ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ด สปสช. เพิ่มประสิทธิภาพฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอเป็น 2 เข็ม ในเด็กแรกเกิด

2590 21
แชร์

บอร์ด สปสช. เห็นชอบ ‘ขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด IPV’ จาก 1 เข็มเป็น 2 เข็ม ดูแลเด็กไทยแรกเกิดทุกคนทุกสิทธิ เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโปลิโอ พร้อมอนุมัติ ‘แผนจัดหาวัคซีน IPV’ ปีงบฯ 67 รวมวงเงินงบประมาณ 146 ล้านบาท

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบ “ข้อเสนอการขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์ บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)” จาก 1 เข็มเป็น 2 เข็ม และแผนการจัดหาวัคซีน IPV เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2567” ที่นำเสนอโดย รศ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข และ นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา รองเลขาธิการ สปสช.

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เดิมสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ซึ่งอยู่ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่ครอบคลุมการให้บริการเด็กไทยแรกเกิดทุกคน ทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ จะเป็นการให้บริการด้วยวัคซีนชนิดฉีด 1 เข็ม และชนิดหยอด (OPV) 5 ครั้งตามช่วงอายุที่กำหนด 

ในช่วงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้ขยายขอบเขตวัคซีนชนิดฉีด IPV เป็น 2 เข็ม เนื่องจากพบว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโปลิโอสายพันธุ์ที่ 2 และเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโปลิโอจากสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ 2 (VDPV2)  รวมถึงในหลายประเทศมีการใช้การฉีดวัคซีน IPV 2 เข็ม และตามด้วยชนิดหยอด OPV อีก 2 ครั้ง ทว่า ในขณะนั้นยังคงมีความเห็นต่างในเรื่องความจำเป็น ความพร้อมของระบบบริการ รวมทั้งภาระงบประมาณ จึงดำเนินการในรูปแบบของการนำร่องบริการในปี 2566 และจากการติดตามผลบริการพบว่า มีผลตอบรับที่ดี 

ฉะนั้น กรมควบคุมโรคจึงได้นำเรื่องนี้กลับมาเสนออีกครั้งที่เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันโรค โดยมีเหตุผลสำคัญคือประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกัน รวมทั้งสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO)ที่ปรับเพิ่มเติม และจากการพิจารณาในวันนี้ บอร์ด สปสช. ก็ได้เห็นชอบตามข้อเสนอ

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ด้วยการเพิ่มวัคซีน IPV เป็น 2 เข็ม ส่งผลให้ต้องจัดหาวัคซีนนี้เพิ่มเป็นจำนวนประมาณ 1 ล้านเข็มต่อปี ซึ่งบางส่วนได้จัดหาแล้วตามแผนความต้องการและการจัดหาวัคซีนที่คณะกรรมการได้เห็นชอบแล้ว ดังนั้นจึงต้องจัดหาเพิ่มอีก 5.2 แสนเข็ม ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก 145.86 ล้านบาท โดยในส่วนงบประมาณนี้ สปสช. จะใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการจัดซื้อร่วมตามแผนการจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2567 มาดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการฉีดวัคซีนฯ  

“การขยายสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) เพิ่ม 1 เข็ม (รวมเป็น 2 เข็ม) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และในระหว่างการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้เพียงพอสำหรับการฉีด 2 เข็ม  มีคำแนะนำให้นำวัคซีน IPV ที่มีอยู่มาใช้กับเด็กอายุ 2 เดือนก่อนเป็นอันดับแรก จากเดิมที่กำหนดให้วัคซีนชนิดฉีด 1 เข็มในเด็กอายุ 4 เดือน และ สปสช.จะเสนอประธานลงนามประกาศสิทธิประโยชน์ที่ปรับเพิ่มเติมดังกล่าว และจะแจ้งให้หน่วยบริการรับทราบต่อไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

//////// 26 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand