ข่าวประชาสัมพันธ์

...ประกาศผู้ได้รับผลกระทบยกเลิกสัญญาคลินิก ไม่ต้องลงทะเบียนหน่วยบริการ...

15468 105
แชร์

 

*ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิคชุมชนอบอุ่น ท่านสามารถใช้สิทธิกับหน่วยบริการของท่านได้ตามเดิม*

ขั้นตอนการตรวจสอบและใช้สิทธิ

กรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา

 

1.  ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยบริการที่ออกจากโครงการได้จาก www.nhso.go.th 

2.  สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ารับบริการที่ คลินิก ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐและเอกชนใกล้บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพได้ก่อน 

3.  ผู้ที่อยู่ระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาล ที่ถูกยกเลิกสัญญา  ท่านสามารถใช้สิทธิรักษาต่อเนื่องได้  จนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน

4.  ผู้ป่วยที่มีหนังสือส่งตัวที่ออกให้จากหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญา ท่านสามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ได้รับการส่งต่อได้เลย

5.  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ  HIV ฯ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ให้นำซองยาเดิมไปให้หน่วยบริการแห่งใหม่ เพื่อการรักษาต่อเนื่อง

     ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และ รพ.รัฐใน กทม. สามารถสืบค้นประวัติการรักษาได้โดยผู้ป่วยต้องยืนยันตนเองผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

6.  สามารถขอประวัติการรักษาเดิมจากหน่วยที่ถูกยกเลิกสัญญาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากถูกเรียกเก็บให้แจ้งไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) โทร 1426

     วันและเวลาทำการ

7.  เอกสารประกอบการใช้สิทธิคือ บัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร  โดยแจ้งกับหน่วยบริการที่รับรักษาว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ

     จากกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา

8.  สำหรับหน่วยบริการที่ให้บริการกับประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขมาที่ สปสช.เป็นกรณีสิทธิว่าง

9. หนังสือขอความร่วมมือการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณียกเลิกสัญญาหน่วยบริการ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่

10. รายชื่อหน่วยบริการบัตรทองพื้นที่ กทม.  (Click ที่นี่)

 

 รายชื่อหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญาระบบบัตรทอง รอบที่ 1 จำนวน 18 แห่ง  + 2 คลินิกทันตกรรม

 

 
1. เรือพระร่วงสหคลินิก 11.  เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาปฐวิกรณ์
2. คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ สาขาราม 2 12.  คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1
3. คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อุดมสุข   13.  สหคลินิกรดาวุฒิบางแวก
4. เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม 14.  เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 5  
5. คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 15.  รักสุขภาพคลินิกเวชกรรม  
6. เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาราม 39 16.  คลินิกเวชกรรมท่าพระ
7. คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ สาขาบางบอน1  17.  คลินิกเวชกรรมตลิ่งชัน
8. เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 2 18.  นิมิตใหม่คลินิกเวชกรรม
9. เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 3  19.  คลินิกทันตแพทย์อนุสรณ์
10. เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 4 20.  คลินิกทันตแพทย์สมรัก

 

รายชื่อหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญาระบบบัตรทอง รอบที่ 2 จำนวน 61 แห่ง 3 คลินิกทันตกรรม

1. โรงพยาบาลบางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 33.  เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม
2. โรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 34.  คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์
3. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กนันอา 35.  เจริญราษฎร์คลินิกเวชกรรม
4. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 36.  สหคลินิกถนนนวมินทร์
5. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ พระราม 2 37.  คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์
6. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 38.  การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม
7. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบางขุนเทียน1 39.  คาเมราตาคลินิกเวชกรรม
8. เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม 40.  คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาหลักสี่
9. บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม 41.  คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาทุ่งสองห้อง
10. บางบอนคลินิกเวชกรรม 42.  คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า
11. คลินิกเวชกรรมลาซาล 43.  ลภาราม 1 คลินิกเวชกรรม
12. ธนารมย์สหคลินิก 44.  ลาดพร้าวการแพทย์คลินิกเวชกรรม
13. คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ 45.  คลินิกเวชกรรมวังหิน
14. 15196 เพชรทองคำคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2 46.  สร้างสุขคลินิกเวชกรรม
15. 15196 เพชรทองคำคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 2 47.  คลินิกเวชกรรมรวินท์มาศ
16. รื่นฤดีสหคลินิก 48.  ศิริกัญญาคลินิกเวชกรรม
17. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 49.  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เพชรเกษม 2
18. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาเดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9 50.  จันทร์ 16 คลินิกเวชกรรม
19. มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว 111 51.  มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาลาซาล
20. คลินิกเวชกรรมวิภาวดี ซอย 2 52.  สะพานสูงคลินิกเวชกรรม
21. ธราวรรณสหคลินิก(เวชกรรมและการแพทย์แผนไทย) 53.  สุขะวิทยาสหคลินิก
22. คลินิกเวชกรรมลาดพร้าว 122 54.  มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาอุดมสุข
23. พระยาสุเรนทร์คลินิกเวชกรรม สาขาแกรนด์ออคิด 55.  กานพัชทวีคลินิกเวชกรรม
24. คลินิกเวชกรรมวิภาวดี 60 56.  เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม (สาขาพัฒนาการ)
25. โพธิ์สุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน 57.  เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม (สาขาพระโขนง)
26. สายหยุดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 58.  เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม
27. คลินิกเวชกรรมเยนเนอรัลธนินทร 59.  เมืองเพชรคลินิกเวชกรรม
28. พหลฯ 58 คลินิกเวชกรรม 60.  เพชรเกษม 69 คลินิกเวชกรรม
29. คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคำแหง 36/1 61.  คลินิกเวชกรรม ม.เศรษฐกิจ
30. คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคำแหง 53 62.  คลินิกทันตกรรมยิ้มพราว
31. เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม 63.  คลินิกทันตกรรมวี-เด็นทัลแคร์
32. สี่แยกประเวศคลินิกเวชกรรม 64.  คลินิกทันตกรรมวี-เด็นทัลแคร์

