ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เชิญชวนหน่วยบริการที่สนใจร่วมเป็นหน่วยให้บริการถุงยางอนามัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

11734 198
แชร์

เงื่อนไขการเข้าร่วม
1.เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีความสมัครใจ ได้แก่

  • หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา)                                                        
  • หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (คลินิกพยาบาล)
  • หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน (รพ.เอกชน PP/คลินิกพยาบาล PP)                             
  • หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม (คลินิกเวชกรรม)                                                
  • หน่วยบริการปฐมภูมิใน กทม. (ร้านยาชุมชนอบอุ่น)       

*** กรณียังไม่ขึ้นทะเบียนสามารถสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่ >>>> ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.nhso.go.th/downloads/179
                                                          
2.สปสช.จะสนับสนุนถุงยางอนามัยพร้อม standing สำหรับวางถุงยางตามไซส์ ซึ่งหน่วยที่สมัครใจเข้าร่วมให้บริการ จะไม่ได้รับการชดเชยค่าบริการถุงยางอนามัย แต่สามารถร่วมให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน ซึ่งจะเบิกเป็นค่าชดเชยบริการได้

3.ประสานผู้รับผิดชอบ สปสช.เขต 1-13 เพื่อแสดงความประสงค์สมัครร่วมเป็นหน่วยให้บริการถุงยางในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   (https://www.nhso.go.th/downloads/186) 

หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ และร้านยา
ในการให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิด - ถุงยางอนามัย ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้ที่นี่