ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง” และ “ศูนย์ประสานสิทธิบัตรทอง” คว้า “รางวัลรองชนะเลิศ” โครงการการประกวดตั้งชื่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)

986 79
แชร์

“ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง” และ “ศูนย์ประสานสิทธิบัตรทอง” คว้า “รางวัลรองชนะเลิศ” โครงการการประกวดตั้งชื่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) หลัง คกก. พิจารณาตัดสิน เผยมีประชาชนสนใจร่วมส่งชื่อประกวด 1,451 ราย เตรียมนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อใช้สื่อสารต่อไป

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสัญลักษณ์หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้จัดโครงการประกวดตั้งชื่อ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ  หรือ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)” ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย และระดับการศึกษา ซึ่งกำหนดสิ้นสุดการส่งชื่อประกวดเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ร่วมส่งชื่อเข้าประกวดร่วม 1,451 ชื่อ 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 คณะกรรมการประกวดตั้งชื่อ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร ได้ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกรายชื่อที่ประชาชนได้ส่งเข้าร่วมประกวด ตามหลักเกณฑ์พิจารณาคือ ชื่อต้องสื่อความหมาย มีความสอดคล้องบทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) ใช้จำนวนคำที่สั้น กระชับ และง่ายต่อการจดจำ รวมทั้งเป็นชื่อที่สร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร โดยคัดเลือกรอบแรกได้ 34 ชื่อ และพิจารณาจนได้ผลตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยคณะกรรมการฯ ตัดสินคัดเลือก 2 ชื่อ ดังนี้
1.    ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง (protect right UC) โดย นายธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ      จ.อุดรธานี
2.    ศูนย์ประสานสิทธิบัตรทอง โดย นางสาววิภาวี สกุลชัยแก้ว จ.นนทบุรี 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท คณะกรรมการคัดเลือก 3 ชื่อ ดังนี้  
1. 50(5) ประชา รักษาสิทธิ โดย นางประภัสสร นิยม จ.ฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อนพิทักษ์สิทธิ โดย น.ส.ณิรัชชา พิมพิศาล จ.ภูเก็ต 
3. ศูนย์พิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Rights Protection Center) โดย นายสุพชระ มั่นดี จ.ชลบุรี

ด้าน ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำหรับชื่อที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ สปสช. จะนำไปใช้โดยปรับชื่อเป็น “ศูนย์สิทธิบัตรทอง” โดยจะนำเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึงคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารต่อไป

“ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจ และร่วมกับกิจกรรมของ สปสช. ในครั้งนี้ โดยมีผู้ที่ร่วมตั้งชื่อใหม่ให้กับหน่วย 50(5) ถึงจำนวน 1,451 ชื่อ นับว่าเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่ง สปสช. เองมีความยินดี และถือเป็นหนึ่งในกระบวนการการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้งหน่วย 50(5) นี้ยังเป็นหน่วยสำคัญในระบบเพื่อร่วมดูแลประชาชนในด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งภายหลังจากที่ สปสช. ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กับหน่วยรับเรื่องร้องเรียน 50(5) จะทำให้ง่ายต่อการจดจำ สร้างความเข้าใจ และสื่อสารได้ง่ายมากขึ้น” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

//////////////23 มกราคม 2566