ผลการดำเนินงาน

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
19/06/2567 ผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 รอบ8 เดือน (เสนอคณะกรรมธิการการสาธารณสุข)
19/06/2567 ผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 (เสนอคณะกรรมธิการการสาธารณสุข)
04/04/2567 ผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
25/11/2566 ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566
16/05/2566 ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565
24/04/2566 ผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
26/04/2566 รายงานประจำปี 2565
24/04/2566 ผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
04/04/2565 ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564
28/03/2565 รายงานประจำปี 2564
10/04/2565 ผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
02/04/2564 รายงานประจำปี 2563
25/08/2564 รายงานประจำปี 2562
25/08/2564 รายงานประจำปี 2561
25/08/2564 รายงานประจำปี 2560
25/08/2564 รายงานประจำปี 2559
25/08/2564 รายงานประจำปี 2558
25/08/2564 รายงานประจำปี 2557
25/08/2564 รายงานประจำปี 2556
25/11/2566 รายงานประจำปี 2555
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 56 รายการ