ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.-สธ.หารือ คกก.กฤษฎีกาต้นเดือน เม.ย. ก่อนร่าง พ.ร.ฎ.ให้สิทธิป้องกันโรคนอกสิทธิบัตรทองเข้า ครม.

1061 60
แชร์

สปสช.เผยความคืบหน้าร่าง พ.ร.ฎ. 4 ฉบับให้คนนอกสิทธิบัตรทองรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบ สปสช.ได้ หลัง ครม.เห็นชอบในหลักการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คกก.กฤษฎีกา พร้อมจับมือ สธ.เข้าชี้แจงภายในสัปดาห์หน้าหรือต้นเดือน เม.ย.นี้ เพื่ออธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ต้องให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ไม่ให้ประชาชนเสียโอกาส 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) 4 ฉบับ ที่กำหนดให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้ ร่าง พ.ร.ฎ.ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาต่อไป เมื่อการดำเนินการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ร่าง พ.ร.ฎ.ทั้ง 4 ฉบับนี้จะถูกส่งกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.และเสนอทูลเกล้าฯ ต่อไป

เลขาธิการ สปสข. กล่าวต่อว่า ในส่วนของประเด็นวันที่มีผลบังคับใช้นั้น ก่อนหน้านี้ สปสช.ได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และได้เป็นข้อสรุปร่วมกันว่า ขอให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน ไม่ทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการเข้ารับบริการและหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกับประชาชนไปแล้ว ได้รับค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีข่าวว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจจะมีความเห็นว่าไม่ควรให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง แต่ควรให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น เป็นข้อที่ ครม. ให้พิจารณาตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เห็นว่าควรให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเห็นว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ ก่อนมาเสนอให้ ครม.มีมติต่อไป ทั้งนี้ สปสช.และ สธ.ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวหลังมีมติ ครม. และจะทำงานร่วมกัน โดยมีกำหนดที่จะร่วมกันไปชี้แจงให้คณะกรรมการกฤษฎีการับทราบช่วงต้นเดือนเมษายนหรือภายในสัปดาห์หน้านี้ ซึ่งก็จะมีการชี้แจงและอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องให้ ร่าง พ.ร.ฎ.มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อไม่ให้ประชาชนนอกสิทธิบัตรทองและหน่วยบริการเสียโอกาส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw

///////////27 มีนาคม 2566