ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.แจกฟรี “ยาคุมกำเนิด” แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม

77020 93
แชร์

บริการคุมกำเนิด กองทุนบัตรทอง ปี 2566 ดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองกลุ่มวัยเจริญพันธ์ต่อเนื่อง เพิ่มความสะดวกเข้าถึง “ยาเม็ดคุมกำเนิด” ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมให้บริการคุมกำเนิดครอบคลุมทั้ง บริการใส่ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ร่วมใส่ใจป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม

บริการยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งเป็นบริการคุมกำเนิดชั่วคราวเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย มีความปลอดภัย และป้องกันได้อย่างประสิทธิภาพ 

ที่ผ่านมา สปสช. ได้เพิ่มการเข้าถึงยาเม็ดคุมกำเนิดด้วยการดำเนินการเชิงรุก โดยขยายความร่วมมือบริการที่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านขายยา โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต กทม. ทั้งเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนการรับยาเม็ดคุมกำเนิด ผ่านการลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ก่อนไปรับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่เข้าร่วมบริการ ไม่ว่าจะเป็น ร้านยา คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. เป็นต้น

ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี โดยเป็นหนึ่งในบริการภายใต้โครงการ “เลิฟปัง รักปลอดภัย แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” แจกยาคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย โดยขั้นตอนรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิด ผู้ใช้สิทธิบัตรทองดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1.รับบริการผ่านสมาร์ทโฟน  

เข้าแอปฯ เป๋าตัง ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือก “สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค”

ผู้หญิง 15-59 ปี จะแสดงสิทธิ “ยาเม็ดคุมกำเนิด”

ค้นหาหน่วยบริการ และทำการจองสิทธิ 

เดินทางไปรับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองสิทธิ ตามเวลาทำการของหน่วยบริการ

หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

2.ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วม เช่น ร้านยา คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลฯ รพ.สต. รพ.ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น หรือที่สถานพยาบาลประจำตัวของท่าน

แสดงบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการ 

หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

นอกจากบริการยาเม็ดคุมกำเนิดข้างต้นแล้ว ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังมีบริการคุมกำเนิดที่ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับบริการ โดยลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เช่นกัน ได้แก่ บริการใส่ห่วงอนามัย 1 ครั้ง/คน/ปี บริการยาฝังคุมกำเนิด 1 ครั้ง/คน/ครอบคลุม 3 ปี บริการฉีดยาคุมกำเนิด 5 ครั้ง/คน/ปี บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน 2 แผง/คน/ปี และบริการถุงยางอนามัย 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว โดยทั้งหมดนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สำหรับสิทธิอื่นๆ เช่น ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ รอประกาศอีกครั้ง)

///////////14 กุมภาพันธ์ 2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand