ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช. ร่วมวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน น้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 

306 24
แชร์

“วันมหิดล 24 กันยายน” คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก น้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 

วันนี้ (24 กันยายน 2566) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ น.ส.ดวงนภา พิเชษฐ์กุล ผู้ช่วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ สปสช. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล 24 กันยายน” ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกาย พระสติกำลังเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุข โดยผู้บริหารและบุคลากร สปสช.  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งมั่นเจริญรอยตามพระปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ตลอดไป 


/////////////// 24 กันยายน 2566