ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน มีผล 1 ต.ค.65 ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาทต้องทำอย่างไร ?

88057 130
แชร์

เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ยกเลิกสัญญาการให้บริการปฐมภูมิ ประจำ และรับส่งต่อทั่วไป โรงพยาบาล (รพ.) เอกชน 9 แห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เนื่องจากเบิกจ่ายการให้บริการสาธารณสุขไม่ถูกต้อง) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ 

1.รพ.มเหสักข์ 

2.รพ.บางนา 1 

3.รพ.ประชาพัฒน์ 

4.รพ.นวมินทร์ 

5.รพ.เพชรเวช 

6.รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 

7.รพ.แพทย์ปัญญา 

8.รพ.บางมด 

9.รพ.กล้วยน้ำไท

สปสช.ขอให้ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ รพ.เอกชนทั้ง 9 แห่ง ดำเนินการดังนี้ 

1.ตรวจสอบสิทธิ 

• เว็บไซต์ สปสช. (https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml)

• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

เมื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาของตนเอง จะพบ 2 กรณีดังนี้ 

ก.ผู้ที่สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเบื้องต้น (หน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ) และสถานพยาบาลที่รับการส่งต่อ (หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป) เป็น รพ.ใด รพ.หนึ่งดังนี้ รพ.ประชาพัฒน์, รพ.นวมินทร์, รพ.เพชรเวช, รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2, รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.บางมด, รพ.กล้วยน้ำไท เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้ว ตรงหัวข้อ สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเบื้องต้น และ สถานพยาบาลที่รับการส่งต่อ จะไม่มีรายชื่อสถานพยาบาลขึ้น เป็นหน้าว่างตามภาพนี้ 

ไม่ป่วย/ไม่ใช่ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง

• ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการใหม่ เจ็บป่วย รักษาตามหน่วยบริการที่เลือกไว้หรือรักษาที่หน่วยปฐมภูมิใกล้บ้าน 

• ไม่มีหน่วยบริการให้เลือก ไม่ต้องกังวล หากเจ็บป่วย รักษาที่คลินิกที่เข้าร่วมและศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

• ดูรายชื่อหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/hospital หรือที่เว็บไซต์ Nostra map https://map.nostramap.com/NostraMap/ หรือแอปพลิเคชัน Nostra Map เลือกชั้นข้อมูลที่เขียนว่า รายชื่อสถานพยาบาลในระบบ สปสช. เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนที่ระบุว่า บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป หรือหน่วยบริการประจำ 

ข.ผู้ที่สถานพยาบาลเข้ารับการรักษาเบื้องต้น (หน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ) เป็นคลินิกเอกชนหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ไม่ใช่ รพ. 9 แห่งนี้ และเดิมมีสถานพยาบาลที่รับการส่งต่อ (หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป) ระบุว่า เป็น รพ.ใด รพ.หนึ่งดังนี้ รพ.มเหสักข์, รพ.บางนา 1, รพ.ประชาพัฒน์, รพ.นวมินทร์, รพ.เพชรเวช, รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2, รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.บางมด, รพ.กล้วยน้ำไท เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้ว ตรงหัวข้อ สถานพยาบาลที่รับการส่งต่อ มีข้อความว่า หน่วยเดิมยกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างจัดหาหน่วยใหม่ จังหวัดกรุงเทพฯ ตามภาพนี้

• ไม่ป่วย ไม่ต้องทำอะไร สปสช.จะหาหน่วยบริการรับส่งต่อให้ 

• ป่วย รักษาที่สถานพยาบาลเข้ารับการรักษาเบื้องต้น (หน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ) ตามเดิม หากต้องส่งต่อ สถานพยาบาลจะส่งต่อไป รพ.ที่ สปสช.หาให้ 

2.ผู้ป่วยที่มีนัดรักษาตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เช่น ผ่าตัด หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด รังสีรักษา เคมีบำบัด อัลตร้าซาวด์ ซีทีสแกน MRI ฯลฯ 

• ติดต่อขอรับเวชระเบียนที่ รพ.ทั้ง 9 แห่ง 

• สปสช.ประสานและจัดหาหน่วยบริการแห่งใหม่เพื่อดูแลท่านต่อไป

• หากยังไม่ได้รับการติดต่อจาก สปสช. โทร.สายด่วน 1330 กด 6 

***ยกเว้นผู้ป่วยที่มีนัดรักษาตั้งแต่ 1 ต.ค.65 ที่ รพ.กล้วยน้ำไท รพ.ประชาพัฒน์ และ รพ.บางมด ยังคงรักษาที่เดิมจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.65  

