รายชื่อหน่วยบริการเอกชนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

หน่วยบริการเอกชน

110419 แชร์

ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เมื่อมีอาการเจ็บป่วย นอกจากเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิของท่านหรือหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิได้ทุกแห่งแล้ว ยังเข้ารักษาได้ที่หน่วยบริการเอกชนที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปนี้ได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่จังหวัดไหน ก็ไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว 

โดยการไปรับบริการที่ร้านยา คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น สามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศ 

ส่วน คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น และคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น สามารถใช้บริการได้เฉพาะจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ระยะที่ 1 ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567

ระยะที่ 2  ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และจะขยายครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป

ปัจจุบันมี หน่วยบริการเอกชน 5,655 แห่งเข้าร่วมให้บริการ