ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ค้นความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกในระดับพันธุกรรม

12126 93
แชร์

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยสถิติเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทยและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมาก แต่รักษาให้หายได้หากพบในระยะแรกเริ่ม และเพื่อลดจำนวนหญิงไทยที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะแรกเริ่มเพื่อนำไปสู่การรักษาจึงเป็นมาตรการสำคัญ โดยก่อนหน้านี้ได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ทุกสิทธิการรักษา โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยบริการ(สถานพยาบาล) บริการตรวจคัดกรองด้วยวิธีแปปสเมียร์ ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลายและใช้โดยทั่วไปในประเทศไทยมากว่า 70 ปี หรือวิธีวีไอเอที่เป็นการตรวจโดยชโลมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้เห็นชอบให้เริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) แทนการตรวจด้วยแปปสเมียร์หรือวีไอเอ ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำ (Guideline) การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2561 ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์ เป็นการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก เป็นวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทำให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้โดยเร็วก่อนลุกลาม ช่วยให้อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลงเมื่อเทียบกับวิธีคัดกรองในปัจจุบัน ทั้งยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน

ส่วนรูปแบบของบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์ จะเป็นวิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกลำดับแรกในกลุ่มหญิงไทยอายุ 30-60 ปี กรณีที่ผลการตรวจไม่พบเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองทุก 5 ปี และในกรณีที่ตรวจพบเชื้อจะทำการตรวจยืนยันซ้ำและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

วิธีการใช้บริการ 

หญิงไทยอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่หน่วยบริการ(สถานพยาบาล)ตามสิทธิของท่าน หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง 

กรณีอายุต่ำกว่า 30 ปี ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
1.มีเพศสัมพันธ์อายุน้อย
2.มีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงติดเชื้อ 

ตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆ ที่แอปเป๋าตัง 

1.เปิดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง> เลือกเมนู“กระเป๋าสุขภาพ” (สาหรับผู้ที่ยังไม่เคยเปิดใช้บริการ “กระเป๋าสุขภาพ” ให้เลือกเมนู สมัครใช้บริการ และกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้งาน)

2.เลือกเมนู หน้าหลัก >เลือกเมนู บริการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเช็คสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับ(โดยสิทธิประโยชน์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มวัย ต้องเข้าไปเช็คสิทธิของตัวเองกันดูก่อน)

3.เฉพาะพื้นที่ กทม. สามารถจองคิวนัดหมายเพื่อรับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ 
โดยเลือกสิทธิประโยชน์ที่ต้องการ>เลือกหน่วยบริการ > เลือกเมนูนัดหมาย > เลือกวันและเวลา และกดยืนยัน (บริการที่ลงทะเบียนไว้จะโชว์ขึ้นมาที่นัดหมายของฉัน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

//////////////8 มิถุนายน 2565