ข่าวประชาสัมพันธ์

สธ.-สปสช. ร่วมกิจกรรมคู่ขนาน SDG summit 2023 สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 78 นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

335 29
แชร์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.15 น. (เวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน SDG summit 2023 ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดกิจกรรมของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคตร่วมกันของเรา ผ่านการขยายความเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในอาเซียน” โดยมี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา ประธานาธิบดีติมอร์-เลสเต นางเริตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และ นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหาร UNESCAP เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการมีบทบาทนำเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำเสนอแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวในอาเซียนผ่าน “ASEAN Green Agenda” พร้อมชี้ให้เห็นโอกาสของอาเซียนและไทยในการเป็นแหล่งของอุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างห้วงการประชุม UNGA78 โดยไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับ UNESCAP (คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก) สำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ ในการเร่งรัดการดำเนินการตาม SDGs

//////////20 กันยายน 2566