ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช. เปิดข้อมูล 1330 รุกแจ้งสิทธิ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกชวนหญิงไทยทุกสิทธิ รับการตรวจหลังรับสายแนะนำ

1229 28
แชร์

สปสช. เปิดข้อมูล สายด่วน 1330 รุกแจ้งสิทธิ “ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” เผย 2 ปี โทรแนะนำหญิงไทยกลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า 2.36 ล้านครั้ง แต่จำนวนเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ หลังรับสายแนะนำมีเพียงร้อยละ 30 พร้อมชวนหญิงไทยเข้ารับบริการค้นหาความเสี่ยง เพิ่มโอกาสรักษาหายขาด และลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปาดมดลูก 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท มีสิทธิประโยชน์บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อดูแลหญิงไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากเป็นการค้นหาผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเริ่มแรกเพื่อเข้าสู่การรักษาแล้ว ยังเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ ซึ่งปัจจุบันมะเร็งปากลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 5 ในผู้หญิงไทย มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ที่จำนวน 5,422 คนต่อปี (Cancer in Thailand Vol.X 2016-2018 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) และเสียชีวิตจำนวน 2,238 คนต่อปี (สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี้ นอกจากการสนับสนุนการให้บริการเชิงรุก ทั้งการออกหน่วยตรวจคัดกรอง การสนับสนุนชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองแล้ว ที่ผ่านมา สปสช. ยังได้ใช้กลไก “สายด่วน สปสช. 1330” ที่ให้เจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 โทรแจ้งสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้คำแนะนำกับผู้หญิงไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับบริการ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 และโทรติดตามกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง 

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า จากข้อมูลในช่วง 2 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) สายด่วน สปสช. 1330 ได้โทรแนะนำสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 2,360,484 ครั้ง โดยแยกเป็นปีงบประมาณ 2565 จำนวน 330,016 ครั้ง และปี 2566 จำนวน 2,060,468 ครั้ง โดยจำนวนการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองฯ หลังได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สายด่วน 1330 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 (ประมวลผลร่วมกับข้อมูลการใช้สิทธิและเบิกจ่ายค่าบริการ) 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ปรากฏนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้มีการโทรแนะนำประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจำนวนมาก แต่มีผ่านมาจำนวนการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองฯ ภายหลังจากที่ได้รับคำแนะนำกลับยังมีไม่มาก ดังนั้น สปสช. ขอเชิญชวนหญิงไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 แล้ว ขอให้ติดต่อหน่วยบริการเพื่อรับบริการ หรือท่านสามารถดำเนินการผ่านช่องทางตามที่ สปสช. จัดเตรียมไว้ 

“วันนี้สายด่วน สปสช. 1330 ได้ทำงานเชิงรุก เพื่อแจ้งให้ท่านทราบสิทธิที่รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง สปสช. มีสิทธิประโยชน์บริการตรวจด้วยวิธี HPV DNA Test ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ หากท่านที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรอง หรือว่าเคยรับบริการคัดกรอง 5 ปีมาแล้ว อยากให้ท่านดูแลสุขภาพตนเอง อย่านิ่งนอนใจ และรีบเข้ารับการตรวจคัดกรอง หากพบความเสี่ยงระยะแรกเริ่มจะได้เข้ารับการรักษาโดยเร็ว เพื่อมีโอกาสรักษาหายขาดได้” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว  

สำหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือนัดหมายรับบริการที่หน่วยบริการ มีดังนี้ 
- บนแอบพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยเลือกรายการกระเป๋าสุขภาพ และสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค 
กรณีที่ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมาย ระบบปรากฏสิทธิในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยท่านสามารถดูรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการและอยู่ใกล้ได้ ซึ่งจะมีหน่วยบริการที่สามารถนัดหมายเข้ารับบริการได้  
- บริการบน “พีพี แพลตฟอร์ม” (PP Platform)  เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ได้รับ รวมถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี้ ทั้งบนช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 
 เว็บไซด์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ (www.nhso.go.th ) กดเลือกรายการสำหรับประชาชน และกดเลือก เช็คสิทธิตรวจสุขภาพฟรี https://ppplatform.nhso.go.th/web/form/login
  ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso กดเลือก เช็คสิทธิตรวจสุขภาพฟรี
 แอบพลิเคชัน สปสช. กดเลือด เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ 

/////// 24 พฤศจิกาบน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw