ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ชวนประชาชนตอบแบบสอบถาม รู้เรื่องแจก ATK ตรวจโควิดมากแค่ไหน

459 38
แชร์

สปสช.ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสอบถามการรับรู้เรื่องการแจก ATK ให้ตรวจโควิดด้วยตนเอง หวังนำข้อมูลไปปรับกลยุทธ์การกระจายชุดตรวจให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากที่ สปสช.ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรุงเทพมหานคร สภาเภสัชกรรม และหน่วยบริการอื่นๆ กระจายชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) แบบ Self-test สำหรับให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนำกลับไปตรวจด้วยตัวเองที่บ้านจำนวน 8.5 ล้านชุด ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 ต.ค. 2564 มีการแจก ATK ไปแล้ว 963,870 ชุด สำหรับประชาชน 460,862 ราย แบ่งเป็น รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 408,453 ราย และแจกผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอีก 52,498 ราย โดยมีการตรวจและบันทึกผลการตรวจผ่านระบบ  191,400 ชุดหรือ 42% โดยพบผู้มีผลบวก 2,411 ราย

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการประจาย ATK แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงยังทำได้น้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงยังไม่ทราบข้อมูล ไม่ถนัดในการลงทะเบียนผ่านมือถือ ไม่สะดวกไปรับ ATK ที่หน่วยบริการหรือจุดกระจายชุดตรวจ หรือเข้าไม่ถึงช่องทางการกระจาย ATK ด้วยเหตุผลอื่นๆ ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ สปสช. จึงได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ การรับรู้เรื่อง “สปสช.แจก ATK ให้ประชาชนตรวจโควิดด้วยตนเอง” ในระหว่างวันที่ 14-17 ต.ค. 2564 และขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้ามาช่วยตอบคำถามได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1oVuTI_g8aHnHJEE6gLsHFQZqeTBj4JRoM0EVAf3YJGw/viewform?edit_requested=true 


ซึ่ง สปสช.จะได้นำข้อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การกระจาย ATK ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สปสช. ต้องขอขอบคุณเป็นการล่วงหน้าและจะแจกถุงผ้าเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

"เราต้องขอความร่วมมือจากประชาชนเข้ามาตอบแบบสอบถามจริงๆ เพื่อที่จะได้ Feedback นำไปปรับปรุงแนวทางการแจก ATK ให้ครอบคลุมมากขึ้น ต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะ ATK เป็นเครื่องมือสำคัญอีกประการในการควบคุมโควิด-19 ขณะเดียวกัน ระยะนี้ประเทศไทยเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นและเตรียมเปิดประเทศในเร็วๆนี้ หากประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้มาก สามารถทราบผลได้เร็วก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาเร็ว เราก็จะควบคุมการระบาดได้ดีมากขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้สบายใจมากขึ้น ดังนั้นต้องขอความร่วมมือจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จริงๆ" ทพ.อรรถพร กล่าว

 

//////////16 ตุลาคม 2564