง พะเยา 0866225495 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3155 เพชรรุ่งโอสถ นาปรัง ปง พะเยา 0942262829 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0887 บ้านยาภูซาง สาขาม่วงชุม ป่าสัก ภูซาง พะเยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0888 บ้านยาภูซาง ป่าสัก ภูซาง พะเยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0886 สหภัณฑ์เภสัช สบบง ภูซาง พะเยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1200 วันทนีย์เภสัช จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา 0910740290 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4937 สาระ-พันยา พะเยา จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา 0989017899 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0881 เฮลท์อัพ สาขา ซุเปอร์สโตร์ พะเยา ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 054870536 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0880 ธรรมโอสถ ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1196 ทำดี ฟาร์ม่า เฮ้าส์ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0834794497 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1727 บ้านยาศิวกร บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0903179443 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4901 กรีน ดรักส์ พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0903180902 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D2547 เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาหน้าม.พะเยา แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0918081742 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4256 ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาจุฬา ม.พะเยา แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0845089788 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3409 กรีน ก๊าซ ดรักส์ แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0903180902 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4726 เฮลท์มาร์ท แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0643916354 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4967 ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาแม่กา ทล.1 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0812480113 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4900 กรีน-ที ดรักส์ พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0903180902 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4920 กรีน เฮ้าส์ ดรักส์ แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0903180902 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3433 ร้านเฮือนยาเภสัช แม่ต๋ำ แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา 0987475642 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2158 บ้านยาพะเยา พหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0906734294 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D1199 เภสัชมิ้ม เวียง เมืองพะเยา พะเยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4355 ร้านขายยา มีรักษ์ เภสัช พหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0999362040 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4682 แพรเพื่อนยา พหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0642639896 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1197 แพรเพื่อนยา พหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0812876118 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D1198 รุ่งอรุณโอสถ พหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0827978665 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D2157 ศิริเวชเภสัช ประตูกลอง 1 เวียง เมืองพะเยา พะเยา 0946515253 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0878 พะเยาเภสัช ดอนสนาม เวียง เมืองพะเยา พะเยา ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   49295 เจนจิราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หงส์หิน จุน พะเยา 0904714355 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47959 อัจฉราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 0895602821 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44855 คนึงนิจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 0655344858 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44701 นฤมลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0821944974 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47199 ปาลิตาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0985455392 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48203 ธนัชญาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 0861919149 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48485 กันจณาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 0956788205 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48771 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์มัลลิกาน้ำริน ขุนควร ปง พะเยา 0632616553 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48212 วราภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แม่อิง ภูกามยาว พะเยา 0951926563 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47762 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฮอมผญา อาคารเจิญมา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0918523019 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44971 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์พัชรี บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0898537785 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   47738 มีสุขคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฟากน้ำ แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา 0967219494 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48117 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์แม่นาเรือ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0918396158 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   44401 ณัฐธิดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พหลโยธิน แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 084-6104470 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   46499 รักษ์สุขคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 0882511649 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
   48245 ดอกคำใต้ สหคลินิก บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 0800346854 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
   48889 คลินิกเวชกรรมหมอทิพวรรณ์ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0896344848 คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น
  • รหัส ชื่อ ที่อยู่ ประเภท เตียง โทร เวลาทำการ หมายเหตุ แผนที่
   46063 คลินิกทันตกรรมทีสมายล์ แพร่ ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 062-1367999 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   26170 ศิริพรรณคลินิกทันตกรรม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054511731 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   26165 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สมศักดิ์ ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054521465 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   26169 คลินิกทันตแพทย์มนตรี ภูเก็ต ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054533537 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   26164 ธันยาภรณ์คลินิกทันตกรรม ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054534587 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45253 คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมสาขาทันตกรรมจัดฟันหมอฐิติกา ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 081822214 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   26166 คลินิกทันตแพทย์ธตรัฐ สันเหมืองหลวง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0818828695 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   26168 คลินิกทันตกรรมจริยา ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0987478478 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   26173 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อดิเรก เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 0896352420 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45124 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 0820787378 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   46978 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์อรวรรณ บ้านกลาง สอง แพร่ 0654790991 คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น
