ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ชวนประกวดตั้งชื่อใหม่ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)”

5039 118
แชร์

สปสช.ชวนประชาชนร่วมประกวดตั้งชื่อใหม่ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)” ชิงรางวัลรวม 30,000 บาท พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ เน้นสื่อความหมายชัดเจน สอดคล้องบทบาทหน้าที่ และเป็นชื่อง่ายต่อการจดจำ ส่งชื่อเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค.66 ประกาศผล 23 ม.ค. 66    

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)” เป็นทีมงานภาคประชาชนที่เข้ามารับร้องเรียนเวลาเกิดปัญหาจากการไปรับบริการหรือรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการในระบบบัตรทอง เช่น กรณีที่ไม่ได้รับการบริการหรือการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานหรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ประชาชนมักจะไม่กล้าร้องเรียนที่โรงพยาบาลโดยตรง ดังนั้นเมื่อมาร้องเรียนกับทางทีมงานหน่วย 50(5) จะประสานหน่วยบริการเพื่อเสาะหาข้อเท็จจริงและช่วยเหลือจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวของผู้ร้อง ยิ่งไปกว่านั้นคือมีการร่วมมือกับหน่วยบริการเพื่อปรับระบบบริการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ คนไข้คนอื่นจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาแบบเดิมๆ ปัจจุบันหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) มีจำนวน 141 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามที่ติดต่อเว็บไซต์ สปสช.ได้” (https://www.nhso.go.th/page/network_complaint)

ตลอดระยะเวลา 15 ปี หลังการจัดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) ได้ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ทำให้ประชาชนจำนวนมากถึงเข้าสิทธิและบริการบัตรทอง 30 บาทมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) สปสช.จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดตั้งชื่อ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)” เพื่อสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจต่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) ที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรู้จักเพิ่มมากขึ้น เพราะเวลาเรียกชื่อหน่วย 50(5) ประชาชนมักไม่เข้าใจว่าหน่วยนี้ทำอะไร มีประโยชน์อะไรกับประชาชน

ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า สำหรับการประกวดตั้งชื่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) ครั้งนี้ สปสช.เปิดให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมไม่จำกัด อายุ เพศ วัย และระดับการศึกษา มีมีหลักเกณฑ์ของการส่งผลงาน ดังนี้ 

- ชื่อต้องสื่อความหมาย มีความสอดคล้องบทบาทหน้าที่ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) 

- ใช้จำนวนคำที่สั้น กระชับ และง่ายต่อการจดจำ 

- เป็นชื่อที่สร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร
 
- ส่งผลงานเข้าประกวดเพียงคนละ 1 ชื่อ 

- กรณีมีผู้ส่งชื่อประกวดที่ซ้ำกัน จะเลือกผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวดก่อน

- ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สปสช. 

- การตัดสินการประกวดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้   
 
ทั้งนี้ การตัดสินจะพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  รับมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รับมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 7,500 บาท และ รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งชื่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) เข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน–15 มกราคม 2566 โดยจะมีการประกาศผลตัดสินในวันที่ 23 มกราคม 2566 ผ่านเว็บไซด์ www.nhso.go.th        

ตั้งชื่อ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)”  พร้อมส่งเข้าประกวดได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1wBxbC38Od5GHlN6N4ZEZsSV2a4WdetuTdMr7WgHfPxI/viewform?edit_requested=true

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 50 (5) คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยบัตรทอง
https://youtu.be/qFi1k6IcX4A

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  surakarn.p@nhso.go.th หรือโทรศัพท์ 02-141-4000

//////////////2 พฤศจิกายน 2565