ข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่ 16 มี.ค.65 ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? (ข้อปฏิบัติตั้งแต่ 16 มี.ค.-3 ก.ค.65)

149413 278
แชร์

ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 หลังยกเลิก UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย) (***เป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่ 16 มี.ค.-3 ก.ค.65 ตั้งแต่ 4 ก.ค.65 ปรับเป็นโรคประจำถิ่นตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข)

ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละสิทธิการรักษา เข้ารักษาโควิดอย่างไรบ้าง ?  

สีเขียว 
•    ไม่มีอาการ
•    มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
•    ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
•    เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก 
•    มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง 

รักษากับสถานพยาบาลตามสิทธิด้วยแนวทาง

•    ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) 
หรือ 

•    รักษาที่บ้าน (Home Isolation) 

หากมีอาการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่กลุ่มสีเหลือง/แดง 
ส่งต่อ รพ.ที่สามารถดูแล (ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้) 

ดูประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มโรคโควิด-19 (UCEP Plus) ได้ที่นี่ 

https://www.niems.go.th/pdfviewer/index.html

การใช้สิทธิรักษา 

สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.) นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว)

ตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัด, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 

รวมถึง รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช. ดูรายชื่อได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/privatehospital_green 

และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการเจอ แจก จบ ดูรายชื่อได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/197

และแอป Spring Up ดูแลด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) กับ กู๊ดด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) นำร่องเฉพาะ กทม.-ปริมณฑล

สิทธิประกันสังคม รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง (ดูรายชื่อได้ที่นี่ คลิก) และสถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการเจอ แจก จบ ดูรายชื่อได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/197

สิทธิข้าราชการ สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช. ดูรายชื่อได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/privatehospital_green 

รวมถึงร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการเจอ แจก จบ ดูรายชื่อได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/197

และแอป Spring Up ดูแลด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) กับ กู๊ดด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) นำร่องเฉพาะ กทม.-ปริมณฑล

***กรณีกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ได้แก่ กลุ่ม 608, หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง โทร. 1330 กด 18 ประเมินอาการเพื่อเข้าระบบรักษาตามอาการต่อไป หากมีอาการรุนแรงเข้าสู่ระบบการประสานหาเตียง (เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยติดต่อสถานพยาบาลที่เคยไปใช้บริการเป็นประจำไว้ด้วย เพื่อเป็นทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือและลดการรอคอย)

ติดต่อ 
    สปสช. 1330 
    ประกันสังคม 1506
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426 

สีเหลือง 
•    แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
•    ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย 
•    อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน 
•    อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว 
•    เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง
•    กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลือด, ไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า> 90 กก., มะเร็ง, เบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

สีแดง 
•    หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค 
•    แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก 
•    ปอดอักเสบรุนแรง
•    อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ซึมลง
•    ไข้สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง 
•    ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94

สีเหลือง-สีแดง เข้าเกณฑ์ UCEP Plus
•    รักษาฟรีใน รพ.ตามสิทธิรักษาของท่าน 
หรือ 
•    UCEP Plus เข้ารักษาใน รพ.ใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ (รัฐ/เอกชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ.อื่นได้หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อให้ รพ.ในเครือข่ายที่จัดไว้ 
***ขั้นตอนนี้ ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธ ต้องออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 

หมายเหตุ

***กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง/แดง มีประกันชีวิต ให้ใช้สิทธิตามประกันชีวิตก่อน

***กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่ม 608, หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง โทร. 1330 กด 18 ประเมินอาการเพื่อเข้าระบบรักษาตามอาการต่อไป หากมีอาการรุนแรงเข้าสู่ระบบการประสานหาเตียง

ติดต่อ 

•    สพฉ. 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน

•    สปสช. 1330 สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

•    ประกันสังคม 1506

•    สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 วันและเวลาราชการ

•    สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669