ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ชวนคลินิกการพยาบาลฯทั่วประเทศ สมัครให้บริการสุขภาพปฐมภูมิระบบบัตรทอง

16271 181
แชร์

สปสช. ชวน “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมเป็น “หน่วยบริการระบบบัตรทอง” ดูแลสุขภาพคนไทย เพิ่มเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค


 

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสข.) กล่าวว่า การดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นภายใต้ “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ บัตรทอง ความร่วมมือกับหน่วยบริการต่างๆ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน โดยภายใต้บริการปฐมภูมิ “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” เป็นหน่วยบริการที่ช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้ ซึ่ง สปสช. ร่วมกับสภาการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการ นำคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มาร่วมเป็นสถานพยาบาลในระบบเพื่อดูแลประชาชนภายใต้สิทธิบัตรทอง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ในปี 2564 ได้นำร่องบริการจำนวน 35 แห่ง และในปี 2565 ขยายทั่วประเทศ
    
จากการให้บริการของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่กระจายในชุมชนและสะดวกต่อการเข้ารับบริการ ไม่ต้องรอคิวนานและลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และตามมาตรการเว้นระยะห่าง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลจากคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพิ่มมากขึ้น สปสช.จึงขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมบริการในระบบบัตรทอง โดยคลินิกการพยาบาลฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด 
2.เปิดให้บริการอย่างน้อย 40 ชม./สัปดาห์  มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างน้อย 1 คน 
3.ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

นพ.จักรกริช กล่าวว่า ส่วนขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง ดังนี้ บริการให้ยาตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งกรณียาพ่นและยาฉีด บริการพยาบาลพื้นฐาน อาทิ ทำแผล บริการใส่สายยางให้อาหาร บริการใส่สายสวนปัสสาวะ บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน บริการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ ได้แก่
บริการฝากครรภ์ (ยกเว้นฝากครรภ์ครั้งแรก และแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง) ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน และบริการถุงยางอนามัย (ตามความสมัครใจ)
    
“สปสช. ขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมดูแลสุขภาพคนไทยด้วยกัน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ ช่วยยกระดับบริการปฐมภูมิในระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งคลินิกการพยาบาลฯ ที่เข้าร่วมนี้ จะได้รับชดเชยค่าบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ของ สปสช.” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ทั้งนี้ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่สนใจสามารถโทร.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ สปสช.เขต 1-13 โดยดูรายชื่อได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/189
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso
 

//////////////4 มกราคม 2565