ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ประชุมติดตามบริการ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565”

249 16
แชร์

สปสช. ประชุมติดตาม “บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ปี 2565” เร่งประสานหน่วยบริการดูแลประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนและบันทึกข้อมูลบริการในระบบ พร้อมรุกประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางร่วมมือองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายผู้ป่วยสื่อสารกลุ่มเสี่ยงรีบฉีดวัคซีน เผยข้อมูลช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 2,104 ราย เฉลี่ย 3.18 ต่อแสนประชากร         

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ( 16 มิ.ย. 65) สปสช.ได้มีการประชุมหารือกำกับติดตามการดำเนินงานบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 4 ล้านโดส ในช่วง 4 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค. -31 ส.ค. 2565 โดยมีผู้แทน สปสช.ทั้ง 13 เขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ 
    
ทั้งนี้จากข้อมูลภาพรวมการดำเนินการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ในช่วงกว่า 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้ สปสช.ได้กระจายวัคซีนฯ ให้กับหน่วยบริการแล้วจำนวน 2,090,000 โดส ในจำนวนนี้มีการบันทึกผลบริการฉีดวัคซีนฯ แล้ว 688,443 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.21 ของบริการเป้าหมายบริการ โดยเป็นการบันทึกผลจากหน่วยบริการ 1,090 แห่ง จากหน่วยบริการที่ร่วมบริการทั้งหมด 1,382 แห่ง  
    
นพ.จักรกริช กล่าวว่า จากข้อมูลที่ สปสช. แต่ละเขตแจ้งต่อที่ประชุมนั้น ทราบว่าขณะนี้มีหน่วยบริการในหลายพื้นที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ กับประชากร 7 กลุ่มเสี่ยงแล้ว แต่ปรากฎว่ามีบางหน่วยบริการที่ได้ให้บริการแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลบริการในระบบ ทั้งระบบ HDC และระบบ Hospital Portal ของธนาคารกรุงไทย (KTB) หรือบันทึกยังไม่ครบถ้วน ทำให้ข้อมูลบริการในระบบ Dashboard  ต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้นจึงให้ สปสช.ในเขตประสานความร่วมมือหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อบันทึกข้อมูลบริการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ เพื่อที่ส่วนกลางจะมีข้อมูลบริการที่ตรงความเป็นจริงเพื่อใช้จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยบริการเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยขณะนี้มีหน่วยบริการหลายแห่งที่ขอเพิ่มเข้ามาแล้ว


    

ขณะเดียวกัน สปสช. จะประสานไปยังธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบ Hospital Portal ให้บันทึกผลบริการฉีดวัคซีนฯ ย้อนหลังได้ ที่เป็นหนึ่งในข้อจำกัดของการบันทึกผลบริการของหน่วยบริการ
    
นพ.จักรกริช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เพื่อเป็นการเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ สปสช.จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายผู้ป่วยต่างๆ ในการแจ้งบริการนี้ให้กับกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับรู้และเข้ารับบริการ       

“จากข้อมูลโดยกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2565 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วจำนวน 2,104 ราย หรือเฉลี่ย 3.18 ต่อแสนประชาชน (http://203.157.41.226/disease/InfluenzaFlu.php) ขณะนี้ผ่านช่วงระยะเวลารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มากว่า 1 เดือนแล้ว เหลือเวลาอีกกว่า 2 เดือนจากนี้ เราคงต้องเร่งเดินหน้าความร่วมมือกับหน่วยบริการและทุกๆ ภาคส่วน เพื่อให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเร็ว” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว   

//////////////20 มิถุนายน 2565