ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เร่งโอนงบบัตรทองให้หน่วยบริการ หลัง รมว.สธ.ลงนามประกาศเกณฑ์บริหารกองทุนปี 66

2668 90
แชร์

เลขาธิการ สปสช.เผย รมว.สาธารณสุขลงนามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนบัตรทองปีงบประมาณ 2566 แล้ว ตามมติบอร์ด สปสช.ที่ให้ชะลองบสร้างเสริมสุขภาพฯ เฉพาะผู้ที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทอง พร้อมเร่งโอนงบประมาณบัตรทองให้หน่วยบริการตั้งแต่วันนี้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และได้มีมติเห็นชอบประกาศฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. 2565 ในหลักการให้ชะลอการจัดสรรงบประมาณค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะส่วนประชาชนนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วงเงิน 5,146.05 ล้านบาท นั้น 

ในวันนี้ (28 ธันวาคม 2565) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สปสช.จะเร่งโอนงบประมาณให้กับหน่วยบริการในระบบหลักสุขภาพแห่งชาติทันที เพื่อใช้ในการจัดบริการสาธารณสุขให้กับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) ตามสิทธิประโยชน์ในระบบต่อไป

//////////////28 ธันวาคม 2565