ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช. รับมอบประกาศนียบัตร “หน่วยงานระดับดีเด่น นำเทคโนโลยี Traffy Fondue มาใช้บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน” 

564 54
แชร์

สปสช. รับมอบประกาศนียบัตร “หน่วยงานระดับดีเด่นที่นำเทคโนโลยี Traffy Fondue มาใช้บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน” ขยายศักยภาพบริการ “Contact Center” เพิ่มช่องทางบริการประชาชน ประสานใช้สิทธิบัตรทอง สะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาทันท่วงที เผยกว่า 1 ปี ดูแลประชาชนผ่านช่องทาง Traffy Fondue แล้ว 849 เรื่อง ดำเนินการยุติเรียบร้อยแล้วร้อยละ 99.41 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับมอบประกาศนียบัตร “หน่วยงานระดับดีเด่นที่นำเทคโนโลยี ทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) มาใช้บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี น.ส.ดวงนภา พิเชษฐ์กุล ผู้ช่วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นตัวแทนในกมรรับมอบใบประกาศนียบัตรฯ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ทั้งนี้ที่มาของการได้รับมอบใบประกาศนียบัตรฯ ครั้งนี้ เนื่องด้วย สปสช. ให้ความสำคัญต่องานด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างยิ่ง เพื่อดูแลให้ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) เข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพภายใต้สิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท นอกจากบริการสายด่วน สปสช. 1330 ที่เป็นที่รู้จักของประชาชนแล้ว สปสช. ยังได้เพิ่มช่องทางผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ขยายสู่บริการ Contact Canter ที่รวมถึง “แอปพลิเคชัน ทราฟฟี่ฟองดูว์” แอปพลิเคชันรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และได้การตอบรับจากประชาชนอย่างมาก เนื่องสามารถสามารถประสานการแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว โดย สปสช. ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. และเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565  

จากรายงานข้อมูลการใช้แอบพลิเคชัน ทราฟฟี่ฟองดูว์ ของประชาชนในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ( 11 ก.ค. 65 – 31 ส.ค. 66)  มีประชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสิทธิและบริการสุขภาพ จำนวน 1,118 เรื่อง 
ในจำนวนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 849 เรื่อง หรือ ร้อยละ 75.94 แยกเป็นกรณีสอบถามข้อมูล 705 เรื่อง รองลงมาเป็นเรื่องเสนอแนะ 60 เรื่อง ร้องทุกข์ 47 เรื่อง และร้องเรียน 28 เรื่อง เป็นต้น โดยทั้งหมดได้ดำเนินการยุติแล้ว 844 เรื่อง หรือร้อยละ 99.41 ซึ่งการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ สปสช. จะอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า เรื่องสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการประสานส่งต่อผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชาชนที่ใช้ช่องทางแอบพลิเคชั่น ทราฟฟี่ฟองดูว์ เรื่องจะถูกส่งมาที่ระบบของสำนักบริการประชาชน (Contact Center) ของ สปสช. โดยเจ้าหน้า สปสช. ที่จะรับข้อมูลจะรีบดำเนินการประสานต่อเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว 

สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนระดับเขตและระดับจังหวัดผ่านแอบพลิเคชัน ทราฟฟี่ฟองดูว์ ยังเป็นหนึ่งในความร่วมมือของการดำเนินการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปสช. และ สวทช. ไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

“การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในระบบฯ เป็นหนึ่งนโยบายของ สปสช. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ให้เกิดการตอบสนองต่อการดูแลประชาชนที่สะดวกรวดเร็วให้ได้มากที่สุด และแอบพลิเคชัน ทราฟฟี่ฟองดูว์ นี้เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ สปสช. ได้นำมาใช้ร่วมดำเนินการ ส่งผลให้เกิดการดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองได้ดียิ่งขึ้น” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

ส่วนการแจ้งเรื่องผ่าน Traffy Fondue เกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท มีวิธีดังนี้ 
1. เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw
2. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้งในช่องแชท แล้วกดส่ง
3. ถ่ายรูปและระบุประเภทปัญหาและแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
4. หลังจากนั้น ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ สปสช.ให้เข้าไปติดตามข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป
5. ผู้แจ้งรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า 

///////////// 19 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw