ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช. โอนค่าบริการโควิด-19 งวด ต.ค.- พ.ย. 64 ให้หน่วยบริการกว่า 2.1 หมื่นล้านบาทแล้ว

215 7
แชร์

สปสช. โอนค่าบริการกรณีโควิด-19 เดือน ต.ค.-พ.ย. 64 จำนวน 2.1 หมื่นล้านบาท ให้หน่วยบริการที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ทั้งบริการคัดกรอง รักษาพยาบาล บริการระบบดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน/ชุมชน และ UCEP COVID-19 (เจ็บป่วยฉุกเฉิน/โควิด) ขอบคุณหน่วยบริการดูแลประชาชนช่วงสถานการณ์โรคระบาดร่วมกัน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช. ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่ได้ประสานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับหน่วยบริการที่ยังรอจ่ายค่าบริการชดเชย 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ในฐานะเลขาธิการ สปสช. ได้ดำเนินการลงนามเพื่ออนุมัติโอนค่าบริการฯ สำหรับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 แล้วให้กับหน่วยบริการแล้วรวมจำนวน รวม 21,203,336,431.67 บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าบริการตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลจำนวน 17,401,609,557.07 บาท ค่าบริการระบบดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation/ Community Isolation : HI/CI) จำนวน 31,640,000 บาท และค่าบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตโรคโควิด-19 (UCEP COVID - 19) จำนวนเงิน 3,770,086,874.60 บาท

“ขณะนี้ สปสช. ได้ดำเนินการโอนค่าบริการกรณีโควิด-19 ที่หน่วยบริการให้บริการในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 2564 แล้ว หลังจากที่ได้รับงบประมาณ พรก.กู้เงินฯ ซึ่ง สปสช.ไม่ได้นิ่งนอนใจในการเร่งจ่ายชดเชยค่าบริการให้กับหน่วยบริการที่ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างใด ซึ่ง สปสช. ต้องขอบคุณทุกหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ดูแลประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดร่วมกัน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

//////////////13 มกราคม 2565