ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ชี้ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน แนะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงรีบมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

1643 56
แชร์

สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ รพ.สต.บ้านเขาเพิ่ม จ.นครนายก ชี้ขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนเป็นช่วงระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มรีบมารับวัคซีนที่หน่วยบริการใกล้บ้าน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 4 สระบุรี พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วและเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น สปสช. ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการในระบบบัตรทองทั่วประเทศจึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จัดเตรียมในการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ มีทั้งหมด 2.91 ล้านโดส โดยมีประชากรกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มทั่วประเทศรวมกว่า 11.7 ล้านคน และยังมีวัคซีนส่วนเพิ่มที่กันไว้สำหรับหญิงตั้งครรภ์อีก 155,400 โดส ส่วนจำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 100,604 คน หรือคิดเป็น 3.46% ของกลุ่มเป้าหมาย

“ในช่วงระยะเวลาอีกกว่า 3 เดือนจากนี้ ก่อนจะหมดเขตการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือก่อนที่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จัดเตรียมไว้จะหมดลง สปสช. ขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรีบมารับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการฉีดวัคซีนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ยังสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้โดยฉีดที่แขนคนละข้าง”ทพ.อรรถพร กล่าว 

ทั้งนี้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลรัฐ รพ.สต. ศูนย์การแพทย์ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และในพื้นที่ กทม. ประชาชนสามารถจองสิทธิการฉีดวัคซีนล่วงหน้าผ่าน “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ โดยเข้าสู่ระบบเพื่อจองสิทธิฉัดวัคซีนฯ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ หรือหากไม่สะดวกจองผ่านแอปฯเป๋าตัง ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถโทรมาที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 8 เพื่อทำการจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 

ด้าน นพ.สาธิต กล่าวว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พื้นที่เขต 4 มีกลุ่มเป้าหมาย 3 แสนคน สามารถฉีดวัคซีนได้ 2.8 แสนคน หรือคิดเป็น 91% ส่วนในปีงบประมาณ 2566 มีกลุ่มเป้าหมาย 8.9 แสนคน โดยตั้งเป้าฉีดให้ได้ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ทั้งนี้ แนวทางการบริหารวัคซีนของเขต 4 จะเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- ส.ค. 2566 และในส่วนของบุคคลทั่วไปที่ไม่ทันได้ฉีดในช่วงนี้ ก็ยังสามารถฉีดวัคซีนรอบเก็บตกได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2566 ด้วยเช่นกัน

ด้าน พญ.อรรัตน์ กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.นครนายก มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 48,520 คน โดยทางจังหวัดได้จัดสรรตามพื้นที่แต่ละอำเภอตามสัดส่วน ดังนี้ อ.เมือง 4,300 โดส อ.ปากพลี 1,330 โดส อ.บ้านนา 3,020 โดส อ.องครักษ์ 3,400 โดส 

สำหรับการกระจายวัคซีน จะกระจายไปที่ รพ.สต. ทั้ง 56 แห่ง และ โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครนายกตามสัดส่วนของกลุ่มเสี่ยง แบ่งเป็น 3 รอบ รอบ 1 15% รอบ 2 50% และรอบที่ 3 35% ซึ่งการให้บริการจะเป็นแบบ walk in ไม่มีการจองคิว แต่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีน โดยตัวเลข ณ วันที่ 23 พ.ค. มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 640 คน และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2556 นี้

ด้านนางอำพร รับความสุข อายุ 53 ปี ชาวบ้านตำบลเขาเพิ่ม หนึ่งในผู้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้ กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด 19 ตนก็รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี ฉีดแล้วไม่เคยเจ็บป่วยและไม่เคยติดโควิด 19 เลยทั้งๆ ที่ตนมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และหอบหืด เพื่อนๆ ที่เคยกลัว เมื่อเห็นตนฉีดวัคซีนแล้วไม่เคยเจ็บป่วย เพื่อนก็ฉีดวัคซีนตามไปด้วย ส่วนปีนี้ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก็เดินสายรณรงค์ให้มาฉีด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจมารับวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19 และรู้สึกดีใจที่มีการจัดบริการฉีดวัคซีนที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน จะได้ไม่ต้องเดินทางไปแออัดที่โรงพยาบาล

เช่นเดียวกับนางสุดา บุญพิ้ง อายุ 79 ปี อีกหนึ่งในผู้มารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.สต.บ้านเขาเพิ่ม กล่าวว่า ตนมีโรคประจำตัวหลายโรค ทั้งโรคไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปกติก็มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนานกว่า 10 ปีแล้ว สมัยก่อนต้องนั่งรถเมล์ไปฉีดที่โรงพยาบาลอำเภอ แต่ปัจจุบันมาฉีดที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ทำให้สะดวกมากขึ้น
“ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ดีนะ ป้าไม่เคยเป็นไข้เลย แล้วถ้าเป็นมันไม่ใช่แค่เป็นไข้อย่างเดียว มันมีโรคแทรกด้วย การที่บัตรทองจัดให้ฉีดวัคซีนฟรีก็เป็นเรื่องที่ดี เอื้อประโยชน์ให้คนยากคนจน และอยากเชิญชวนเพื่อนๆ ผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนกันทุกคน”นางสุดา กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw

 

 //////////27 พฤษภาคม 2566 //////////