ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ชวนประชาชนทุกสิทธิรักษาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี นัดผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้

2661 9
แชร์

สปสช.ชวนประชาชนจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่าน “แอปเป๋าตัง” ได้แล้ววันนี้ เลือกนัดรับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว ด้วยตนเอง หรือติดต่อที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ฉีดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.64 
    
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้จัดสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาเป็นประจำทุกปี และในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิดได้ขยายเพิ่มอีก 3 กลุ่มเสี่ยง ทำให้ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่ช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ได้

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สปสช. ได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย โดยเปิดให้ประชาชนทุกสิทธิการรักษาจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการเองง่ายๆ ด้วยขั้นตอน ดังนี้

1.คลิก แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

2.คลิกเมนู “กระเป๋าสุขภาพ” เข้าสู่หน้ากระเป๋าสุขภาพ

3.คลิก “กระเป๋าสุขภาพ สิทธิประกันสุขภาพและป้องกันโรค” สู่หน้าหลัก “สิทธิสุขภาพบุคคล” ซึ่งจะปรากฎชื่อของท่านและสิทธิรักษาพยาบาล หากยังไม่ปรากฏชื่อท่านให้ลงทะเบียนตามขั้นตอน 

4.เลื่อนไปที่เมนู “บริการสร้างเสริมสุขภาพ” และคลิก จะเข้าสู่หน้าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

5.คลิกเลือก “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน”

6.คลิก “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”

7.เมื่อเข้าสู่หน้าจอเงื่อนไขการรับสิทธิ คลิกที่ “ดูหน่วยบริการ” โดยให้เลือกหน่วยบริการที่สะดวกไปรับบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ และทำการนัดหมาย ซึ่งระบบจะเข้าสู่การนัดหมายพร้อมเบอร์โทรติดต่อหน่วยบริการ

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า การจองสิทธิเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั้น เป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้ารับบริการที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด หรือติดต่อได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ แนะนำให้โทรนัดรับบริการล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน    

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข หนังสือ ที่ สธ. 0410.12/ ว922 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง “คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

หากประชาชนมีข้อสงสัยในการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามทางไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ สปสช. พิมพ์ @nhso หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th

//////////////23 พฤศจิกายน 2564