ส่วนกรณีถูกส่งต่อไปรักษาที่ รพ.อื่น ยังคงใช้บริการได้เหมือนเดิมจนถึง 31 ธ.ค.65 (รพ.รับค่ารักษาจาก สปสช.) ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวจาก รพ.เดิม (รพ.เอกชนทั้ง 9 แห่ง) 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีนัดรับยาต่อเนื่อง ไปรักษาที่คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม และศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านที่ไหนก็ได้ ดูรายชื่อที่ Nostra Map

ดูรายชื่อหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/hospital 

หรือที่เว็บไซต์ Nostra map https://map.nostramap.com/NostraMap/ หรือแอปพลิเคชัน Nostra Map เลือกชั้นข้อมูลที่เขียนว่า รายชื่อสถานพยาบาลในระบบ สปสช. เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนที่ระบุว่า บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป หรือหน่วยบริการประจำ 

3.หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดที่ฝากครรภ์และมีนัดทำคลอด สปสช.จัดระบบให้ได้รับดูแลต่อเนื่องดังนี้ 

1.ฝากท้องกับ รพ.กล้วยน้ำไท รพ.ประชาพัฒน์ และ รพ.บางมด รับการดูแลที่ รพ.เดิม โทร.สอบถามได้ที่ รพ.กล้วยน้ำไท (เคคลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช) 027424398, รพ.ประชาพัฒน์ 022479966, รพ.บางมด 028670606

2.ฝากท้องกับ รพ.บางนา 1, รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.เพชรเวช, รพ.มเหสักข์ และ รพ.นวมินทร์ 

ให้ติดต่อขอเวชระเบียนที่ รพ.เดิม และ โทร.นัดหมาย รพ.ดังต่อไปนี้ (เลือกไป รพ.ใด รพ.หนี่ง) เพื่อรับการดูแลต่อ 

•  รพ.กล้วยน้ำไท (ติดต่อเคคลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช กทม.) โทร. 027424398 (ศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือนเวลา 13.00-16.00 น.)

•  รพ.คลองตัน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม โทร. 023192101 ติดต่อแผนกสูตินรีเวช จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น.

•  รพ.เดอะซีพลัส ถ.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 023342555 ติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

•  รพ.ประชาพัฒน์ ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. โทร. 022479966 ติดต่อแผนกสูตินรีเวช จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

•  รพ.บางมด ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. ติดต่อแผนกสูตินรีเวช จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-12.00 น. โทร. 02867060

หมายเหตุ การดูแลที่ รพ.กล้วยน้ำไท จะมี เคคลินิกเวชกรรม สาขาอ่อนนุช ซึ่งเป็นคลินิกในเครือร่วมดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วย 

4.ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัดหัวใจ สวนหัวใจใส่บอลลูน สวนหัวใจใส่สเต็นท์ (stent) ยังคงรับบริการได้ตามนัดเหมือนเดิม (ไม่ได้ยกเลิกสัญญาบริการฟอกไตและผ่าตัดหัวใจ รพ.สามารถให้บริการและขอชดเชยบริการได้ตามปกติ)

5.ผู้ป่วยใน (ที่ยังนอนอยู่ รพ.) รักษาต่อไปได้ จนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา

6.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิรักษาเหมือนเดิมทุกประการ ดังนี้

• เจ็บป่วยฉุกเฉินในกลุ่มสีเขียว (ไม่รุนแรง) สีเหลือง (เร่งด่วน) เข้ารักษาได้ทุกหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายชื่อหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/hospital หรือที่เว็บไซต์ Nostra map https://map.nostramap.com/NostraMap/ หรือแอปพลิเคชัน Nostra Map เลือกชั้นข้อมูลที่เขียนว่า รายชื่อสถานพยาบาลในระบบ สปสช.

• เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต (สีแดง) เข้ารักษาได้ทุกหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน ตามนโยบาย UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่

หากยังไม่ได้รับการติดต่อประสานงานจาก สปสช. หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการไปติดต่อขอรับเวชระเบียน ขอให้ท่าน โทร.มาที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 6 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

1.สายด่วน สปสช. 1330 กด 6 

2.ช่องทางออนไลน์

•    ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

•    Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

•    ไลน์ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ พิมพ์ไลน์ไอดี @traffyfondue หรือคลิก https://lin.ee/nwxfnHw

///////////อัพเดทข้อมูล 30 กันยายน 2565