ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ปรับการเบิกจ่ายอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียม ดูแลเด็กบกพร่องการได้ยิน เข้าถึงการรักษา

116 8
แชร์

สปสช. ดูแล “เด็กที่มีภาวะบกพร่องการได้ยิน” ให้เข้าถึงการรักษาภายใต้สิทธิบัตรทอง ปรับหลักเกณฑ์ให้หน่วยบริการ “เบิกจ่ายอุปกรณ์ชุดหูประสาทหูเทียม” เพื่อใช้ในการผ่าตัดรักษาแทนการจ่ายเป็นเงินชดเชย หลังหน่วยบริการไม่สามารถจัดซื้อได้ ด้วยเกณฑ์ราคาจัดซื้อต่ำกว่าราคาขาย พร้อมยอมรับการดำเนินการสิทธิประโยชน์อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ แต่ สปสช.รีบแก้ปัญหาเพื่อดูแลผู้ป่วย   

พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงและการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมีปัญหาหูหนวก ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแก้ไขภาวะบกพร่องและช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ไม่สูญเสียโอกาสทางสังคม เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษา ลดอุปสรรคภาระค่าใช้จ่ายนั้น 
          
ต่อมามีข่าวว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยาทักท้วงมาในส่วนของการกำหนดราคาเบิกจ่ายของชุดอุปกรณ์ประสาทหูเทียมของทาง สปสช. ราคาชุดละ 300,000 บาทที่อยู่ในอัตราต่ำกว่าราคาจำหน่าย ในท้องตลาด จนทำให้หน่วยบริการไม่สามารถจัดซื้อชุดอุปกรณ์ประสาทหูเทียมเพื่อผ่าตัดให้กับเด็กที่มีภาวะบกพร่องการได้ยินนั้น ปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมา สปสช. ได้ดำเนินการแก้ไข โดยปีงบประมาณ 2565 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้เพิ่มเติมการจัดหารายการชุดประสาทหูเทียม ให้เป็นรายการที่กำหนดอยู่ในแผนและวงเงินการจัดหาตามโครงการพิเศษ โดยอ้างอิงราคาจากการศึกษาของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP ซึ่งได้รวมการจัดซื้อที่จำนวน 30 ชุด ในราคาชุดละ 432,280 บาทต่อชุด และได้ปรับให้การจ่ายเป็นชุดประสาทหูเทียมแทนการจ่ายเป็นเงิน ในกรณีที่หน่วยบริการมีผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องการได้ยินซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดรักษาโดยฝังอุปกรณ์ประสาทหูเทียมนี้ สามารถเบิกจ่ายอุปกรณ์นี้มายัง สปสช.ได้ โดยผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ราคาแพงมาก

“ภายใต้กองทุนบัตรทองนี้ สปสช.ได้กำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยในทุกกลุ่มทุกวัย แต่ในการเข้ารับบริการนั้น ในทางปฏิบัติอาจมีข้อจำกัดบางประการเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ สปสช.จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งกรณีชุดประสาทหูเทียมเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างที่ สปสช.ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้เข้าถึงบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ระบบบัตรทอง” พญ.กฤติยา กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

//////////////21 มิถุนายน 2565