ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสังคมมาเป็นสิทธิบัตรทองหรือบัตร 30 บาท ต้องทำอย่างไร

253632 231
แชร์

กรณีที่ผู้ประกันตนลาออกจากงาน ว่างงาน และไม่ได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อตามมาตรา 39 สิทธิการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมจะคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน หลังจากพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทองหรือบัตร 30 บาท) กรณีที่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน สปสช.ได้จัดระบบลงทะเบียนแทนให้กรณีบุคคลสิ้นสุดสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น  สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ภายหลัง ท่านสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ(สถานพยาบาล) ได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง 

โดยตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการประจำ ได้ที่ http://mscup.nhso.go.th/mastercup เลือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ต่างจังหวัด โดยระบุเลือกตามพื้นที่พักอาศัยจริง 

ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง 2 ช่องทาง

1.แอปพลิเคชัน สปสช. ดาวน์โหลดแอป คำว่า “สปสช.” ได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง

2.ไลน์ OA สปสช. แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง

หรือติดต่อด้วยตนเอง

ต่างจังหวัด: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) / โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (วันและเวลาราชการ)

กรุงเทพมหานคร:

• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชั้น 2 อาคารบี (ทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

• หรือ โทร.สายด่วน สปสช. 1330 (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

การใช้สิทธิเข้ารับบริการ

1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิบัตรทอง กรณีเกินศักยภาพจะส่งตัวไปหน่วยบริการที่รับส่งต่อ

2. แจ้งความจำนงใช้สิทธิบัตรทองก่อนรับบริการ

3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามเพิ่มเติม 

โทรสายด่วน สปสช.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง (โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิก https://lin.ee/nwxfnHw