 

รายชื่อหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญาระบบบัตรทอง รอบที่ 3 จำนวน 108  แห่ง

 

1.  คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา 55.  สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาตลาดวงศกร
2.  สหคลินิกแพทย์ปัญญา 2 56.  เสนานิเวศน์คลินิกเวชกรรม
3.  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ 57.  พหลโยธิน 65 คลินิกเวชกรรม
4.  คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ 58. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขา มีนบุรี
5.  นวมินทร์การแพทย์คลินิกเวชกรรม สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 59. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ
6.  นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า 60. คลินิกเวชกรรมเพชรบุรี 12
7.  นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้ 61. งามเจริญคลินิกเวชกรรม
8. คลินิกเวชกรรมแพทย์ฉัตรลดา 62. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค
9. คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสาทร 63. จรัญ44คลินิกเวชกรรม
10. คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาชุมชน 70 ไร่ 64. อิสรภาพคลินิกเวชกรรม
11. คลินิกเวชกรรมคลองเตย 65. คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาสี่แยกศรีนุช
12. คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาราม 2 66. พิบูลวัฒนาสหคลินิก
13. คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุภาพงษ์ 3 67. สุขกมลคลินิกเวชกรรม
14. คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 56 68. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
15. คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาอ่อนนุช 69. ธมวรรณสหคลินิก (เวชกรรมและการแพทย์แผนไทย)
16. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสุขุมวิท 93 70. เพชรคลินิกเวชกรรม
17. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาอโศก 71. สหคลินิกบางชัน
18. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาม.มหานคร 72. มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขาจอมทอง
19. สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาทุ่งสองห้อง 73. จันทรเกษมคลินิกเวชกรรม
20. เตาปูนสหคลินิก 74. คลินิกเวชกรรมอยู่สุข
21. บางมด 3 คลินิกเวชกรรม 75. คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน
22. สหคลินิกแพทย์เวชกรรมและแพทย์แผนไทย 76. คลินิกเวชกรรมเจริญแพทย์ปิ่นเกล้า
23. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง 77. คลินิกเวชกรรมเจริญแพทย์ดุสิต
24. คลินิกเวชกรรมแพทย์ปัญญา สาขาอ่อนนุช 39 78. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว
25. สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3 79. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง
26. คลินิกเวชกรรมจันทน์สะพาน 4 80. นาหลวงคลินิกเวชกรรม
27. วัชรพลเวชกรรมคลินิก 81. สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาลาดกระบัง
28. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน 82. สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาเสรีไทย (สายไหมสหคลินิก สาขาเสรีไทย)
29. ว.พ.คลินิกการแพทย์ 83. สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาหทัยราษฎร์
30. คลินิกเปรมประชาการแพทย์ 84. สายไหมสหคลินิก สาขาหมู่บ้านนักกีฬา
31. คลินิกเวชกรรมบางไผ่ 85. โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมดขนาดเล็ก
32. คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาทวีวัฒนา 86. ประชาสุขคลินิกเวชกรรม
33. คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาบางอ้อ 87. ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขาอินทามระ4 (ประชาสุขคลินิกเวชกรรม)
34. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต 88. สุขเจริญสหคลินิก
35. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาราษฎร์บูรณะ 89. สหคลินิกซอยเพชรบุรี 35
36. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซีรามอินทรา 90. ดินแดงคลินิกเวชกรรม
37. คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา 91. สี่แยกมหานาคคลินิกเวชกรรม
38. คลินิกเวชกรรมอนันต์พัฒนา สาขาบางซื่อ 92. สุนันทาคลินิกเวชกรรม
39. ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม 93. สุขผลินคลินิกเวชกรรม
40. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชรรม สาขาคลองสาน 94. เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกรรม
41. คลินิกเวชกรรมบางไผ่-กระโจมทอง 95. บางจากคลินิกเวชกรรม
42. นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชี 96. คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ
43. สหคลินิกบางขุนเทียน 5 97. เจริญกรุง 91 คลินิกเวชกรรม
44. วิภาวดี 49 คลินิกเวชกรรม 98. คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาพัฒนาการ
45. ศิริพัฒน์สหคลินิก 99. บางกอกใหญ่คลินิกเวชกรรม
46. นวมินทร์สหคลินิก สาขา รามอินทรา กม.8 100. คลินิกเวชกรรมฉัตรลดา
47. สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาออเงิน 101. ศิริพัฒน์เมดดิคัลคลินิกเวชกรรม
48. ธรรศวรรณสหคลินิก 102. ศิริพัฒน์เมดดิคัลสหคลินิก
49. มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขาจันทรุเบกษา 103. ธนารมย์สหคลินิก(ราชพฤกษ์-สวนผัก)
50. มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2 104. รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
51. โพธิ์สุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาถนนลาดปลาเค้า 105. รังสิยาเมดิคัลคลินิกเวชกรรม
52. พัฒนเวชสหคลินิก 106. สิทธิเวชร่มเกล้าคลินิกเวชกรรม
53. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน 107. สหคลินิกตลาดบัว
54. ภานพคลินิกเวชกรรม 108. พญาไทสิทธิเวชสหคลินิก