   45123 พีพี คลินิกกายภาพบำบัด ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0992302566 คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
   45228 บุศญาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 0986326961 คลินิกการแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น
   D3682 บ้านรักษ์ยา เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 0823722274 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4110 จารุพันธ์เภสัช ยันตรกิจโกศล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 0903167851 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4608 ต้นปาล์มเภสัช แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0876750121 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4001 บ้านยาถุงเงิน กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ 0831547800 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D3609 บ้านยาสุขใจ ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0818462922 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4877 ลิลิตเภสัช ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ 0918599957 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0792 ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาแพร่ นาจักร เมืองแพร่ แพร่ 054531058 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4052 นพดลเภสัช นาจักร เมืองแพร่ แพร่ 0931385258 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4034 เอส ฟาร์มาซี น้ำทองบายพาส นาจักร เมืองแพร่ แพร่ 0987465809 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0797 เทวัญฟาร์มาซี รอบเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054511131 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D0793 บริษัท ธีระเภสัช 59 จำกัด ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054523080 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D0794 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว-ณิศพงศ์เฮสท์แคร์ ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054524425 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D2826 เภสัชกรธนัย ราษฎร์อุทิศ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0818819002 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D0795 ฟาสซิโน สาขาแพร่ ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054069656 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0788 รักข์ยา มินิมาร์ท เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054521181 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0796 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครแพร่เภสัชกร (2557) ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054625519 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2981 ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาถนนสนามกีฬาแพร่ ราษฏร์อุทิศ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0845086550 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D0790 ฟาร์มาพลัส ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054511202 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4179 บริษัท แพร่รวมยา จำกัด ถ.ช่อแฮ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0857124959 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0789 ชัยชนะเภสัช เหมืองแดง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0936295194 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D0791 ขวัญยา เหมืองหิต ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3519 อริยาเภสัช บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ 0888044085 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4018 ยาเภสัชกร ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 054598450,0857060944 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4927 ร้านมหาโพธิ์เภสัช ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 0639454645 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4058 ธาราเภสัช แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ 0925635993 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4313 ร้านยาใกล้บ้าน แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ 0910680321 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4060 แสงทองโอสถ ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ 0633659364 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D2555 เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาชุมชนร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ 0845083979 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4035 ร่องฟองเภสัช ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ 0903283318 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4325 ยาหอม เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 0897009628 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4668 สำเภาเภสัช เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ 0979236206 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4345 ร้านขายยาบ้านอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0969044644 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D3998 บ้านเภสัช แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 0659462616 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4121 สุรชัยเภสัช ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 0851696880 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4131 เฌอเอมเภสัช ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0616724516 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4094 ชุมชนเภสัชกร จรูญลองรัฐ ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0818832985 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4167 วังชิ้นเภสัช วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0954469281 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4038 วังยาเฮาส์ วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0889151419 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D3403 ศาลาโอสถ วังซ้าย บ้านกลาง สอง แพร่ 0622019299 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4072 พัชราภรณ์เภสัช ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 0817164255 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4353 ภรณ์ทิพย์เภสัช น้ำชำ สูงเม่น แพร่ 0933965197 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ
   D4080 เด่นดวงเภสัช น้ำชำ สูงเม่น แพร่ 0846151296 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4156 ร้านยาอังคณาเภสัช น้ำชำ สูงเม่น แพร่ 0861184517 ร้านยาชุมชนอบอุ่น
   D4068 เหล่าวัฒนาเภสัช บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0896439687 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4054 ร้านบ้านยา ๒ บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0899566403 ร้านยาชุมชนอบอุ่น, ป้องกันสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
   D4117 เภสัชกรนรารัตน์ พระหลวง สูงเม่น แพร่ 0830304054