ข่าวประชาสัมพันธ์

ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท รักษาที่ไหนได้บ้าง ?

3498 119
แชร์

ผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) รักษาที่ไหนได้บ้าง ? 

หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ได้แก่ 
•    ศูนย์บริการสาธารณสุข (พื้นที่ กทม.)
•    คลินิกชุมชนอบอุ่น 
•    สถานีอนามัย
•    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)
•    หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล
•    ศูนย์สุขภาพชุมชน

ท่านสามารถค้นหาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ได้ที่นี่ (โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลินิก) https://www.nhso.go.th/page/hospital

เลือกประเภทการขึ้นทะเบียน ที่ระบุว่า 
•    บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
หรือ 
•    หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพ

แล้ว Walk in (เดินทาง) ไปรักษาได้ทันที 
ไม่ว่าจะเป็น รักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) 
หรือการรักษาอื่นๆ ตามดุลพินิจของแพทย์

4 วิธีเช็คสิทธิรักษาพยาบาล ทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง 

1.โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 2 
2.เว็บไซต์ สปสช. https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
3.แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิตนเอง
4.ไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

//////////21 กรกฎาคม 2565