ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.สต.บ้านปางถ้ำ จ.พะเยา ใช้งบ กปท.จัดบริการเชิงรุก ปูพรม ‘ตรวจสุขภาพ-สอนปฐมพยาบาล’ ให้ชนเผ่าในพื้นที่ทุรกันดาร

538 62
แชร์

สปสช. ลงพื้นที่ไปยัง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เยี่ยมชมโครงการ ‘จัดบริการเชิงรุก’ ตรวจสุขภาพ-ให้ความรู้เรื่องโรค-สอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ชนเผ่าในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ผ่าน กปท. โดย รพ.สต.บ้านปางถ้ำ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู รอง ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ไปยัง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อเยี่ยมชม “การจัดบริการเชิงรุกในกลุ่มชาวเขาพื้นที่ทุรกันดารในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า” ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ (รพ.สต.) ผ่านงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (กปท.) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยมี นางจิราวรรณ สัมพันธ์สิทธิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านปางถ้ำ นายจิตรพงษ์ วงศ์ยั่งยืนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น (อบต.) และคณะให้การต้อนรับ

นายจิตรพงษ์ วงศ์ยั่งยืนกุล รองนายก อบต.ร่มเย็น เปิดเผยว่า บ้านหนองห้าเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีที่อยู่อาศัยจำนวน 12 หลังคาเรือน และชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าทั้งหมด ประกอบด้วย ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ และกะเหรี่ยง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมตามป่าในหุบเขา

นายจิตรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า โดยตัวหมู่บ้านมีความห่างไกลจาก รพ.สต.บ้านปางถ้ำ ราว 11 กม. และอบต.ร่มเย็น ประมาณ 21 กม. แม้ระยะทางจะดูไม่ไกลมาก แต่ด้วยเส้นทางตามแนวภูเขาที่มีความคดเคี้ยว และถนนยังสร้างไม่สมบูรณ์ ทำให้การเดินทางมีความยากลำบาก ซึ่งในบางฤดูกาลอาจต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการไปเข้ารับบริการ ฉะนั้นทาง อบต.ร่มเย็น จึงได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ ในการทำโครงการเพื่อช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล และพัฒนาสุขอนามัยในชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่

นางจิราวรรณ สัมพันธ์สิทธิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านปางถ้ำ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 นี้ถือเป็นครั้งที่ สองของโครงการ ซึ่งมีความต่อเนื่องมาจากปีงบฯ 2565 ที่ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ จัดขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับ อบต.ร่มเย็น โรงพยาบาลเชียงคำ หน่วยงานทหารเสนารักษ์ที่ดูแลพื้นที่ชุมชนบ้านหนองห้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองห้า ในการให้บริการเชิงรุกทั้งการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม อาทิ เจาะเลือด วัดความดันตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และการปฐมพยาบาล เช่น การปฐมพยาบาลเพื่อฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับชุมชนบ้านหนองห้า ที่พื้นที่มีความห่างไกลจากสถานพยาบาล ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งการเดินทาง และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคนในชุมชนไป เพราะขณะนั้นคนในพื้นที่ไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาล แม้จะอยากช่วยเหลือก็ตาม 

“เราเล็งเห็นปัญหานี้ในชุมชน เราเลยอยากจะให้เขามีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะทำให้พอเขาอยู่กับครอบครัว เมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น เขาจะได้สามารถช่วยในช่วงขณะวิกฤตนั้นได้” นางจิราวรรณ กล่าว

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สมัยก่อนเมื่อเจ็บป่วยไม่สบายทุกคนจะนึกถึงการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือคลินิก แน่นอนว่าถ้าที่อยู่อาศัยใกล้กับสถานพยาบาลเหล่านั้นก็คงไม่มีปัญหา แต่ที่มาดูในวันนี้คือชุมชนที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งเวลาประชาชนในชุมชนเกิดเจ็บป่วยหรือมีการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ เนื่องจากการไปรับบริการการรักษามีต้นทุนทางด้านเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงค่าใช้จ่ายแฝงด้านค่าเดินทางค่อนข้างมาก

ดังนั้น ปัจจุบันการที่ประชาชนจะรับบริการ ขอบเขตจึงต้องไม่อยู่ในสถานพยาบาลเพียงอย่างเดียว และหน่วยงานในระดับท้องถิ่นจะต้องมีส่วนในการเข้ามาดูแลด้วย ซึ่งโครงการนี้ที่ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ อบต.ร่มเย็น และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกับจัดทำขึ้น ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำบริการไปหาประชาชน ผ่านการรับทราบปัญหาในพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

"สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ สปสช. เราอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ หรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันของท้องถิ่น และการที่ชุมชนสามารถใช้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นมาจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้" ทพ.อรรถพร กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
     • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
     • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

//////////////29 พฤศจิกายน 2565