ผลการดำเนินงาน

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
16/07/2564 ผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2564)
02/04/2564 รายงานประจำปี 2563
25/08/2564 รายงานประจำปี 2562
25/08/2564 รายงานประจำปี 2561
25/08/2564 รายงานประจำปี 2560
25/08/2564 รายงานประจำปี 2559
25/08/2564 รายงานประจำปี 2558
25/08/2564 รายงานประจำปี 2557
25/08/2564 รายงานประจำปี 2556
25/08/2564 รายงานประจำปี 2555
25/08/2564 รายงานประจำปี 2554
25/08/2564 รายงานประจำปี 2553
25/08/2564 รายงานประจำปี 2552
25/08/2564 รายงานประจำปี 2551
25/08/2564 รายงานประจำปี 2550
25/08/2564 รายงานประจำปี 2549
25/08/2564 รายงานประจำปี 2548
25/08/2564 รายงานประจำปี 2547
25/08/2564 รายงานประจำปี 2546
22/01/2564 ผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 46 รายการ